Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen bölgesel toplantılar Muş’ta başladı. 27-28 Nisan tarihlerinde Zümrüt Otel’de düzenlenen bölgesel eğitim toplantılarına Muş, Van, Bitlis, Hakkari ve Ağrı illeri katıldı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Müdürlüğünün Muş’ta düzenlediği toplantıda İbrahim Akbulut ve Metin Görücü katılımcılara bilgiler aktardılar. Çevre raporunun nasıl hazırlanacağı yönünde uygulamalı olarak aktarılan bilgilerde illerin çevre raporunun nasıl elde edilebileceği yönünde eğitimler verildi.
Görsel teknikler eşliğinde uygulamalı olarak verilen eğitimlere katılan İl Çevre ve Orman Müdürlüğündeki personellere Genel Müdür Ömer Soylu’nun da başkanlığında bugün toplantıya devam edecekleri bildirildi.
Çevresel Etki Değerlendirmeleri ile ilgili olarak kurumun resmi internet sitesinde şu bilgilere yer verildi görüldü: “ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı Bölgesel Eğitim Programı 06.04.2009 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır. ÇED Veri Tabanı ve Çevre Bilgi Sistemi İl Çevre Durum Raporları Modülü konularından oluşan eğitim programı Elazığ, Ş.Urfa, Samsun, Trabzon İl Müdürlüklerimiz merkez olmak üzere;
ELAZIĞ ilinde düzenlenen (06-07 Nisan 2009) eğitim programına; Malatya, Tunceli, Bingöl, Erzincan illerinden toplam 24 katılımcı,
SAMSUN ilinde düzenlenen (06-07 Nisan 2009) eğitim programına; Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop illerinden toplam 10 katılımcı,
Ş.URFA ilinde düzenlenen (09-10 Nisan 2009) eğitim programına; Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman illerinden toplam 14 katılımcı,
TRABZON ilinde düzenlenen (09-10 Nisan 2009) eğitim programına; Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Kars, Erzurum, Ardahan illerinden toplam 35 katılımcı eğitim programına iştirak etmiştir.
Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında sunulan Ek-1 ve Ek-2 kapsamlı projelerin konumsal bilgilerinin sayısal ÇED katmanını oluşturmak üzere sayısal haritalara diğer unsurları ile birlikte aktarılması ve çevre durum raporlarının internet ortamında birçok fonksiyon ile birlikte hazırlanabilmesi imkanı veren sistemlerin 81 İl Müdürlüğünce kullanılabilmesini sağlayacak eğitim programının birinci ayağı tamamlanmış olup, uygulamalı eğitim hakkında katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerin olumlu olması ve genel başarı oranının oldukça yüksek gerçekleşmesi nedenleriyle, belirlediğimiz program dahilinde aynı kapsamlı eğitimlere devam edilecektir.
Bu kapsamda, 27-28 Nisan 2009 tarihlerinde Muş ili merkez olmak üzere Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır İl Müdürlüklerimizin personellerinin katılımı ile eğitim programının uygulanmasına devam edilecek olup, program hakkında Muş İl Müdürlüğümüz ile koordinasyon sağlanmış durumdadır.”
 Muş`un Sesi Gazetesi