Muş Belediye Başkanı Dede, şehirdeki binaların yüzde 80’inin ruhsatsız ve kaçak olduğunu belirterek,depremde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınacağını söyledi.


Muş’taki kaçak yapılaşmayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dede, kentin 1. derece deprem bölgesi olduğunu ve daha önce rasgele ruhsat verilerek çok katlı binaların yapılmasına müsaade edildiğini öne sürdü. Başkan Dede, Muş’taki yapılaşma konusunda bir keşmekeş yaşandığını söyledi. Olası bir depremde zarar görmeyecek binaların oranının yaklaşık yüzde 10-15 olduğunu kaydeden Başkan Dede, inşaat sezonunun durma noktasında olduğunu kaydederek, “Muş’ta çok güzel kooperatifler yapılmış; ama ruhsatları yok. Son derece endişe duymaktayım. Olası bir depreme karşı Muş’un kaybının büyük olacağına inanıyorum. Belediye başkanı olarak arşivimi araştırdığım zaman, kentin içinde bulunduğu duruma karşı cevap verecek bir bilgiye sahip değilim. Binaların çoğu kaçak. Muş’ta yapılan kooperatiflere baktığınızda yarısından fazlası 3 kat yerine 5 kat yapmış. Hangi rapora dayanarak bunlar yapılmış, bilemiyorum. Muş her zaman için bir felaketle karşı karşıyadır” dedi. Belediye Başkanlığı olarak yapılaşma konusunda sıkıntı çektiklerini dile getiren Dede, kentin alt yapı haritasının çizilmediğini, bölgelerin jeolojik araştırmasının yapılmadığını kaydetti. Hangi kata kadar ruhsat verilip verilemeyeceğini bilmediklerini bildiren Necmettin Dede, şunları söyledi: “Binaların yüzde 80’i ruhsatsız ve kaçak yapı. Ruhsatı olan binalara da ruhsat neye göre verildi, hangi çalışmaya göre verildi? Şu anda Muş Belediyesi’nin rapor verecek ne mühendisi, ne mimarı, ne elektrik mühendisi, ne de şehir imarcısı var. Encümen ruhsatı vermek yetkisine sahip değildir. Buna ancak ilmi ve fenni bilgisi olan ehliyetli kişiler verir. Şu anda inşaat sektörü Muş’ta durmuştur. Çünkü biz bu gerekli araştırmayı yapamıyoruz. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nün resmi kurumlar üzerinde yaptığı araştırmada binaların sakıncalı olduğu söyleniyor. Bir an önce bu kaçak yapıların durdurulması ve fizibilite çalışmasının yapılması lazım. Bu kooperatifler ya yıkılmalı veya araştırma yapılıp ruhsatları verilmeli. Belediye olarak tamamen çaresiziz.” İHA

NULL