Muş’ta İlkbaharın gelmesiyle birlikte yağan yağmur ve eriyen kar suları irili ufaklı bir çok nehir, dere ve çayın taşmasına neden oldu. Murat Nehri üzerinde kurulan Alpaslan I. Barajı, tünellerinin su akıntısını karşılayamaması nedeniyle, Bulanık ilçesine bağlı Dokuzpınar köyünde bu yıl üç kez su taşkınları meydana geldi. Köylüler 15 günden beri köyün dağlık kısmında kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Murat nehri üzerinde kurulan enerji üretim amaçlı Alpaslan I. Barajı’ndaki iki derivasyon tünelinin, akan su yoğunluğunu taşıyamaması bu nedenle nehir sularının tünelden geri tepmesi sonucu Dokuzpınar köyünde su baskınları yaşanıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Murat Nehri’nin taşması sonucu köyün su altında kaldığını belirten köylüler, köylerinin istimlak alanı içinde olduğunu, ancak köylülerin bir kısmının istimlak bedellerinin ödenmediği gerekçesi ile köylerini terk etmediklerini, istimlak bedeli almayan köylülerin her yıl su baskınlarından olumsuz yönde etkilendiğini söylediler.

 NULL