Muş Barosu avukatları, “5 Nisan Avukatlar Günü” dolayısıyla Adliye Sarayı içinde bulunan Baro odasında basın açıklaması düzenledi. Baro Başkanı Sait Sever, “Muş’ta bulunan 35 avukatın CMUK’tan yaklaşık 300 bin YTL alacaklı olduğunu” söyledi.


Muş Barosu Başkanlığı’na üye yaklaşık 35 avukatın Adliye Sarayı’nda biraraya gelerek düzenlediği basın açıklamasını avukatlar adına Baro Başkanı Sait Sever yaptı. “İnsan hakları anlayışındaki çağdaş gelişim ışığında 18.11.1992 tarihinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ‘müdafi tayini’ konusunda düzenlemeler yapılarak, bir suçlama karşısında kalanların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesine uygun olarak bir müdafi hizmetinden yararlanmaları sağlanmış ve bu hizmetin maddi kaynağı da Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da gösterilmiştir.


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ceza Muhakemesi Kanunumuzun müdafilik görevinin yerine getirilmesinde kabul ettiği ”isteğe bağlı müdafilik” ve ”zorunlu müdafilik” sistemlerinin her ikisi de soruşturma ve kovuşturmanın tüm safhalarında, “adil yargılanma hakkı” ve “adaletin selameti” gereği olarak kişilerin kendi özgür iradeleri ile seçerek vekalet verip ücretini ödeyecekleri bir avukatın hizmetinden yararlanmaları esasına dayanmaktadır. Maddi durumu uygun olmayanlara ise ücreti devlet tarafından ödenen müdafi/vekil görevlendirilecektir.


Yasadan ve uygulanmasından kaynaklanan sorunlar giderilmeden 4.12.2004 tarihinde kabul edilip 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile görevlendirmenin kapsamı ”şüpheli/sanık” tan “şikayetçi” , “mağdur”, “suçtan zarar gören” ve “katılan”a kadar genişletmiş, soruşturma ve kovuşturması bir müdafi/vekil bulunmadan yürütülemeyecek suçlar çoğaltılmış, böylelikle görevlendirilen müdafi/vekil sayısı dört kat artmıştır.


Ayrılan kaynak, görevlendirmedeki bu olağanüstü artış karşısında yetersiz kalmış ve 2005 yılında görev alan meslektaşlarımıza ücretleri ancak 2006 yılında ve 2006 yılı ödeneği tümüyle tüketilerek ödenebilmiştir. 17.000 meslektaşımız, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin çok altında belirlenmiş olmasına karşın, üç aydır ücretlerini alamamakta bir kısım zorunlu giderleri de kendileri karşılamaktadır. 2006 yılında yapılacak görevlendirmeler için yaklaşık 150.000.000 YTL’ye gereksinim vardır.


Sorun 2005 yılı Nisan ayından başlayarak başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili makamlara sunulmuş ancak çözüm sağlanamamıştır.


Meslektaşlarımızın büyük özveri ile yürüttükleri ve angaryaya dönüşen hizmetin devam edebilmesi için gerekli yasal ve parasal düzenlemelerin 9 Mayıs 2006 tarihine kadar gerçekleştirilmemesi durumunda, Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki tüm müdavil-vekil görevlendirmelerimizi çözüm sağlanana kadar durduracağız.”  Haber: Emrullah Özbey

 NULL