2009 yılı yatırım programı Mayıs ayı toplantısını sürdüren İl Genel Meclisi, daha önce belirlediği 23 Milyon TL bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden 20 Milyon TL ek bütçenin getirilmesiyle toplam 43 Milyon TL olarak belirleneceğini açıkladı.

İl Genel Meclisi, Mayıs ayı 2’nci toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Abdulbaki Alp Başkanlığında yapılan toplantıda İl Özel İdaresinin bütçesine ek bütçenin getirilmesiyle bütün hizmetlerin 2009 yılı itibarıyla en az seviyeye indirileceğini belirtti. İl Özel İdaresinin 2009 yılı yatırım programı bütçesini belirleyen İl Genel Meclisi, 23 Milyon TL’nin yetersiz kalması nedeniyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden 20 Milyon TL ek bütçenin getirilmesiyle toplam 43 Milyon TL olarak belirleneceğini açıkladı.

İl Özel İdaresi bütçesi ile ilgili görüşülen gündem maddesinde; İl Özel İdaresinin 2009 yılı bütçesinin tanzim olunan bölümlerdeki ödeneklerinin yıl sonuna kadar kafi gelemeyeceği düşünülerek 2009 yılı bütçesine ilaveten Mahalli İdareler Bütçesi ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine istinaden tanzim edilen 20 Milyon TL ek bütçenin kabulü ele alındı. Gündem maddesi üzerinde yerinde söz hakkı alarak açıklamalarda bulunan DTP Grup Başkanı Muhsin Yiğit, ek bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesiyle gereken araştırmaların yapılmasından sonra meclise sunulmasını istedi. Gündem maddesi üzerine söz hakkı alarak açıklamalarda bulunan DTP Grup Başkanı Yiğit’in önergesi üzerine konu plan ve bütçe komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan İl Encümenin incelme ve görüşüne sunulan 2008 yılı kesin hesabının 5302 sayılı Özel İdaresi yasasının 10. maddesinin (b) bendi uyarınca görüşülüp karara bağlanması konusunun görüşülmesi konusu da Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

ALP, “BÜTÇEMİZ 43 MİLYON TL OLUP HİZMETLERE TALİBİZ”

İl Genel Meclis Başkanı Abdulbaki Alp, 20 Milyon TL. Ek bütçenin getirilmesiyle birlikte İl Özel İdaresinin bütçesinin toplam olarak 43 Milyon TL olduğunu belirterek hiçbir şekilde ayrım yapmayacaklarını ve hizmetlere talip olduklarını söyledi. İl Özel İdaresi 2009 yılı bütçesi hakkında açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Alp, yaptığı açıklamasında “daha önce bilindiği gibi İl Özel İdaresinin belirlenen bütçesi 23 Milyon TL idi. 2009 yılı bütçesinin yetersiz kalması endişesiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden 20 Milyon TL ek bütçenin talep edilmesi söz konusu olmuştu. Söz konusu olan bütçemizin 2009 yılı içerisinde her türlü hizmet atağının gerçekleştirilmesi ve hizmetin aksatılmaması hususu ile 43 Milyon TL ye çıkarılmıştır. Bizim için büyük bir şans olup her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ile yolsuz, susuz ve alt yapısız köy kalmayacak şekilde çalışacağız. Çalışmaların en güzel şekilde yapılması için Sayın Valimizin de önderliğinde biz her zaman yatırımlara destek vereceğiz. Hiçbir fark gözetmeden bütün köylerimizin yol, su ve kanalizasyon alt yapısını en iyi şekilde yapacağız. 20 Milyon TL bize ek bütçe gelmiştir ve bu bizi oldukça sevindirmiştir. Demokratik Toplum Partisi Muş’a hizmet için gelmiştir ve her türlü hizmeti gerçekleştirecektir. Temennimiz birlik, beraberlik, kardeşlik ve hizmet için çalışmamız söz konusu olmalıdır. Biz çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz kendi memleketimizin sorunlarını, eksiklerini ve halkımızın beklentilerini biliyoruz ve bunları çözeceğimize inanıyoruz. Demokratik Toplum Partisi olarak Hazreti Ömer’in adaletiyle geldiğimizi ifade etmek istiyoruz” dedi.

 Günaydın Muş Gazetesi