Türkiye Bankalar Birliği, 2007 sonu itibariyle bankacılık sektörünün mevduat ve kredi hacminin iller ve bölgelere dağılımı ile ilgili raporda Muş, 98,8 milyon YTL ile en az kredi kullanan iller arasında yer aldı.

Bireylerden mevduat olarak topladığı fonları, özel sektöre ticari kredi ve yurttaşlara tüketici kredisi olarak aktaran bankalar, hacim itibariyle söz konusu faaliyetlerini esas olarak üç büyük ilde gerçekleştiriyor. Başta İstanbul olmak üzere üç büyük il, mevduat hacminin yaklaşık dörtte üçünü yaratırken, kredi pastasından da yarıdan fazla pay alıyor.

Türkiye Bankalar Birliği, 2007 sonu itibariyle bankacılık sektörünün mevduat ve kredi hacminin iller ve bölgelere dağılımını açıkladı. Buna göre bankacılık sektöründe 2007 sonu itibariyle 356.7 milyar YTL olan yurt dışı ve Kıbrıs’taki şubeler de dahil toplam mevduat hacminin yüzde 40.4 oranındaki 144.2 milyar YTL’lik bölümü İstanbullu mudilere ait olduğu belirlendi. Aynı tarih itibariyle 279 milyar YTL olan bankacılık sektörü kredilerinden de İstanbul 100.3 milyar YTL ile yüzde 36 pay aldı.

Her 100 YTL mevduatın 64 YTL’si üç büyük ilin

Mevduat hacminde İstanbul’u 63.8 milyar YTL ve yüzde 17.9 payla Ankara, 20.1 milyar YTL hacim ve yüzde 5.6 payla İzmir izledi. Kredilerde de Ankara 27.4 milyar YTL ile yüzde 9.8, İzmir 14.2 milyar YTL ile yüzde 5.1 pay aldı. Buna göre üç büyük ilin mevduattaki toplam payı yüzde 63.9, kredilerdeki payı da yüzde 50.9’a ulaştı. Mevduatta üç büyük ili yüzde 2.4 payla Bursa, yüzde 2.2 ile Bursa, yüzde 1.7 ile Adana, yüzde 1.3’le Kocaeli, yüzde 1.2 ile Mersin, yüzde 1.1’le Muğla ve yüzde 1’le Balıkesir izledi. İlk on ilin mevduat hacmi 162.6 milyar YTL ile toplam mevduatın yüzde 74.8’ini meydana getirdi.

En az mevduat 65 milyon YTL ile Kilis’te

Diğer 71 ilin toplam mevduatı ise 30.1 milyar YTL ile toplamda yüzde 18.1’lik bir bölümü oluşturdu. Bu illerden 4’ünün mevduatının 100 milyon YTL’ye bile ulaşmadığı belirlendi. 2007 sonu itibariyle mevduat hacmi Kilis’te 64.9, Bayburt’ta 72.2 milyon, Hakkari’de 72.6 milyon, Siirt’te 88.8 milyon YTL düzeyinde gerçekleşti. Toplam mevduat hacminde yabancı ülkelerdeki şubelerde bulunan hesapların yüzde 6.6, Kıbrıs’ın ise yüzde 0.4 oranında bir paya sahip olduğu belirlendi.

Kredilerin yarıdan fazlasını üç il aldı

Üç büyük ilin kredilerdeki payı ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. İstanbul, 2007 sonu itibariyle 279 milyar YTL olan kredi hacminde 100.3 milyar YTL ile tek başına yüzde 36 pay aldı. Toplam kredilerin 27.4 milyar YTL ile yüzde 9.8’i Ankara, yüzde 5.1’i İzmir’e açıldı. Kredilerden alınan payda üç büyük ili yüzde 2.5’le Bursa, yüzde 1.7 ile Adana, yüzde 1.5’le Kocaeli, yüzde 1.2 ile izledi. Mevduat sıralamasında ilk ona giremeyen Gaziantep ve Konya, toplam kredi hacmindeki yüzde 1.1’lik paylarıyla en çok kredi açılan ilk on il arasında yer aldı. On ile açılan krediler 173.9 milyar YTL ile toplam kredi hacminin yüzde 62.3’ün oluşturdu.

Muş’ta 98,8 milyon YTL kredi kullanıldı

Diğer 71 il ise açılan kredilerde 100.5 milyar YTL ile toplamda yüzde 36 pay aldı. Diğer bir deyişle tek başına İstanbul’a, 71 ile verilen tutarda kredi açıldı. Söz konusu 71 ilden 4’üne verilen kredilerin ise 100 milyon YTL’ye bile ulaşmadığı dikkati çekti. En az kredi açılan söz konusu iller, 63.9 milyon YTL ile Hakkari, 73.4 milyonla Kilis, 90.3 milyonla Tunceli, 96.2 milyonla Siirt, 98.8 milyon YTL ile Muş olarak belirlendi.

 Topkan Haber Ajansı