Hayvancılık sektörüne verilecek destekleri belirleyen paket yürürlüğe girdi. Anaç sığır ve manda başına 250 YTL ödenirken, kayıtlı olma ve ari işletmede bulunma gibi durumlarda ek 50’şer YTL destek verilecek.

Üretmiş olduğu sütü, Tarım Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklı hayvana tazminat ödenecek. Aşı için ek destek verilecek. ET ve Balık Kurumu’nda kesim yapan ve sözleşmeli besicilik uygulamasına katılanlara ayrıca destek sağlanacak.

-SÜTE DESTEK GELİYOR-

Hayvancılığın Desteklenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır yetiştiren üreticilere, kayıtlı, tanımlanmış olmak ve üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye olmak şartı ile anaç sığır başına doğrudan ödeme yapılacak. Ayrıca anaç manda başına da doğrudan ödeme yapılacak. Anaç sığır başına ödeme miktarları, en az 5 başa sahip olmak üzere, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için rakamların yüzde 50’si, 500 baş üzerine ise rakamların yüzde 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Anaç sığır başına 250 YTL, soy kütüğüne kayıtlı anaç sığır başına 50 YTL ilave, hastalıklardan ari işletmelerdeki anaç sığır başına 50 YTL ilave ödeme, manda başına da 250 YTL ödeme yapılacak.

Üretmiş olduğu sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan üreticilere beher litre süt için 4 YKr doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

-HASTALIKLI HAYVANA TAZMİNAT-

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahiplerine tazminat ödenecek. Aynı kapsamda ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Tarım Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine de tazminat desteği ödenecek. Bu çerçevede yapılacak ödeme miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek.

-AŞI İÇİN EK DESTEK-

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Tarım Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalardan, uygulayıcılara destekleme ödemesi yapılacak. Bu çerçevede, şap aşısı büyükbaş 0,75 YTL, şap aşısı küçükbaş 0,50 YTL, sığır brucellosisi 1,50 YTL, koyun keçi brucellosisi 0,50 YTL olacak.

Hayvansal orijinli gıda kontrolünde etkinliğin sağlanması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, mezbaha ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacı ile Tarım Bakanlığının belirlediği işletmelerde veteriner hekim çalıştırılması için, kesilen hayvan başına ödeme yapılacak. Ancak kesim miktarı ne olursa olsun aylık destekleme miktarı 1000 YTL’den az, 3 bin YTL’den fazla olamayacak. Bu kapsamda; büyükbaş için l,32 YTL, küçükbaş için 0,32 YTL, devekuşu için 1,05 YTL, tavşan için 0,16YTL, 1000 tavuk için 2,10 YTL, 1000 hindi için 13,20 YTL, 500 çıkma tavuk için 2,10 YTL, 500 ördek için 2,10 YTL ödenecek.

-ET-BALIK KESİMİ VE SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK İÇİN AYRICA DESTEK-

Et ve Balık Kurumu kombinalarında kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) yetiştiricilere 190 kilogram ve üzeri karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL’yi ve toplam et destekleme primi tutan yıllık 12 milyon 688 bin YTL’yi aşmamak üzere Tarım Bakanlığınca belirlenen miktarda doğrudan et destekleme primi ödemesi yapılacak.

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak. Ziraat Bankası’na destekleme tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 60 gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Karar, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olacak.