Skip to main content

Okul müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.

Muş Haber Fotoğrafı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik hırsızlık ve kapkaç olaylarını önleme, uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu maddeler, terör ve gençlik ile okullarda şiddet olaylarını önleme konulu seminer düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından okul müdürlerine yönelik seminer düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü müdür yardımcıları tarafından okul müdürlerine yönelik Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminere, Milli Eğitim Şube Müdürü Hadi Taşkaya, emniyet şube müdür yardımcıları ile merkezde görevli okul müdürleri katıldı. Düzenlenen seminerde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bulaşabileceği suçları önlemek amacıyla okul müdürlerine bilgiler aktaran şube müdür yardımcıları, suçu önlemek için polisin tek başına başarılı olamayacağı ve öğretmenler ile velilerin de duyarlı olması gerektiğini belirttiler.

Erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar olan her insanın çocuk olduğunu söyleyen Çocuk Şube Müdür Yardımcısı Komiser Asım Aşkın, “Suçlu çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır” dedi.

Okullarda şiddet olaylarını önlemek için okul müdürlerine yapılması gerekenleri aktaran Komiser Asım Aşkın; “Kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuktur. Çocuğun sağlığını, fizik ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan hareket ve davranışlara çocuk istismarı denir. Çocuk ihmali de çocuğun sağlığı, fiziksel yada psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması olarak tanımlanır. Çocuk ihmal ve istismarı çocuğun normal fiziksel ve zihinsel gelişimini kısıtlayıcı her türlü davranışı içermektedir. Ancak ihmal ve istismarı birbirinden ayırmak çoğu zaman güçtür. Çocuk ve gençler arasında duygusal ve fiziksel şiddet her toplumda yaygın olarak görülmekte olup toplum sağlığı açısından çözüm getirilmesi gereken problemdir. Sokakta, okulda, aile içinde şiddet, ihmal, istismar, intihar, madde kullanımı ile beslenmekte olup giderek artan bir oranda karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca arkadaş ilişkileri de çok önemlidir” dedi.

Aşkın, “Atalarımızın deyimi ile “bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözünden yola çıkacak olursak, insanın sosyal gelişiminde arkadaşın ne kadar önemli olduğu anlaşılmakta ve çocuklarımızın edineceği kötü huylu bir arkadaşın çocuklarımızın doğru yoldan çıkmasına, suça karışmasına, evden kaçması gibi nedenlere sebep olacaktır. Unutmamalıdır ki suçlu çocuk yoktur, suça itilen çocuk vardır. Eğer bir çocuk suç işlemişse topluma şu çağrıda bulunmaktadır, ‘benim eğitilmem, gelişmem için yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım edin.’ O halde toplumun görevi, çocuğu cezalandırmak değil, yeniden eğiterek topluma kazandırmaktır. Emniyet Teşkilatının misyonu dahilinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın suç ve kötü alışkanlıklardan korunarak, güvenli bir çevrede eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasıdır. İlimizdeki İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında öğrencilerin giriş ve çıkışlarını güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla bir ekip görevlendirilmiştir. Bu ekipler, okul ile ilgisi olmayan kişi veya kişileri okul çevresinden uzaklaştırmak, şiddet olaylarının meydana gelmemesi için gerekli emniyet tedbirleri almak, öğrenciler arasında meydana gelebilecek şiddet olaylarına anında müdahale etmek, okul çevresinde bulunan büfe gibi yerleri ve seyyar satıcıları kontrol altında tutmak, gerektiğinde okul yöneticileri ve öğretmenler ile en kısa sürede irtibat sağlamaktır. Çocuğun bocalaması, değişkenliği, çelişkili davranışları bir hastalık değil doğal ve gelişimsel bir bunalımdır. Anlayışlı olun, onu tehlikeli ilişkilere itmeyin. Çocuk kendini yeniden keşfetmenin, kabuk değiştirmenin sancılarını çekmektedir. Çünkü başkalarından farklı olmak kolay değildir. Özgür ve bağımsız olmayı istemek kolay, ancak bağımsızlığı nasıl kullanacağını bilmek zordur. Bir gün baş kaldırarak ben sizin tıpkınız olmak istemiyorum, kendime has benliğim, kişiliğim, kimliğim olmasını istiyorum derse, onun büyüdüğünü kabul edin, hala çocuk yerine koymayın. Aksi halde onu adam yerine koyan, sözünü dinleyen, ona anlayışlı hoş görülü davranan ortama, suç örgütlerinin kucağına gidecektir. Zira, suç örgütlerinin çocukların ve gençlerin gelişim çağındaki ruh haletinden yararlanmak için onlara en uygun ortamları hazırladıklarını unutmayınız. Çocuk ve gençleri kazanmak için suç örgütü mensupları yüz yüze propaganda metodunu kullanırlar. Herkes, hele o gençler yoğun ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Suç örgütü elemanları, işlerini idealleri uğruna yaparlar. Planladıkları kişiyle karşılıksız arkadaşlık ve dostluk kurarlar. Bu dostluk ve arkadaşlığı, meyvesini uzun vadede almayı düşünerek sunarlar. Zira çocuk ve gençleri kazanmak için sorumluluk üstlenmiştir” dedi.

Terör ve Gençlik üzerine bilgiler aktaran Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Başkomiser Hakan Cengiz de; “terörizm organize bir grup tarafından, mevcut siyasal sistemi yıkıp yerine kendi amaçladıkları düzeni getirmek için cebir, şiddet, korkutma amacıyla toplum üzerinde dehşet duyguları uyandırmak maksadıyla gerçekleştirilen tüm eylemlerin ortak adıdır. Uzun vadeli amacı hedef aldığı siyasi rejimi devirmektir. Kısa vadeli amacı ise öncelikle, hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı yıpratmak suretiyle, halkın ihtiyaç duyduğu anda devletin kendisine yardım edemeyeceği imajını yaymak. İç ve dış kamuoyunda dikkatleri savundukları davanın üzerine çekmek için propaganda yapmak. Oluşturdukları baskı ve şiddetle, toplumların direncini kırarak itaate zorlamak. Kısmi otorite sağladıkları kitleler arasından taraftar ve katılım desteği sağlamak. Kısaca gençlik, genellikle öğrenim gören, yaşamını sürdürmek için henüz çalışmayan, toplum sorunlarına son derece duyarlı olan, özellikle 14-25 yaş arasında yer alan enerji dolu tecrübesiz insan topluluğudur. Kazanmak istedikleri gençlerin aile yapısı, zaafları, ilişkili olduğu, arkadaşları, ekonomik düzeyi gibi konuların istihbaratını yaparlar. Aile huzursuzlukları bulunan, anne ve babası ayrı ve ilgiye muhtaç olan, maddi durumu bozuk olan, ailesinin eğitim ve sosyal seviyesi müsait olan, örgüt ideolojisine yakınlık duyan gençleri seçerler. Kazanmak istedikleri gençlerle diyalog sağlamak için ekonomik sıkıntıda olanlara burs, yatacak yer gibi ihtiyaçlarını temin ederler. Çay, sinema, tiyatro, konser daveti, kız arkadaş bulma gibi davranış ve yaklaşımlarda bulunurlar. Bu diyalogun başlangıcı, örgüte katılımın ilk adımıdır. Örgüte kazandırılmak istenen kişiye, sistemin zaafları ve değiştirilmesi gerektiği anlatılır ve sıcak bir iletişim sağlanmaya çalışılır. Bu genellikle, emeğin sömürüldüğü, ekonomik dengesizliğin olduğu, sistemin adil ve demokratik olmadığı anlatılarak yapılır. Bu propagandanın yanında etnik ve dini köken kullanılarak, mevcut sistemin bu etnik ve dini kökene düşman bir tavır ve uygulamalar öngördüğü anlatılır. Sistemin değişmesi gerekliliğine inanmış hale gelen bireye, bu sistemi değiştirmek için mücadele etme gerekliliği ve bu mücadelenin de bireysel bir çabayla yapılamayacağı, örgütlü bir mücadele olması gerekliliği anlatılır. Sonrasında ise mücadele şeklinin, kendi örgütlerinin ideolojisi ve stratejisi dahilinde olması gerektiğini empoze ederler. Bu aşamadan sonra örgüte kazandırılmak istenen kişiler, önceleri dolaylı bir siyasi eğitim ve bilinçlendirme sürecinden geçirilir. Bu eğitim,örgütün ideolojisine ait yayınlar, örgütün dergi, broşür ve bildirileri okutulmak suretiyle, propaganda toplantılarına katılmak ve konulara kendi örgütsel yaklaşımlarıyla getirilen yorumların tartışılması şeklinde olacaktır. Bu aşamadan sonra mücadelenin ilk basamağı olarak genellikle legal alandaki eylemlere örgüt sempatizanlarıyla birlikte katılma ve eylemin yasal sınırlarının aşılarak illegal bir tarza dönüşmesi için çaba gösterme şeklinde bir yol izlenir. Bu tarz eylemlerde güvenlik güçleriyle şahıslar karşı karşıya getirilerek, şahsın güvenlik güçlerinin kimliğinde devlete karşı bir tavır alması hedeflenir. Bir sonraki aşama şahsın örgütün illegal yapılanmalarından birinde faaliyete başlaması ve silahlı mücadele içerisinde faaliyet yürütmeye başlamasıdır” şeklinde uyarılarda bulundu.

Daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı ile Asayiş Şube Müdür Yardımcısı tarafından hırsızlık ve kapkaç olaylarını önleme ile uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu madde konulu bilgiler aktarıldı.

 Muşun Sesi Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Yeni 5 TL Madeni Parası Tedavüle Çıkıyor

Türkiye’nin yeni 5 TL’lik madeni parası, çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve…

Eğitim Haberleri

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ücretsiz Yaz Okulu Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde ilkokul 2. sınıftan itibaren…

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında Başarı

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri