Eğitim Bir-Sen’den yapılan açıklamada “2005–2006 yıllarında yapılan Müdür Yardımcılığı sınavlarına girip kazanan ve şu anda askerde olan öğretmenlerimiz, asker olmaları dolayısıyla müdür yardımcılıklarına başvuramamaktadırlar” denildi.

Müdür Yardımcılığı Sınavı’nı kazananların sınav geçerlilik süreleri bu ay içinde dolacağından, terhislerini beklemeleri halinde sınav puanı ile atanmaları mümkün olmayacaktır. Söz konusu öğretmenlerimize başvuru hakkı verilmesi, hukuk devleti ile hakkaniyetin gereğidir. Zira sınavı kazanarak yönetici olmayı hak etmesine rağmen yıllarca atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz, Bakanlığın çıkardığı yönetmeliklerin yargıdan dönmesi sebebiyle atanamamışlardır. Bakanlığın, askerde olan öğretmenlerimizin mağdur olmaması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Ayrıca, 2005 yılında yapılan Müdür Yardımcılığı Sınavı’na girip mahkeme kararlarınca yanlış olduğu tespit edilen sorulardan dolayı 2008 yılı içerisinde yapılan yeni değerlendirme sonucu kazanan öğretmenlerin, son değerlendirme tarihi esas alınarak, sınav takvimi işlenmeli, bu durumda olan öğretmenlerin sınav puanıyla başvuruda bulunmalarına imkân tanınmalıdır. Bu arada, yöneticilik hakkını kazanan ancak şu anda askerde olan ve 2005 sınav puanıyla müdür yardımcılığı atamasına başvuran öğretmenlerimizin, daha sonra yargı sürecinin işletilebilmesi için, sınav puanı ile atanmak istediklerine dair yönetici atama başvuru süresi içinde kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Muş Ovası Gazetesi