Koç Holding, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesinden 10 öğrenciye burs verdi. Her yıl çok sayıda öğrenciye burs olanağı tanıyan Koç Holding, bu yıl İlimizde de öğrencilere burs verdi. Muş Koç’u Erkan Aydoğmuş vasıtasıyla öğrencilere burs olanağı tanıyan Koç Holding’in hedefi, ağırlıklı olarak çocuk ve gençlere ayrılmış projeler oluyor. Koç Holding Mesleki Teknik Eğitim Özendirme Programı çerçevesinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V.Koç şunları söyledi; “Türkiye’nin gelişen dünyadaki en önemli avantajının genç nüfusu olduğu artık herkesçe kabul edilmiş bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ama bu genç nüfusun iyi yönlendirilmesi, nitelikli işgücüne dönüşebilmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu avantaj, kolaylıkla bir dezavantaja dönebilir. Bugün başlattığımız “Mesleki-Teknik Eğitime Özendirme Programı” bize göre bu meselenin can damarına yöneliktir. Türkiye’nin önümüzdeki dönem hedefleri, eskisine oranlara çok daha yüksektir. Özellikle son yıllarda yaptığımız hamlelerle, ülke olarak kendimizi gelişmiş ülkelerin koştuğu kulvara soktuk. Şimdiki hedefimiz ise onlarla aramızdaki farkı hızla kapatmaktır. Bu nedenle Koç Topluluğu olarak, ‘Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ diyoruz. Amacımız, mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, bu konuda önder olmak ve devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve gençleri meslek eğitimine özendirmek. Birkaç rakama baktığımızda, hiç zaman kaybetmemiz gerektiğini açıkça görebiliyoruz: Ülkemizde işsizlik istenilen hızda azalmıyor. İş arayan her üç kişiden biri mesleki yeterliliğe sahip değil. Sanayi, ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücünü bulamıyor.

Bütün bunlara rağmen, acı bir gerçek, Türkiye’de gençlerin mesleki-teknik eğitime talebi giderek azalıyor. Aslında olması gereken mesleki-teknik eğitimin piyasa şartlarına, piyasanın da meslek lisesi mezunlarının iş taleplerine cevap verebilmesidir. Ancak ne yazık ki henüz bu durumdan oldukça uzağız.

İşte Koç Holding olarak biz bu meseleye sahip çıkmak istiyoruz. Amacımız, mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminin dikkatini bu konuya çekmek, bu konuda devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarını atmak, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve gençleri meslek eğitimine özendirmek. Bu yıldan itibaren, 4 yıl boyunca, her yıl 2000 öğrenciye olmak üzere, sanayi ve hizmet sektörlerine ara eleman yetiştiren meslek liselerinde öğrenimlerine devam etmeyi tercih eden toplam 8000 ilköğretim mezununa burs vereceğiz. Bu bursları, başarı kriterlerini yerine getirdikleri taktirde, mezuniyetlerine kadar devam ettireceğiz.

Böylece toplamda 7 yıl sürecek ve 8000 öğrenciyi kapsayacak bir burs programını taahhüt etmiş olacağız. Yalnızca bununla yetinmeyerek, bu burs programını staj programı ile destekleyeceğiz. Bu amaçla şirketlerimize görev verdik. Sanayi ve hizmet şirketlerimizi kendi alanlarıyla ilgili meslek liseleriyle eşleştirdik. Şirketler, bu liselerde Koç Holding Mesleki Teknik Eğitim Bursu ile okuyan öğrencilere staj olanağı sağlayacaklar. Yetişmeleri ile yakından ilgilenecekler. Öte yandan mezun olan öğrencilerin önemli bir istihdam avantajının olacağını şimdiden görebiliyoruz. Çünkü şirketlerimiz, yıllar içinde kendi elleriyle yetiştirdikleri öğrencileri öncelikle işe almak isteyecekler. Sizlere Koç Topluluğu Şirketleri’nin geçtiğimiz 4-5 yıl içinde yeni işe aldıkları elemanların yüzde 80’den fazlasının meslek eğitimi görmüş kişiler arasından seçildiğini söylersem, bu öngörümüzün gerçeğe yakınlığını daha iyi anlatmış olurum” dedi. Muş Koç’u Erkan Aydoğmuş ise; “Koç Holding olarak yıllardan beri öğrencilerimize destek olmak için burslar vermekteyiz. Vereceğimiz bu burslar önümüzdeki senelerde de devam edecektir. Böyle bir etkinlikten dolayı hepimiz çok mutluyuz” dedi. Muş Ovası Gazetesi

 NULL