Muş’un Bulanık ilçesi Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Bulanık’ın yüzde 40-45 civarında kuraklıktan etkilenmesine rağmen kapsam dışında kalmasına anlam veremediklerini söyledi.

Bulanık’ın kuraklık kapsamı dışında kalmasına tepkiler sürüyor. Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Bulanık’ın Bakanlar Kurulu tarafından alınan kuraklık kapsamı dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Kararın manidar olduğunu belirten Başkan Taşdemir; “2008 yılı ilkbahar döneminde Türkiye’de meydana gelen kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere nakdi desteğin hibe olarak verilmesine ve bu çiftçilerin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 2008/13881 sayılı bakanlar kurulu kararı 19 Temmuz 2008 ve 26941 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık tarafından açıklanan 35 il ve bu illere bağlı 210 ilçe arasında Bulanık ilçemiz olmayıp verilecek olan destekten yararlanmamaktadır. İlçemiz Muş ilinin en büyük ilçesi konumunda olup tek geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. 2008 yılı bahar ayında zamansız ve düzensiz gelen yağışlar nedeniyle ilçemizdeki çiftçilerimiz büyük verim kaybı ve birçok köy ve beldelerimiz de çiftçilerimizin kaybı yüzde 40 hatta yüzde 50 civarındadır. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz kaba yem kaybı ilçemizin birçok bölgesinde yüzde 70’lerin üzerindedir. Bütün bunlar bu yıl yaşanan kuraklığın kışın başından beri az yağan kar ve zamansız gelen bahar yağmurları ve havaların soğuk geçmesi sonucunda ürünlerin gördüğü zararların sebebidir. İlimizde kuraklık kapsamına alınan Merkez ve Hasköy’e oranla kuraklık sonucundan ilçemizde ki verim kaybı çok daha fazla olduğunu görüyoruz ve biliyoruz Malazgirt ve Bulanık’ta gerçek anlamda yerleri ve iklim olarak konumları aynıdır. Bütün bunlara baktığımızda Bulanık ilçemizin bir tarafında Hasköy bir tarafında da Malazgirt ve diğer tarafın da Bitlis iline bağlı Ahlât ilçesi bütün bunlar kuraklık kapsamına alınıyor fakat bu ilçelerin ortasında yer alan ve iklim koşulları aynı olan ve gerçek anlamda kuraklık yaşayan ilçemiz kapsam dışında bırakılmıştır. Muş Merkez ve Hasköy kuraklık kapsamına alınıyor ve ilçemiz bu kapsam dışında bırakılıyorsa düşündürücüdür. İlçemiz çiftçisi gerçekten zor durumdadır. Mazot gübre ve diğer girdi borçları ve bankalara olan, ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemez durumdalar. Bunlar haricinde çiftçilerimizin büyük bir bölümü bu yıl tohumluk temin edip yeniden ekim yapmaları hemen hemen imkânsızdır. Bütün bunları göz önüne alarak başta ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve siyasi temsilcilerimiz bizlere yardımcı olmalarını ve mağduriyetlerimizi gidermeleri için göreve davet ediyorum” diye konuştu.
 Topkan Haber Ajansı