Skip to main content

Öğrencilere verem semineri verildi

Muş Haber Fotoğrafı

Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri Verem Haftası münasebetiyle okullarda seminer düzenliyorlar. Eğitim Şube Müdürlüğü ve Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği işbirliği ile hazırlanan 62. Verem Savaşı eğitim ve propaganda haftası dolayısı ile başlayan bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Eğitim Şube Müdürü Tekin Güler’in Koordinatörlüğünde Verem Savaş Dispanseri Baştabibi Dr. Tarık Talat, Dr.Ayşe Önal ve Eğitim Hemşiresi Ayten Öztek’ten oluşan iki eğitim ekibi ile görsel eğitim teknikleri kullanılarak Fatih İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesinde öğrenciler verem hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Eğitim Şube Müdürü Tekin Güler konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, “ilk Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında başlamıştır. Bu haftanın amacı verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesidir. Bu amaçla; Sempozyumlar, konferanslar düzenlenir. Okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları yapılır. Hastalıkla ilgili bilgi verilir. Afiş ve broşürler dağıtılır. Yazılı ve görsel basına bilgi verilir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri tüberküloz mikrobu ile enfektedir. Bu insanların yüzde onu yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanacaklardır. Her yıl tahminen 8,9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmaktadır. Veremden her yıl 1,6 milyon insan ölmektedir. Bunların çoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’dadır. Eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde de ölümler fazladır. Dünyada bir tek etkene bağlı tedavisinin olmasına rağmen en çok ölüme yol açan hastalıktır” dedi.

Türkiye’de verem hastalığının durumu ile ilgili olarak bilgiler aktaran Güler, “2007 Yılında Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı 21.663 verem hastası vardır. Yüz bin nüfusta 30.9 hasta olarak hesaplanır. (Hasta sayısı/nüfusX100.000) Bu hastaların %65,1’i erkek, %34,9’u kadındır. Hastaların %73’ünde akciğer tüberkülozu varken, %27’sindde akciğer dışındaki organlar (Lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin) tutulmuştur” dedi.

Verem hastalığının etkeni ile ilgili açıklamalarda bulunan Güler, Veremin etkeni “Mycobacterium tuberculosis” basilidir. Uzun sürede çoğalır, kültürde 2-6 haftada ürer; Oksijenli ortamda yaşayan bir basildir. Özel boyama yöntemi ile boyanabilir. Asit ile boyayı vermediğinden aside dirençli basil (ARB) denilir. Verem basilinin kaynağı hasta insandır. Basil hava yolu ile bulaşır. Balgam tetkikinde ARB pozitif bulunan, kavitesi olan hastalar daha fazla basil saçarlar. Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Basil kaynağı ile karşılaşma süresi; Ortamın genişliği ve havalanması bulaşmada önemlidir. Tedavi edilmeyen her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırır” dedi.

Güler verem enfeksiyonu ve hastalığı ile ilgili olarak şunları söyledi: Verem Enfeksiyonu, basilin vücuda girmesinden sonra 8-10 haftada tüberkülin cilt testinin (TCD) pozitifleşmesi ile kendini gösterir. Bu, bir hastalık durumu değildir. Vücutta verem basilinin sessiz durduğu, adeta hapsedildiği bir durumdur. Vücut direnci düşünce basil çoğalarak hastalanmaya yol açabilir. Verem enfeksiyonu olan insanların yaklaşık % 10’unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığı gelişir. Verem hastalığı, klinik bulguların ortaya çıktığı bir durumdur”.

Hastalığın belirtileri ve tanısı hakkında da bilgi veren Güler şunları söyledi: “Genel yakınmalar: Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi. Akciğer yakınmaları: Öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır. Gırtlak veremi ses kısıklığı yapabilir. Diğer organları tutan verem hastalığında ilgili organa ait semptomlar olabilir. Üç haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir. Verem tanısı basilin mikroskopta gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi ile konulur. Şüphelenilen her hastadan 3 ayrı balgam tetkiki yapılır. Hastanın semptomları ve röntgen bulguları, hastalıktan şüphelenmeyi sağlar. Semptomlar yavaş gelişir. Akciğer veremi akciğer röntgen filminde bazı belirgin değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler, doktorun veremden şüphelenmesine yol açar. Verem tanısında kullanılan deri testi (PPD) vücutta mikrobun olduğunu gösterir. Enfeksiyon olabilir, hastalık olabilir. Bu konudaki değerlendirmeyi doktor yapar. Tüberküloz, bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Bir hafta içinde İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Tanı konulan verem hastaları gizlilik kuralları içinde dispanserde kaydedilir. Veremin teşhis ve tedavisi ücretsizdir. Veremin tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede yada dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Tedavide kullanılan ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok büyük önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi (DGT) denilir. Tedavinin verem savaşı dispanseri (VSD) yada hastanede başlanması gerekir. Aylık takiplerinin de VSD’de yapılması uygundur. Tedaviyi sonlandırana kadar özenle sürdürmek gerekir. Tedavide ilaçlar eksik yada düzensiz kullanılırsa hastalık iyileşmez. Tam tersine tedavisi güç bir duruma gelir. Buna dirençli tüberküloz denilir. Bazı ilaçlara direnç gelişmesi özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz denilen (İzoniyazid ve rifampisin’e direnç gelişen) hastalık bu bakımdan tehlikeli bir durum arz eder. Ülkemizde dirençli verem hastalarının tedavisi eğitim tipi göğüs Hastalıkları Hastanelerinde yapılmaktadır. Verem hastasının aile bireyleri ve diğer temaslıları verem savaşı dispanserinde ücretsiz muayene edilir. Temaslı muayenesi ile hasta olanlar belirlenir ve tedavi edilir. Hasta olmayan fakat verem olma riski taşıyan kişilere koruyucu tedavi verilir. Koruyucu ilaç tedavisi 6 ay süreyle verilir. Bu tedavinin hastalanmayı %90’a varan oranda önlediği bilinmektedir. BCG aşısı da özellikle çocuklarda kanla yayılan ve öldüren verem hastalıklarını önlemede çok etkilidir. Erişkinlerde verem aşısının etkisi daha azdır. Ülkemizde BCG aşısı bir kez yapılır. Aşı doğumdan sonra 2. ayda doğrudan yapılır. Eğer geç kalınırsa, 6 yaşa kadar yapılır fakat bu durumda önce tüberkülin cilt testi yapılması gerekir. Ülkemizde verem savaşı bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün önerdiği strateji ile yürütülmektedir. Bu strateji Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi’dir. (DGTS) Hastaların ilaçlarının bir sağlık personelinin gözetiminde içirtilmesi esastır. Hastaların tedavisi, ilaçları ve takipleri verem savaşı dispanserinde ücretsizdir. Hasta temaslılarının muayenesi ve koruyucu tedavileri verem savaşı dispanserlerinde ücretsiz yapılır. DSÖ’ nün hedefi; yayma (+) pozitif hastaların %70’inin DGTS kapsamında bulunması ve bu hastaların %85’inin başarı ile tedavi edilmesidir. Ülkemizde ise 2006 yılında %80 yayma (+) vaka bulma ve %89 tedavi başarısı ile bu hedeflere ulaşılmıştır. Dünya’ da 2 milyar kişi TB ile enfektedir ve her yıl 9 milyon yeni vaka çıkmaktadır. Ülkemizde 15 milyon insanın TB ile enfekte olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de ise 2005 yılında 20.535 vaka, 2006 yılında 20.526 vaka, 2007 yılında 19.694 vaka 17.781 yeni vaka saptanmıştır. 2007 yılında 2.818.945 poliklinik muayenesi yapılmış olup 117.455 temaslı muayenesi yapılmış 1.951.644 rontgen filmi çekilmiş 261.093 hastaya bakteriyolojik muayene yapılmış, 23.529 hasta ilaçla korumaya alınmıştır.

 Muşun Sesi Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Yeni 5 TL Madeni Parası Tedavüle Çıkıyor

Türkiye’nin yeni 5 TL’lik madeni parası, çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve…

Eğitim Haberleri

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ücretsiz Yaz Okulu Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde ilkokul 2. sınıftan itibaren…

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında Başarı

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri