SES Muş Şubesi 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle düzenlediği gecede bir araya gelen sağlık çalışanları yaşadıkları sorunları dile getirdikten sonra stres attılar. Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Emekçileri Sendikası (SES) Muş Şubesi tarafından Hemşireler gününe özel bir gece düzenlendi.

SES Muş şubesi ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nde hemşireleri unutmayarak, Muş Öğretmen evinde müzikli bir eğlence programı düzenledi. Öğretmen evinde düzenlenen geceye Belediye Başkanı Necmettin Dede ve Eşi Yıldız Dede ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonuna bağlı SES Muş Şube Başkanı Eyüp Ferhatoğlu, “Bize kanatsız melekler deniyor ama ücret zammı istediğimizde melekliğimiz unutuluyor” dedi.

Ferhatoğlu konuşmasında, “Binlerce meslektaşı ile birlikte “Yeter artık” diyerek 2008 Maaş İsyanını başlatan ve greve çıkan İsveçli hemşirenin ağzından dökülüveren bu sözler ülkemizdeki durumu da aydınlatmaktadır. Oldukça olumsuz şartlar altında sağlık hizmeti verme çabasında olan hemşirelerimizin var olan sorunları sağlıkta yıkı yasaları ile daha da derinleşmiştir. Sağlıkta yıkıma neden olan politikalar diğer sağlık çalışanları ile birlikte özellikle hemşirelerin çalışma koşullarını ve özlük haklarını olumsuz etkilemiştir. Bu politikalar doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığını ve yoksul kesimlerinin sağlık hizmetlerinden dışlandığını belirtmek önemlidir” dedi.

Eyüp Ferhatoğlu, “Hemşirelerimizin %90 gibi büyük bölümü tedavi edici sağlık hizmetlerinde istihdam edilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerine yeterince önem verilmemesi ise tedavi edici sağlık hizmetinde büyük bir yığılmaya neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise hemşirelerimizin iş yükü artmakta, çalışma saatleri giderek uzamaktadır. Yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilen, önemli risklerle karşı karşıya görev yapan hemşireler adaletsiz döner sermaye uygulamasıyla da önemli ölçüde hak kaybına uğramaktadırlar.

Dünya Sağlık Örgütü kaliteli hizmet için bir hemşireye 3 hasta standardı belirlemesine rağmen ülkemizde bir hemşireye ortalama 15 hasta düşmektedir. Pek çok hastanede ise bu rakam daha da yükselebilmektedir OECD ülkelerinde 1000 kişilik nüfusa 8,3 hemşire düşerken ülkemizde 1000 kişiye 1,7 hemşire düşmektedir.Hemşire sayısının yetersizliği ise hükümet tarafından iş güvencesiz/kadrosuz çalışma biçiminin dayatılması için adeta bir koz olarak kullanılmaktadır.İş güvencesiz çalışan hemşirelerin devlet memuru meslektaşları ile aynı işi yapmalarına rağmen ücretleri ve sosyal hakları bakımından büyük farklar bulunmaktadır” diye konuştu.

SES Muş şube başkanı Ferhatoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; “Vardiyalı ve yoğun çalışma temposu, yetersiz istihdam iş stresini arttırmakta, güvenlik önlemlerindeki eksiklikler, mesleğin çoğunlukla kadınlar tarafından yürütülmesi ise hemşirelerde şiddetle karşılaşma riskini büyütmektedir.
Benzer biçimde sağlık personelinin meslek hastalıkları ve iş kazalarına ilişkin gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı gibi çalışma koşulları bu denli zor olan hemşirelerin koşullarının düzeltilmesine dair adımlarda atılmamaktadır. Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılan grupların gerekçelerine bakıldığında farklı nedenlerle aynı riskleri taşıyan bazı mesleklerin kapsam dışı kaldığı görülmektedir. Hemşirelikte kapsam dışı bırakılan mesleklerden biridir.

Ülkemizde de, geçtiğimiz aylarda SS ve GSS yasasına karşı yürüttüğümüz ortak eylemlilik hattı yürümemiz gereken yolu göstermektedir. Bugün statü farkı gözetmeden, meslek ayrımı yapmadan, aynı gemide olduğumuzun bilinci ile iş yerlerimizde sendikal örgütlenme içinde yer almak ve ortak mücadele yürütmek mesleğimize, iş güvencemize ve geleceğe sahip çıkmak için ertelenemez bir görevdir.”
Hemşireler ve sağlık çalışanları müzik eşliğinde halaylar çekip stres attılar.

 Muşun Sesi Gazetesi