Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Mustafa Altaş, hastanede hizmet kalitesinin arttırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yeni projelerle hastanenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Dr. Mustafa Altaş, yapılacak yeniliklerle çevre illere sevklerin önleneceği ve ülke kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçileceğini söyledi. 350 yatak kapasiteli olan Muş Devlet Hastanesi’nin günde yaklaşık olarak 2 bin ayakta hasta girişi olan ve 450 bin nüfusa hizmet eden bir sağlık kuruluşu olduğunu söyleyen Altaş, “Hastanemizde ciddi alt yapı eksiklikleri bulunmaktadır. Göreve geldiğim Mayıs 2006 tarihinden itibaren önemli alt yapı problemlerini teşhis ederek gerekli projeleri yapmış ve bir kısmını gerçekleştirmiş durumdayım. Bunların en önemlilerinden birisi 25 olan poliklinik odası sayısının 45’e çıkarılarak, her doktora bir oda imkanının sağlanması ve hekim seçme hakkının yürürlüğe konulmasıdır. Hastanemiz laboratuarları şu anda en yüksek standartlarda hizmet vermekte ve hormon tetkikleri dahil aynı gün sonuç verilmektedir. Hastanemize şu anda ülkemizdeki yaklaşık bin 300 hastaneden 70 tanesinde bulunan ‘Pnömatik Tüp Sistemi’ kurulmuş, bütün numuneler otomatik olarak taşınmakta ve teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca hastanemizde tam otomasyon uygulanmakta olup zaman ve işgücü tasarrufu sağlanırken kaçaklar en alt seviyeye indirilmiştir” dedi. Hastanede yapılacak yeni projeler ile ilgili olarak da açıklama yapan Atlaş, “Hastanemizin jeneratör, trafo ve enerji tesisatının yenilenmesi, beraberinde kesintisiz güç kaynağı alınması için proje hazırlanmış ve bakanlığımızca onaylanmıştır. Acil servisin daha iyi hizmet verir duruma getirilmesi için tadilat ve onarımının yapılması için bakanlığa gönderilen projemiz onaydan geçmiştir. Mevcut 4 odalı olan ameliyathanelerin 6 odalı hale getirilmesi ve modernize edilmesi sağlanacaktır. Şu anda 3 kişilik olan ve kesinlikle standartları karşılamayan yoğun bakım ünitesinin 10 yataklı modern bir yoğun bakım haline dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. Bir hastane için olmazsa olmaz olan ve hastanemizde mevcut olmayan ‘Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin kurumu gerçekleştirilecektir. Hastanemize tam donanımlı 2 adet daha ambulans alınması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bu çalışmaların projeleri hazırlanmış ve onayları alınmıştır” diye konuştu. Yapılan yenilikler ve hastanenin modernleştirilmesi için Vali İbrahim Özçimen’in kendilerine çok büyük bir destek verdiğini anlatan Altaş, “Bu konularda Sayın Valimiz İbrahim Özçimen, bizlere çok destek vermektedir. Ancak ilimizin gelir düzeyinin düşük olması, ihale süreçlerinin uzun olması ve ihale edilirse maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle işler ağır ilerlemektedir. Bahsedilen altyapı iyileştirmeleri yapıldığında hastanemiz kesinlikle bir eğitim ve araştırma hastanesi standardına kavuşacaktır. Ülkemizde faaliyet gösteren vakıfların bu konuda duyarlılık göstererek, ‘sağlıklı bir sağlık hizmeti verilebilmesi için’ yardım elini uzatacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

 NULL