Muş, Bitlis, Hakkari ve Van illerini kapsayan ve Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortak yürütülen Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında yapılan başvurular sonuçlandı. Konu ile ilgili olarak Valilik Toplantı Salonundan basın mensupları ile bir araya gelen Vali İbrahim Özçimen, Dakp Kapsamında il genelinde kabul gören projelere verilecek hibe kredi miktarının 5 milyon 972 bin 840 Eoru olduğunu söyledi. Tarım alanında yapılabilecekten daha az proje üretildiğini söyleyen Vali İbrahim Özçimen, Malazgirt bölgesinde çok güzel projelerin kabul gördüğünü ve bunun Malazgirt ilçesindeki proje yapan mühendisten kaynaklandığını vurguladı.

Tarım ve Turizm/Çevre bileşeninde alınan hibe oranı bakımından dört il arasında ikinci olunduğunun altını çizen Vali İbrahim Özçimen, “DAKP kapsamındaki iller arasında tarım konusunda Muş ile yarışabilecek olan yok. Ama ne yazık ki bu avantajımızı kullanamamışız” şeklinde konuştu.
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi alt bileşenlerinden olan KOBİ’ler bileşeni konusunda da Muş’un sınıfta kaldığını belirten Vali Özçimen, bu konunun başvuru döneminde önemsenmediğini ve ortaya çıkan tablonun sebebinin bu olduğunu ifade etti.
Öte yandan birçok belde belediyesi ile birlikte tüm ilçe belediyelerinin onaylanan projeleri olduğu gözlemlenirken, Muş Belediyesi’nin herhangi bir projesinin olmaması dikkat çekti.
Kabul gören ve hibe kredi verilen projeler arasında Sungu Beldesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘velilerin bilinçlendirilmesi projesi’ ilginç olarak değerlendirildi.
Muş Valisi İbrahim Özçimen, dün valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamasında şunları aktardı;
“Doğu Anadolu Kalkınma Programı Ülkemiz ve AB tarafından ortaklaşa olarak yürütülen ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayabilmeyi amaçlayan bir programdır. Bu program Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini içermektedir.
Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) 4 alt bileşenden oluşmaktadır.
Bunlar :
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Turizm ve Çevre Bileşeni, Sosyal Gelişmişlik Bileşeni ve KOBİ’ler Alt Bileşenidir.
Doğu Anadolu Kalkınma Programı kapsamında ilimizden kazanan proje sayısı: 53’ tür
İlimizden kazanan 53 projenin alt bileşenlere göre dağılımı şu şekildedir
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeninde Proje Sayısı: 25
Turizm ve Çevre Bileşeninde Proje Sayısı: 12
Sosyal Gelişmişlik Bileşeninde Proje Sayısı: 8
KOBİ’ler Bileşeninde Proje Sayısı: 8
Tarım Bileşeni
DAKP kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma bileşeni ile ilgili olarak toplam 25 adet proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 25 adet projeden 3 adet projenin proje ortakları ortaklıktan çekildikleri için hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanamamıştır. Bu projeler; Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanmış olan Arıcılık ve Irk Islahı projeleri ile Malazgirt Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanmış olan Bağcılık projesidir. Bunların dışında 22 proje için 07/09/2006 tarihinde Ankara Merkezi Finans ve İhale ve Birimi ile sözleşme imzalanmıştır.
Toplam proje hibe tutarı 2.247.069.83 Avro dur. Hibe tutarı ilçe göre dağılım şöyledir.
Varto İlçemize 203.447.68 Auro, Malazgirt ilçemize 586.205,57 Avro, Merkez ilçemize 202.418.33 Avro, Hasköy ilçemize 78.272,64 Avro, Korkut İlçemize 96.279,46 Avro, Bulanık 199.705,55 Avro dur.
 
Turizm ve Çevre Bileşeni
Turizm ve Çevre Bileşeni ile ilgili olarak toplam 12 proje hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Toplam proje hibe tutarı 2.926.854.47 Euro dur.
Turizm ve Çevre Bileşeni kapsamında ilimizden kazanan projelerin isimleri ve hibe tutarları şu şekildedir.
Bulanık Belediyesi kanalizasyon şebeke projesi:
Bu proje Bulanık Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin hibe miktarı 295.350.00 Avro’dur. Bu proje ile birlikte Bulanık ilçemizdeki yaklaşık 3 bin vatandaşımıza kanalizasyon hizmeti götürülecektir
Bulanık Belediyesi içme suyu şebesi projesi:
Bu proje Bulanık Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 202 bin 770 Euro’dur. Bu proje ile Bulanık ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir içme suyu sağlanması amaçlanmıştır.
Bulanık Üzgörür Belediyesi içme suyu şebekesi projesi:
Bu proje Bulanık ilçesine bağlı Üzgörür Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 284 bin 419,86 Euro dur. Bu proje ile Bulanık ilçemize bağlı Üzgörür Beldesinde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir içme suyu sağlanması amaçlanmıştır.
Varto Belediyesi içme suyu depolama ve klorlama tesisi projesi
Bu proje Varto Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Proje için toplam hibe miktarı 248 bin 253,92 Euro’dur. Bu proje ile Varto ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza temiz ve sağlıklı bir içme suyu sağlanması hedeflenmiştir.
Malazgirt Belediyesi Malazgirt atık su toplama uzaklaştırma ve halk sağlığı projesi
Bu proje Malazgirt Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu proje için toplam hibe miktarı 289 bin 501,11 Euro onaylanmıştır. Bu proje ile Malazgirt ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı giderilerek temiz ve sağlıklı bir içme suyu sağlanması amaçlanmıştır.
Mollakent Belediyesi park projesi:
Bu proje Bulanık ilçemize bağlı Mollakent Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, proje için toplam ayrılan hibe tutarı 198 bin 126 Euro’dur. Bu proje ile Mollakent sınırları içindeki imara yeni açılan alanların yeşil alan uygulamalarında çevre ve doğanın korunması için yerel bilincin artırılması ve sağlıklı şehir planlaması kavramı ile ortak bir anlayış oluşturulması amaçlanmaktadır.
Sungu Belediyesi kanalizasyon hattı inşası projesi
Bu proje İl merkeze bağlı Sungu Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 288 bin 707,40 Euro’dur. Bu proje ile Sungu beldesinde yaşanan kanalizasyon sıkıntılarının giderilmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile Sungu beldesinde yaşayan yaklaşık 15 bin kişiye kanalizasyon hizmeti götürülecektir.
Yağcılar Belediyesi içme suyu şebekesi projesi
Bu proje Yağcılar Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin hibe miktarı 155 bin 386,22 Euro’dur. Bu proje ile birlikte Yağcılar Beldesinde yaşan 4 bin kişiye sağlıklı içme suyu hizmeti sağlanması amaçlanmıştır.
Kırköy Belediyesi turizm gelirlerin artırma ve kadınları meslek sahibi yapma projesi
Bu proje Muş merkeze bağlı Kırköy Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 198 bin 978 Euro dur. Bu Proje ile Beldeye gelen turist sayısının artırılması, beldenin ekonomisine canlılık kazandırılması ve istihdamın artırılmasını amaçlanmıştır. Kırköy beldesinde yaşan vatandaşlarımızın sosyal hayat standartlarının yükseltilmesi ve belde de ikamet eden 130 bayana hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
Korkut Belediyesi içme suyu projesi
Bu proje Korkut Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 264 bin 762,91 Euro’dur. Bu proje ile Korkut ilçe merkezinde yaşayan 6 bin 238 kişiye daha sağlıklı bir içme suyu hizmeti sağlanması amaçlanmıştır
Hasköy İlçesi dermen deresi ıslahı inşaatı
Bu proje Hasköy Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe Miktarı 273 bin 764,39 Euro’dur. Bu proje ile 15 bin kişiye hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
Muş İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi tanıtım projesi
Bu proje İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Projenin toplam hibe miktarı 226 bin 834,65 Euro’dur. Bu Proje ile ilimiz başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinin turizme yönelik tarihi ve kültürel yapısının sistemli ve bir bütün olarak tanıtımı yapılarak yöreye gelen turist sayısının artırılması bölge ekonomisine canlılık kazandırılması ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır. Projenin kapsamında yapılan faaliyetlerinden bölgenin turizme yönelik tarihsel ve kültürel mirası ile ilgili mevcut bilgilerin toplanması ve bu bilgilerden yola çıkılarak, proje içerisinde yer verilen bölgedeki dokuz ili kapsayan;
Turizm Rehberi ve CD’sinin hazırlanması, Web sitesi hazırlanması, Tanıtım Filmi hazırlanması,  Hâlihazırdaki tur güzergâhlarını analiz edip, alternatif tur güzergâhlarının oluşturulması ve elde edilecek tüm çıktıların tanıtım/dağıtımının sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Sosyal kalkınma bileşeni
DAKP kapsamında hazırlanan Sosyal Kalkınma bileşeni ile ilgi olarak toplam 8 projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu projeler için toplam 403 bin 174,27 Euro hibe desteği sağlanacaktır.
Sosyal Kalkınma Bileşeni kapsamında ilimizden kazanan projelerin isimleri ve hibe tutarları dağıtımı şu şekildedir;
Bedensel Engelliler “hayatta merhaba” projesi
Bu proje Valiliğimiz koordinatörlüğünde Muş Bedensel Engelliler Derneğince hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 83 bin 114,60 Euro’dur. Bu proje ile, ilk etapta 40 engelli çocuğumuzu hayata hazırlamak üzere FM sistemi kurularak hizmet verilecektir. Kurulan bu sınıflarda 12 ay süresince işitme engelli çocuklara fizyoterapist gözetiminde okul öncesi eğitim verilecektir. Çocuklarımız servisle evlerinden alınacak ve servisle evlerine bırakılacaktır. Proje gereği Özel Eğitim Uzmanınca verilecek eğitimlerde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı, İl Sağlık Müdürlüğü ise Psikolog desteği sağlayacaktır.
Malazgirt Belediyesi çocuk gelişim ve eğitim merkezi projesi
Bu proje Malazgirt Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 53 bin 591,03 Euro’dur. Bu proje ile Malazgirt ilçesinde bulunan 6 ile 12 yaş arası 100 çocuğa hizmet verilmesi hedeflenmiştir.
Bulanık Belediyesi kadın eğitim ve istihdam projesi
Bu proje Bulanık Belediyesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 99 bin 36,78 Euro’dur. Bu proje ile ilk etapta Bulanık ilçesinde bulunan 100 kişiye hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
Rüsdemgedik Belediyesi kadın eğitim sağlık ve danışmanlık merkezi projesi
Bu proje Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 18 bin 855,40 Euro’dur. Bu proje ile Rüstemgedik beldesin ikamet eden bayanlara yönelik kurulacak olan Kadın Eğitim Sağlık ve Danışmanlık Merkezinde hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
75 Yıl Kırköy Pansiyonlu İlköğretim Okulu kızlar okula projesi
Bu proje 75. Yıl Kırköy Pansiyonlu İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 34 bin 138,35 Euro’dur. Bu proje ile Kırköy beldesinde yaşayan Okuma Yazma bilmeyen kadınlarımıza ve okul çağında olmasına rağmen okula gidemeyen kız çocuklarımıza yönelik bir projedir.
Sungu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu velilerinin bilinçlendirilmesi projesi
Bu proje Sungu beldesinde bulunan Sungu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 43 bin 874,28 Euro’dur. Bu proje ile okula devam eden öğrencilerimizin velilerinin bilinçlendirilmesi konusunda hizmet verilmesi hedef alınmıştır.
Muş Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu yetişkin ve kadınlarımıza yönelik yaşlı, hasta ve özürlü bakım mesleğini kazandırma projesi
Bu proje Muş Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır Bu projenin toplam hibe tutarı 57 bin 207,02 Euro’dur. Bu proje ile ilk etapta 40 kişiye hizmet verilmesi amaçlandırılmıştır.
Muş Anadolu Meslek Ve Kız Meslek Lisesi kadın istihdam projesi
Bu proje Muş Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu projenin toplam hibe tutarı 13 bin 356,81 Euro’dur. Bu proje ile ilk etapta 60 kişiye hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
 
Kobiler bileşeni
DAKP kapsamında hazırlanan Kobiler birleşeni ile ilgi olarak toplam 8 projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Kobiler bileşeninde sınıfta kaldığımızı belirtmek istiyorum. Kobiler bileşeninde daha fazla başvuru ve proje verebilirdik. Hibe alan bu 8 projenin toplam hibe tutarı 395 bin 743,17 Euro’dur.
Kobiler Bileşeni kapsamında ilimizden kazanan projelerin sahipleri ve hibe tutarları şu şekildedir.
Bala Yem Fabrikası projesi
Bu proje A. Celil BALA tarafından hazırlanmıştır. Proje için toplam onaylanan hibe tutarı 32 bin 318,07 Euro’dur.
Şekerli ürünler üretimi projesi
Bu proje M. Eşref ÇAPTUĞ tarafından hazırlanmış olup, projenin toplam hibe tutarı 48 bin 228,08 Euro’dur.
Bilgisayar ve internet hizmetine yönelik cafe hizmeti verme projesi
Bu proje Has-Pa Tekstil Gıda Tarım İnşaat Sanayi Dış Tic. Ltd.Şti. tarafından hazırlanmış olup, toplam hibe tutarı olarak 21 bin 556,50 Euro’dur.
Matbu evrak ve sürekli form basımı projesi
Bu proje Toprak baba Matbaacılık Elektrik İnşaat Tekstil Gıda San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanmış olup, toplam hibe tutarı olarak 44.645,00 Euro dur.
Siran şeker modernizasyon ve kapasite artırma projesi
Bu proje Siran Tekstil Gıda Takım İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanmış olup hibe tutarı olarak 41.202,05 Euro dur.
Tarsan Zirai Tarım Makinaları Sanayi VE ticaret ithalat ihracat limited şirketi
Bu proje Tarsan Zirai Tarım Makine Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd.Şti. tarafından hazırlanmış olup hibe tutarı olarak 61 bin 872,50 Euro’dur.
Hizmetler sektörü turizm otel alt sektöründe faaliyet gösteren Malazgirt Otel’in verimlilik artışı projesi
Bu proje İlhamettin YILDIRIM tarafından hazırlanmış olup hibe tutarı olarak 51 bin 992 Euro dur.
Kum yıkama, eleme, ayırma işletmesi projesi
Bu proje Alparslan ERDEM tarafından hazırlanmış olup hibe tutarı olarak 93 bin 928,97 Euro’dur.” Haber: Emrullah Özbey

 NULL