İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Yıldız, Bakanlığın yaptığı inceleme sonucunda sütlerle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Yıldız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığından yapılan açıklamada konuya hassasiyet gösterildiğini vurguladı. Yıldız, “Bakanlığımız tarafından Sağlık kuruluşlarımızdan alınan bilgi doğrultusunda başvuran tüm öğrencilerimizin genel durumunun iyi olduğu ve gelen şikayetlerin bünyeleri süt şekerine hassas olan çocuklarımızla ilgili olduğu değerlendirilmiştir. Bu şikayetlerin olabileceği önceden öngörüldüğü için okullarda oluşturulan komisyon üyeleri ve öğretmenlere eğitim verilmiş ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Veliler bazı çocukların süte hassasiyet gösterebilecekleri konusunda uyarılmıştır. Bu amaçla komisyonlara, öğretmen, veli ve öğrencilere yazılı doküman dağıtılarak hassasiyeti olan çocukların okul sütü projesi kapsamı dışında bırakılması hususuna dikkat çekilmiştir. Proje yürütülürken bünyesi süt şekerine hassasiyet gösterebilecek çocuklarımız için, aileler ve okul görevlilerinin dikkatli davranması gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı konuyla ilgili teknik ve idari inceleme başlatmıştır. Bakanlığımızca dağıtımdan önce tüm sütlerden numune alınmıştır. Ayrıca sağlık şikayeti olan okullardaki numuneler analize gönderilmiştir. Sağlık kuruluşları ve gıda kontrol laboratuarlarındaki analiz sonuçları alındıktan sonra konunun detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır.”diye konuştu. Murat Yıldız, “Ön bulgular itibariyle sütlere ilişkin herhangi bir sağlık tehlikesi bozulma tehlikesi söz konusu olmadığı yönünde. Herhangi bir enfeksiyon ya da zehirlenmeye neden olan bir bakteri veya mikrobiyolojik tehlike bulgusu da yok.”diye konuştu. Yıldız şöyle konuştu: “Şimdi bu, bazı yerlerde gıda zehirlenmesi olayı olarak değerlendirildi. Bu bir gıda zehirlenmesi olayı değil. 7.2 milyon süt dağıtılıyor çocuklara. Bunlardan bir kısmında laktoz intoleransı şeklinde bir reaksiyon oluşuyor. Bunun süt kaynaklı bir gıda zehirlenmesiyle ilgisi yok. Bunlara rağmen bu problemin görüldüğü bütün illerden Bakanlığımız örnekler aldı.” Tetkikleri yapılan sütlerin ne bozuk ne de tarihi geçmiş olduğunu belirten İl Müdürü Yıldız, “Bakanlığımızın topladığı sütlerin bir kısmında süreç devam ediyor. Ön bulgular itibariyle sütlere ilişkin herhangi bir sağlık tehlikesi bozulma tehlikesi söz konusu olmadığı yönünde. Herhangi bir enfeksiyon ya da zehirlenmeye neden olan bir bakteri veya mikrobiyolojik tehlike bulgusu da yok. Çok yüksek sayıda tüketim var dağıtım var. Buna ilişkin olarak bazı çocuklarımızda bazı reaksiyonlar şekillenebilir. Bu program devam ediyor. Biz yine emin olmak için tetkik sürecini başlattık. Ön bulgular itibariyle herhangi bir problem söz konusu değil. Bakanlığımızı vermiş olduğu bilgi bu yönde. Biz de Sayın Valimizin tamilatları doğrultusunda gerekli bütün incelemeleri yaptık. Ancak sütlerimizde sıkıntı olmadığını tespit ettik.” diye konuştu. EN DOĞRU SÜT UHT SÜTTÜR Bazı uzmanların günlük süt dağıtılmasının doğru olacağı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yıldız şunları söyledi: “Burada en güvenli olan süt UHT süttür. Çünkü UHT sütte 135 – 140 santigrat derece gibi yüksek ısı işlemi uygulanıyor. Buradaki bakteriler mikroorganizmalar hepsi inaktif hale getiriliyor. Bunu oda sıcaklığında muhafaza ediyoruz. 3 -4 ay gibi bir süre muhafaza ediyoruz. Böyle bir programda seçebileceğimiz en doğru süt UHT süttür ” dedi.      

 Şark Telgraf Gazetesi