Değerlendirme Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Vakfı ile gerçekleştirdiği Yerel Medya Eğitim Seminerleri’nin 2006 yılı Değerlendirme Toplantısı 20–21 Kasım 2006 günlerinde İstanbul’da Elite Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan cemiyet başkanları, görüşmeler sonrasında benimsenen görüşleri bir bildirge ile kamuoyuna açıkladılar.
 

Bildirge şöyle:
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde kabul edildiği gibi, herkes bilgiye ve habere ulaşma, haber alma, elde ettiği bilgi ve haberi yorumlama, tek başına veya toplu olarak özgürce düşüncelerini açıklama, yayma, ifade etme ve eleştiri hakkına sahiptir.
Bu nedenle gazeteciler; ifade özgürlüğü laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin ve demokrasinin korunması, Türkiye’de demokratik toplum düzeninin sağlanması açısından görevlerini yerine getirirken hiçbir engelleme, baskı, şiddet, tehdit, kötü davranış ve herhangi bir yasal, idari veya benzeri sınırlandırmanın hedefi olmamalıdır.
İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özellikle ifade ve haber alma özgürlüğü korunmalıdır. Medyanın bağımsızlığının korunması ve siyasal makamlarca müdahale edilmemesi esastır.
Gazetecilerin sansür ve oto sansürle mücadelesi desteklenmeli; yürütme organları kamu görevlileri ve yasama organı, halkın bilgi edinme hakkı olan “basın özgürlüğü” ve “ifade özgürlüğü”nü insan temel hak ve özgürlüklerin omurgası olarak kabul etmelidir. Aksi takdirde sansür ve her türlü sınırlandırmanın sürekli arttığı, gazetecilerin yargılandığı veya hapse girdiği, ceza tehdidi altında görev yaptığı bir ülke konumundan çıkamayacağımızı yeniden anımsatırız.
Gazetecilerin her an mahkeme önünde yargılanmasına neden olabilecek yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki ifade özgürlüğüne aykırı tüm düzenlemelerin uygulamalarda dikkate alınarak gözden geçirilmesinin ve değiştirilmesinin zorunlu olduğunu, son günlerde Türk Ceza Kanunu’nun 301 maddesi hakkında yapılan tartışmalar göstermiştir.
Yaşam mücadelesi veren yerel medyada basın kuruluşları özelikle malî yapıları bakımından güçlendirilmelidir.
Tekelleşme ve yabancı sermaye, demokrasi, özgürlükler ve ulusal çıkarlar açısından büyük bir tehdittir. Tekelleşmenin önlenmesi ve yabancı sermayenin sınırlandırılması için gecikmeksizin yasal ve idarî düzenlenmeler yapılmalıdır.
Gazetecilik mesleğinin kişisel çıkarlar için kullanılması, özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkan ve sadece ilân gelirleri elde etmeyi amaçlayan naylon gazeteler yayınlanmasının önlenmesi için gerekli duyarlılık gösterilmelidir.
Gazeteciler, 212 sayılı yasayla değişik 5953 sayılı Basın İş Yasası hükümlerine uygun olarak çalıştırılmalı ve yasal iş güvenceleri ile tüm hakları sağlanmalıdır.
 
Yerel medya için resmî ilân dağıtımının hak ve adalete uygun biçimde yapılmasının önemi geçtiğimiz yıllara oranla daha da artmıştır. 195 sayılı kanun gereğince görev yapması beklenen İl Basın Kontrol Kurullarının hassas ve tarafsız incelemeler yapması beklenmektedir.   
195 sayılı Kanununun yerel yöneticiler tarafından uygulanması sırasında; gazeteler ve gazeteciler üzerinde ilân gelirleri vasıtasıyla baskı kurmaya veya görev yapmalarını engellemeye yönelik uygulamalar önlenmelidir. Aksi takdirde; yerel gazeteciler yerel yöneticileri eleştirmekten kaçınacak ya da nitelik olarak “aleyhe haber” yapmaktan çekinecekleri bir ortama sürükleneceklerdir. İstenmeyen bu tür sonuçlar gazetecilik mesleği ve basın özgürlüğü ile de bağdaşmaz.  
 
Gazetecilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak yerel medyada; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin benimsenmesi, uygulanması ve yaşama geçirilmesinin sağlanması birinci görev olarak kabul edilmiştir.
 
Orhan Erinç                           Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Alaettin Aslan                         Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
M. Hüseyin Zorkun                 Akdeniz Aktif Gazeteciler Cemiyeti
Mevlüt Yeni                             Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Tansel Kıpçak                        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Selahattin Mızrak                    Beyşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Okay Özcan                           (Bolu) Köroğlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Kürşat Tuncel                         Burdur Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı
İsmet Akıncı                            Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti
Çetin Kapdan                         Çankırı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nusret Duran                         Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı
Faruk Balıkçı                          (Diyarbakır) Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Erol Tayhan                            Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Erkan Köse                            Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Kemal Kapaklı                        (Şanlıurfa) GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Abdullah Kocaman                 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Hilmi Diken                             İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili
Atilla Karaaslan                      Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Mustafa Sadıç                        Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Selim Tiran                             Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Osman Gül                            Kırşehir Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı
Halit Yılmaz                            Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
İhsan Tunçoğlu                      Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ertuğrul Aytaç                         Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ahmet Kurşun                        Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
Cemil Aydoğan                       Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Figen Çakmak                        Ordu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Leventoğlu                    Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Fikret Ünsal                            Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
A. Şefik Mollamehmetoğlu     Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Hikmet Aksoy                         (Trabzon) Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Ahmet Balıca                         Turgutlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Agit Alan                                 Turgutlu Gazeteciler Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Yavuz             Uşak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
M. Emin Toker                        Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
O. Hakan Kiracı                      Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Osman Sav                            Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Uğur Özteke                           TGC Konya Temsilcisi
Nejat Altınsoy                          TGC Muğla Temsilcisi                    HABER49

 NULL