İl Daimi Encümenler 2010 yılı yatırım programı Temmuz ayı 3’ncü toplantısını yaptı. Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Edip Budan, İl Daimi Encümen Müdürü Ahmet Güneş, İl Daimi Encümenler ve İl Özel İdaresi Birim Müdürleri katıldı. Vali Bektaş Başkanlığında oturumu açılan toplantıda eski hükümet konağının onarılmasın için görüşler belirtildi. Gündeme getirilen konuda ise: Merkez Minare mahallesinde hazine adına kayıtlı bulunan eski hükümet konağı binasının rövöle, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanması talep edilmektedir. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa istinaden Belediyelerden tahsis edilen Emlak Vergisinin yüzde 10 nispetinde olan 128.266,83 TL tutarında ki hesabın yüzde 30’luk kısmı olan 38.480,00 TL belirtilen proje için kullanılacaktır. Söz konusu projenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 45.000.00 TL ödeneğin Yedek Ödenek Bütçesinden karşılanması, konusu görüşülerek karar verildi.

İl Daimi Encümen Toplantısının 1’nci gündem maddesi olan: Malazgirt Kılıççı köyünde Murat Nehri düzü j48C2 paftada, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Murat Nehri içerisinde 10.000 metrekarelik alanın 1 (a) Grubu Kum-Çakıl ocağı olarak 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhaleler Kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile yıllık kirası 40 Bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye sunulması. Gündem maddesi üzerine belirtilen görüşler ve yapılan ihale sonucu 185 Bin TL bedelle ihale edildi.

İl Daimi Encümen Toplantısın 2’nci maddesi ise: İl Özel İdaresi Asfalt Şantiyesi yeni yerleşim yerinin elektrik işlerinin yapımı işlerinde kullanılmak üzere 92 Bin 40 TL’nin Muş merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması konusunun görüşülmesi. Gündem maddesi üzerine belirtilen görüşler sonucunda kabul edilerek karar5 verildi. Muş Ovası Gazetesi