Muş Barosu Başkanı Avukat Sait Sever, yargının bağımsız hale gelebilmesi için öncelikle yargıçlarla savcıların, bağımsız düşünebilecek, bağımsız kararlar alabilecek, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerden olması gerektiğini söyledi.


Muş Barosu, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü münasebetiyle düzenlediği yeni CMK ve TCK konulu 2 günlük seminerin bitiminde DAP Oteli’nde yemek verdi. Düzenlenen yemeğe, Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski Başkan Yardımcısı Av. Zeki Ekmen, Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Tezcan, 9 Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, 9 Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Önok, Muş Cumhuriyet Savcıları ve hakimlerin yanı sıra Muş Barosu avukatları da katıldı.


Düzenlenen yemekte konuşan Muş Barosu Başkanı Av. Sait Sever, ülke genelinde her türlü sorunun şiddet görüntüleri oluşmadan çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Sait Sever, “Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devleti olmaya başlamıştı. Yasama organı anayasaya, yürütme ve yargı yasaya bağlı kalacaktı. Hiç kimse anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanmayacaktı. Yürütme ve idarenin ancak yasayla var olduğunu, yasayla verilmeyen bir yetkinin kullanılmayacağı, yargı mensuplarının hiç kimseden çekinmeden yargı yetkisini kullandıkları bir sistem nihayet gerçek olacaktı. Derken, bilinen gelişmelere tanık olduk; Şemdinli’de patlayan bombalarla başlayan, 14 silahlı örgüt üyesinin öldürülmesi sonrasında, Diyarbakır da meydana gelen ve bölgeyi kapsayan şiddet hareketleri herkesin yüreğini ağzına getirdi. Yurttaki huzur ve barış ortamı yerini iç savaş görüntülerine bıraktı. Kimin ne sorunu varsa çözümü için müdahale etsin. Eylem de yapsın, ancak hukukun içinde kalarak, şiddete bulaşmadan. Ne şiddet ne de karşı şiddet olsun” dedi.


Ülkenin ve toplumun huzurunu bozan, barışı engelleyen tutum ve davranışlardan herkesin uzak durması gerektiğini ifade eden Av. Sait Sever, “Farklılıklarımızla bir arada yaşamanın yolu, iç barışı olan bir toplum, ilerleyebilen bir toplum, uygar ve insani bir toplum olmayı başarmaktan geçer. Hangi iyi kuralı getirirseniz getirin, uygulayıcı iyi değilse kuralları da, kurumları da gerektiği gibi işletemezsiniz. Tersinden ifade ettiğimizde, uygulayıcı iyi ise kötü yasa yoktur. Adalet için önce kaliteli insana, bunun için de kaliteli bir eğitim gerekli. Bunun yanında, yargının rengi olmamalı, yalnız yargı olarak çalışmalı, en üst iktidar organı yargısal denetime tutulabilecek bir güce sahip olmalıdır. Tüm toplum yapısıyla hukukun üstünlüğüne dayalı, hak ve adaletin egemen olduğu, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı uygar bir hukuk devleti olma umuduyla meslektaşlarımın gününü kutlarım” diye konuştu. Haber: Kadir Tunç

 NULL