Üyelerinin sıkıntılarını ve çalışma koşullarını incelemek üzere ilimize gelen Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türkiye’nin gündeminin maksatlı olarak saptırıldığını, gerçek gündemin işsizlik, yüksek enflasyon, yoksulluk, yolsuzluk ve siyasi iktidarın kamu çalışanları arasında ayrım yapan anlayış olduğunu belirtti.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Muş’a geldi. sendika üyelerinin sorun ve sıkıntılarını dinlemek üzere Muş’a gelen Yokuş, gündemin maksatlı olarak saptırıldığını kaydetti.

Park Lokantasında düzenlenen yemekli toplantıya Türk Boru-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Büro-Sen Elazığ Şube Başkanı Yunus Aydoğdu, Bitlis Şube Başkanı Adnan Nacaroğlu, Van Şube Nedim Ayhan, Muş Şube Başkanı Göksel Dirlik ve bazı Türk Eğitim-Sen üyeleri katıldı.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Park Lokantasında ki yemekli toplantı da yaptığı açıklamada, Van’dan başlayarak Elazığ’a kadar 5 vilayette memurlarının çalışma şartlarını görmek, sıkıntılarını yerinde görmek adına bölgeye geldiklerini söyledi. Türkiye’nin içinde bulunduğu meseleler, hem de memurların içinde bulundukları durumu Türkiye Kamu sen adına açıklama gereği duyduklarını ifade eden Yokuş, “Bildiğiniz gibi ülkemizde son aylarda gündem maksatlı olarak gündem saptırılmaktadır. Ülkemizin gerçek gündemi bu gün işsizlik yüksek enflasyon yoksulluk ve özellikle kamu kurumlarında yoğun olarak yaşanan yolsuzluk ve siyasi iktidarın kamu çalışanları arasında ayrım yapan anlayışıdır. Ve bu gerçek gündem konuşulmadığı için halk unutulmakta, avutulmakta maalesef sıkıntıların üzeri örtülmektedir” dedi.

Muş’ta, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen’in hizmet koluna giren başta Maliye, Valilik olmak üzere üyelerimizin bulunduğu kurumları ziyaret etmiş bulunuyoruz. Burada arkadaşlarımızın çalışma şartlarını görmek, sıkıntılarını yerinde görmek için bulunmaktayız” dedi.

Hükümetin memur zamlarını da eleştiren Yokuş “Memura öngördüğünüz bu sefalet zam rakamlarını kabul etmiyoruz. Ve bunları sizlere iade edeceğiz. Yani enflasyon farkı olarak kaç lira verdiyseniz biz bunları sizlere iade edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra sendika’nın faaliyetleri ve üyelerine kazanımları hakkında bilgi veren Yokuş; “İnsan olarak; kendimize, ailemize, Ülkemize karşı sorumluluklarımızın olduğu bir gerçektir. Bu toplumda birlikte yaşamak mecburiyetimiz, bizlere bir takım sorumluluklar yüklemektedir, Sorumluluklarımızı yerine getirirken, sizde kabul edersiniz ki, birey olarak sorunları çözmemiz mümkün değildir, Gelişmiş ülkelerin, gelişmişliğinin altında yatan en büyük faktör sivil toplum olgusunun yerleşmesi ve bu sivil toplumun kendi arasında örgütlenerek, yöneticiler üzerinde baskı unsuru oluşturulmasından kaynaklanmaktadır Kamu çalışanları olarak yıllardan beri hep halimizden şikayet ettik, dert yandık. Ama sesimizi kimselere duyuramadık. Hep birlikte şunu anladık ki; örgütlenmek gerekiyor. Örgütlendik, sendikalarımızı kurduk. Yasal süreç daha sonra geldi. Bugün bir sendikamız ve yasamız var, Ama bu hakkı ne kadarımız kullanıyor? Memurlar arasında sendikalaşma oranı halen % 50’lerde, maalesef herhangi bir sendikaya üye olmayanların oranı da % 50 yani kamu çalışanlarının yarısı kendi meselesine sahip çıkmıyor” dedi.

Mücadelemizde hak alma oranı gücümüz kadardır diyen Yokuş, “Bu nedenle üye olmayan arkadaşlarımız bu mücadeleye katılmalı. Gücümüze güç katmalıdır. Kamu çalışanlarının yüzde yüzünün üye olduğu sendikanın gücünü bir kez daha düşünerek kararınızı verip üye olun. 2002 yılında her memura 100 milyon seyyanen zam alındıysa, 2003 yılında her memura enflasyon farkı olarak 160 milyon alındıysa, 1991 yılından sonra işe başlayanlara 1derece alındı ve bundan da 1 milyon memur yararlandıysa, Kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışanlar aleyhine çıkartılan yönetmelikler ve Bazı maddelerindeki hükümlerle ilgili sendikalarımızın açtığı davalar sonucunda iptali sağlanıp yeniden çalışanlar lehine düzenlenmesi sağlanıyorsa, Kendi isteği İle geçmişte nemalarının bir kısmını alan, ancak Devlet katkısı olan kısmını alamayan hak sahiplerine ödenmesi sağlandıysa, Kamu görevlileri Disiplin affının çıkartılması sağlanmışsa, Üyelerimiz disiplin ve yüksek disiplin kurullarında sendikamız tarafından savunuluyorsa, Doğum öncesi 3 hafta, doğum sonrası 6 hafta olan izinler, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 haftaya çıkarıldıysa, Anne, Baba üzerinden tedavi yardımlarından faydalanma Erkek çocuklarında 18 olan yaş sınırının kaldırılarak 25e çıkartılması, Kız çocuklarında 25 olan yaş sınırı kaldırılarak, evlenme veya sosyal güvenlik kapsamında çalıştığı süreler dışında sürekli faydalanmaları sağlandıysa, Herhangi bir ek ücret ödenmeyen kurumlarda çalışanlara 2005 yılında denge tazminatı katsayıya bağlanarak alınmışsa, daha sonra bunun üzerine artışlar sağlanmışsa, Üyeliği süresince ödenen 5 YTL sendika tazminatı alındıysa, Üyelerin sendikalara ödediği aidatların vergi matrahından indirim sağlanmışsa ve bunlar gibi birçok kazanımlar elde edildiyse, sendikalara üye olmayan kamu çalışanlarının üye olmasıyla bu makus talihi değiştireceğiz. Bir olalım diri olalım” diye konuştu.

 Muşun Sesi Gazetesi