Muş Belediyesi tarafından Toplum Yararına Program (TYP) ile istihdam edilen personellere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında eğitim verildi. Üçüncüsü yapılan eğitim programı Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze nezaretinde gerçekleştirildi.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Asya ile İşyeri Hekimi Dr. Tuncay Ekici tarafından verilen eğitimde çalışanlara temel iş güvenliği, iş kazalarının nedenleri ve korunma yolları hakkında bilgiler aktarıldı.

Belirli aralıklarla tekrarlanacak olan eğitimlerde, iş kazaları, çalışırken ruh ve beden bütünlüğünün sağlanması, işletme güvenliğinin sağlanması ve çalışma hayatında dikkat edilecek hususlar anlatılıyor.

İş Güvenlik Uzmanı Hakan Asya yaptığı sunumda işçi ve işverenlerin görev ve sorumlulukları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı gibi konularda çalışanlara bilgi verdi.

Asya, iş sağlığı ve güvenliğinin; çalışanların iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında oluşan veya oluşabilecek tehlikelerden ve sağlığına zarar verebilecek unsurlardan korunmasını, aynı zamanda iş yeri ortamının iyileştirilmesini hedef alan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümü olduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu, çalışan kadar işvereni de koruduğunun altını çizen Asya, yasanın kuralcı değil önleyici olduğunu belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğindeki amacın sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek olduğunu dile getiren Asya, Sağlık tesisleri iş kazalarına, meslek hastalıklarına sebep olan iş yerleri arasında çok tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu nedenle iş yeri sağlığı ve güvenliği konusu bizler için büyük önem arz etmektedir dedi.

İş Güvenlik Uzmanı Asyanın sunumun ardından İşyeri hekimi Dr. Tuncay Ekici de çalışanlara temel ilk yardım ve mesleki risklerle ilgili bilgiler verdi.

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve bilinçsizlik sebebiyle meydana gelen iş kazalarının büyük oranda önlenebileceğinin vurgulandığı eğitim semineri yaklaşık 1 saat sürdü. Eğitim sonunda katılımcılar sınava tabi tutuldu.

 

Muş Manşet Gazetesi