Bu yıl tütün üretmekten vazgeçip başka ürün yetiştiren çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Adıyaman, Bingöl, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt ve Van bölgelerini kapsıyor. Destek ödemelerinden, bu illerdeki, 2001 ürün yılı için kota sahibi olan ve daha önce Alternatif Ürün Programı’ndan yararlanan üreticiler yararlanamayacak. Destek ödemeleri, bu yıl tütün üretiminden vazgeçerek, alternatif ürün ekimini-dikimini tercih eden üreticilere yapılacak.

Alternatif Ürün Programı kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuru süresi Bakanlıkça genelge ile duyurulur. NULL