‘Beyaz Lale 1’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 34 tutuklu sanıktan 24`ü daha önceki mahkemelerde tahliye edilirken, tutuklu yargılanan 10 sanıkta dün tahliye edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikâp” iddialarıyla suçlanan ve “Beyaz Lale 1” operasyonu adı verilen aralarında Resmi Kurum Amirlerinin de bulunduğu 34 tutuklu ve 44 tutuksuz sanığın yargılandığı ve daha önce savunmaları alınan tutuklulardan ayrı ayrı duruşmalarda serbest kalan 24 sanıktan sadece 10 sanığın tutukluluk halleri devam ederken dün Ağır Ceza Mahkemesinde Alınan ifadelerin ardından hepsi tahliye edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde, dün sabah saat 9.00 sıralarında başlayan duruşmada 10 tutuklu sanıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme 30.11.2006 tarihine ertelendi. Yakalama emri bulunan 6 sanığın yakalama emirlerin devamına karar verdi.
Mahkeme “Yakalama emirli sanıklar müdafilerinin usulün 246.maddesine ilişen taleplerinin daha önce karara bağlandığı ve bir değişiklik olmadığı anlaşılmakla, bu yöne ilişen taleplerinin reddine,
Bir önceki celse yazılan 10,11,12,13,14 numaralı ara kararlarının aynen icrasına, akibetlerinin merciinden tekiden sorulmasına,
Bu celse mahkememize ibraz edilen mazeretlerin kabulüne,
Bir başka suçtan yakalama emirli ve tutuklama müzekkereli bulunmadıkları takdirde tahliyelerinin temini zımmında merciine ivedi kaydı ile müzekkere yazılmasına,
Suç isnadından sonra soruşturma makamınca 5271 SK.nun yemini verilmek suretiyle usulün 62 ve takip eden maddeleri gereğince bilirkişi atanmak suretiyle inceleme yaptırıldığı,verilen bu rapor ile mahkememize ibraz edilen son bilirkişi raporu arasında ve Kamu İhale Kurumu görüş yazısında tam anlamıyla çelişki bulunduğu anlaşılmakla iş bu çelişkinin giderilmesine matuf olmak üzere yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
Bu cümleden olarak Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına müzekkere yazılarak; Mahkememize soruşturma aşamasında ve kovuşturma aşamasında rapor ibraz edenlerin haricinde Mümkünse Kamu İhale Kurumunda Çalışan, Mümkün Değilse Kamu İhale Mevzuatı Konusunda Uzman Resen Seçilecek Üç Kişilik Bilirkişi Heyetine Tevdii İle Mahkememizin 22.6.2006 Günlü Celsesinde Belirtilen Ve Önceki Mahkememizce Gönderilen Bilirkişi Heyetine Sorulan Hususlar Doğrultusunda Yeni Bir Rapor İstenilmesine,”
Bu nedenle duruşmanın tutukluluk durumu kalkmış olmakla,adli tatil sonrası diğer günlerin tamamının da dolmuş olması göz önüne alınarak ve bilirkişi raporunun gidiş dönüş süresi de göz önüne alınarak 30.11.2006 günü saat 9.00’a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. Haber: Emrullah Özbey

 NULL