2009 yılında toprak tahlili yaptırmayana gübre desteği yapılmayacak. Muş İl Tarım Müdürlüğü çiftçilere yönelik olarak uyarılarda bulunarak, bakanlar kurulu kararı ile yıl içerisinde toprak tahlili yaptırmayan çiftçilere  gübre desteği verilmeyeceğini duyurdu.      

Muş İl Tarım Müdürlüğü Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

  Yapılan açıklamada; 2009 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek büyüklükteki, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuarlar da toprak analizi yaptırılması zorunludur, belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz. Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi için birim ödeme miktarı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.  Toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL destek ödemesi yapılır.  2010 yılı ödemeleri için 2009 yılında alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.  Buna göre, 2009 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızca belirlenecek miktardan fazla olan parsellerde, Toprak Analizi şartı getiriliyor.  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuarlarda Toprak Analizi yaptırılması zorunludur. Bakanlığımızın belirleyeceği dekarın altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmayacak. Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi için birim ödeme miktarı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Toprak analizi yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL destek ödenecek.  Resmi Gazetenin yayımlanmasından sonra Çiftçilerimiz Topraklarını Analiz İçin İl Müdürlüğümüz Bünyesindeki Muş Ovası Yaprak Toprak Su ve Gübre Laboratuarımıza getirmeye başladılar.  Yoğun bir şekilde çalışmalarımız başladı.

 Günaydın Muş Gazetesi