Muş İl Tarım Müdürlüğü, Fırınlar ile pastane üretim ve satış yerleri için gıda güvenliği, Yemek üretim yerleri, lokantalar için gıda güvenliği, hijyeni ve kalitesine yönelik olarak hijyen uygulama eğitimi verdi.

Muş İl Tarım Müdürlüğü, Fırınlar ile pastane üretim ve satış yerleri ve Yemek üretim yerleri, lokantalar için gıda güvenliği, hijyeni ve kalitesine yönelik Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde Hijyen uygulama eğitimi verdi. Verilen Eğitimlere Muş İl Tarım Müdürü Murat Yıldız ve Kontrol Şube Müdürü Mehmet Aydın’da katıldı. İl Tarım Müdürü Murat Yıldız; “İl Müdürlüğümüzün en önemli sorumluluklarından biri, etkin bir gıda kontrolü ile güvenilir gıda üretimini sağlamaktır. Bu amaçla gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerleri güvenilir gıdaya ulaşılması konusunda en etkili yöntemler arasında yer alan “İyi Hijyen Uygulamaları” ile “HACCP” ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmek zorundadır” dedi. Katılımcı firmalara yönelik verilen eğitimlerde, “Temizlik ve dezenfeksiyon; gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin uzaklaştırılmasında oldukça önemlidir. İyi ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon kişilerden, ekipmanlardan ve yüzeylerden bulaşabilecek.

Mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde insan sağlığı ve gıda güvenilirliğini etkileyecek mikroorganizmaların gıdaya bulaşması gıdalara yayılmaları önlenecektir.  İşyerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kimyasal maddeler kullanılarak, ne zaman ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturulmalıdır. Farklı alanlar için farklı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon planları, gıdaların içerebileceği mikroorganizma yükü ve türü dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan mevzuat gereğince izin verilmiş temizlik ve dezenfektan maddeleri kullanılarak yapılmalıdır. İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddelerine ait güvenlik bilgileri, üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır. İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddeleri ile gıda maddelerini etkileyebilecek diğer kokulu maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli ve işaretlenmelidir. İyi hijyen uygulamaları satılan ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının korunmasında ve işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliğinde önemlidir. Satış yerlerinde hijyen kurallarının uygulanmaması tüketici sağlığının olumsuz etkilenmesine ve dolayısıyla iş riskinin artmasına neden olmaktadır. Zararlı mikroorganizmalar gıdalarda kolaylıkla çoğalarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir ve hatta ölümlere neden olabilir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hasta insanlarda çok daha tehlikeli sonuçlara yol açarak insan sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu riskleri azaltmak işyerinin sorumluluğu kapsamındadır. İşyerinizde güvenilir gıda temini için bazı tedbirleri almanız önerilmektedir. Uyguladığınız bu tedbirleri yazılı hale getirmeniz ve bunları gerektiği şekilde güncellemeniz ve yetkili merciiler tarafından kontrol edilebilecek şekilde kayıt tutmanız gereklidir. İlgili mevzuatta genel çerçeve çizilmiş olup, işyerinizin büyüklüğüne ve yaptığınız işin türüne bağlı olarak uyguladığınız tedbirler değişmektedir. Güvenilir gıdanın sağlanmasında; Gıdaların doğru sıcaklıkta depolanması, Çapraz bulaşmaların önlenmesi, Temizlik kurallarına uyulması, Zararlı mücadelesinin yapılması, Kişisel hijyen kurallarına uyum, çok önemli yer tutmaktadır. Gıda satış yerleri temiz, iyi şartlarda, onarımı ve bakımı yapılmış olmalıdır. Gıda satış yerleri yerleşim, tasarım, inşa, oturum ve büyüklük bakımından: Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin verecek, çevreden ve işyerinden kaynaklanan bulaşmayı engelleyecek veya en aza indirecek ve bütün işlemler için hijyenik çalışmaya uygun yeterli çalışma alanı sağlamalıdır. Gıdaların hazırlandığı alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler sağlam durumda korunmalı, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olmalıdır. Yüzeyler düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılmalıdır. Gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafazası için yeterli kapasitede uygun sıcaklık kontrollü hazırlama, sergileme ve depolama şartları sağlanmalı, sıcaklık değerleri izlenmeli ve sıcaklık kayıtları tutulmalıdır. Gıda satış yerinin niteliğine göre her işyeri için yerleşim planı hazırlanmalıdır. Bu plan üzerinde çöp kovaları, zararlı mücadelesinde kullanılan tuzakların yerleri tanımlanmalıdır. İşyeri ve işyeri çevresinde zararlı barınmasını engellemek amacıyla, atık birikimine izin verilmemelidir. Oluşan atıklar en kısa sürede uzaklaştırılmalıdır. Çöp konteynırlarında oluşan çatlak ve delikler, zararlı girişinin engellenmesi amacıyla kontrol altına alınmalıdır. Kullanılan tüm ekipmanın, bakım planları doğrultusunda bakımı yapılmalıdır” denildi.

PERSONEL VE MUTFAK HİJYENİ
Personel ve mutfak hijyeni ile ilgili verilen bilgilerde; “Gıdalarla taşınabilecek hastalıklara veya hastalık belirtilerine (sarılık, ishal, kusma, ateş, ateşli boğaz ağrısı, burunda veya gözde veya kulakta akıntı vb.) sahip olduğu bilinen veya sahip olmasından şüphelenilen veya taşıyıcısı olan personelin gıda depolama ve üretim alanlarına girmesine izin verilmemeli, yara, çıban gibi cilt problemlerinde yara uygun şekilde kapatılmalı, gıda ile direk veya dolaylı temasını engelleyecek şekilde önlem alınmalı. İşyerinde çalışan personelin sağlık raporları olmalı ve kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, Ürünle direk temas halindeki tüm çalışanların saç, bıyık, sakal ve kolları, bulaşmaya sebep olmayacak şekilde örtülü olmalı, üretim alanına girmeden önce eller temizlenerek, dezenfekte edilmeli, Çalışırken, başlık, ayak giysisi, açık renkli temiz iş elbisesi, eldiven giyilmesi gerekir. Personele ait kişisel eşyanın, giysilerin, gıdaların işlendiği alanlara konulmaması Mutfağa girer girmez ceketini çıkarıp İşe başlaması gerekir. Lokanta vitrinleri ile mutfak görüntüsü aynı olmalı. Üstte sağlam elma altta çürük elma misali olmasın. Dışarıdan üretim alanına girecek ziyaretçiler için koruyucu kıyafet bulundurulmalı. Sağlıklı yaşam için gıdaların güvenli bir biçimde hazırlanması gerekir. Böylelikle hem zehirlenmeler önlenir, hem de maddi ve manevi kaybımız olmaz. Hijyen için önemli bir konu da yemeklerin saklanması ve depolanmasıdır. En temiz yerde bile yemek yanlış depolandıysa veya uygun üretilmemişse gıda zehirlenmesine yol açabilir .Altın tabak içerisinde de olsa yemek temiz değilse yenmez” denildi…
  Muş Ovası Gazetesi