80 ilde 242 dernek ve 50 meslek odası temsilcisiyle yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Gelişmiş ülkelerin tersine Türkiye’deki iş adamı örgütleri ekonomik ve sosyal sorunların çözümünü devletten bekliyor. Bölgeye yatırım çekilmesi noktasında Doğu Anadolu STK’ları başrol oynarken, Ege’de ise bu etki yeterince görülmüyor. Rapordaki en çarpıcı noktalardan bir tanesi ise iş dünyası derneklerinin bulunduğu ilin ekonomik göstergeleri hakkındaki bilgi yetersizliği. Öyle ki İş dünyası STK’ları bulundukları ilin ekonomik gelişme seviyesi, milli gelirden aldığı pay, ülke ekonomisine sağladığı katma değer, nüfusun istihdam oranı ve yatırımcılara sağlanan teşvikler gibi hayati hususlarda çok az bilgi sahibi. Hal böyle olunca Türkiye’deki STK’lar Avrupa’daki rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu (TUSKON), Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (USİDER)’nin desteğiyle yürütülen ‘STK Bilinçlendirme ve Vizyon Geliştirme’ projesi kapsamında 10 akademisyen tarafından 7 bölgede yapılan anket ve araştırmalar rapor haline getirildi.

Toplumun bilinçaltında, her şeyi devlete havale eden yapısının korunduğu belirtilen raporda bölgesel sorunların çözümünün özel sektör ve STK’lardan değil de devletten beklediği sonucu çıktı. Buna göre, İş dünyası STK’larının yüzde 46’sı sorunların çözümünde devletten beklenti içinde. Katılımcıların yüzde 26’sı vatandaş, yüzde 16’sı ise özel sektörü çözüm adresi olarak görüyor. Devletten beklentide Doğu Anadolu yüzde 64 ile birinci sırada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde derneklerin yüzde 72’si bölgeye yatırım çekmede etkin rol oynarken, Ege bölgesi ise yüzde 22 ile sonda yer alıyor. Bölgeye yatırım çekme noktasında ise durum tam tersine dönüyor. Ege Bölgesi’nde ise bu oran yüzde 42’ye kadar düşmekte. Bir diğer veriye göre, iş dünyası STK’ları bulundukları ilin ekonomik gelişmesinden yüzde 94 habersiz. İlin milli gelirden aldığı paydan ve sağlanan katma değerden habersiz olanların oranı yüzde 88 iken istihdamın nüfusa oranını bilmeyen yüzde 94, ilde sağlanan teşvikler hakkında bilgi sahibi olmayanların ise yüzde 74 olarak çıkması dikkat çekti. iş dünyası derneklerinin ciddi yapısal sorunları bulunduğu aktarılan raporda profesyonel yöneticiliğin benimsenmesi öneriliyor.

Rapor iş dünyasının önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları dinlenerek sorunların tespitini yaparak atılması gereken adımları ve çözüm önerileri belirlendi.

DOĞU ANADOLULU İŞ ADAMLARI ERMENİSTAN SINIRININ AÇILMASINI İSTİYOR

Her bölge için ekonomik ve sosyal alandaki tespit, sorun ve çözüm önerilerine de yer verilen raporda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde iş dünyası derneklerinin bölgenin sanayideki geleceği açısından fazla iyimser olmadığı görüşüne yer verilmiş. İş adamları dernekleri, bölgenin sanayiden çok, sınır ticareti, inşaat, sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırımlar için uygun olduğunu düşünüyor. Ayrıca, bölgedeki özelleştirme uygulamalarına diğer bölgelerden farklı yaklaşılması önerilirken Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Ermenistan ile sınır olunması nedeniyle sınır ticaretinin artırılması için çalışma yapılması sorunları azaltacağı belirtiliyor. Özellikle Ermenistan başta olmak üzere sorunların çözümü isteniyor. Günaydın Muş Gazetesi