Muş Barosu Başkanı M. Zahit Söylemez, gelecekte yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına imar planında sorunların çözülmesi için vatandaşlar adına mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Zahit Söylemez, yaptığı açıklamada, “Şehir imar planı incelendiğinde bir kuruluşun menfaati için mevcut bölgede hak sahibi olan vatandaşın mağdur edildiği vurgulanıyor. Muş Belediyesi uzun bir çalışma neticesinde iller bankasınca onanmış ilimizin yeni imar çalışmasını askı süresi itibariyle ilan etmiştir. İlan süresi içerisinde taşınmaz sahipleri gerekli sorgulamaları yaptığında hiç ummadıkları bir sonuçla karşı karşıya geldiklerini baromuza intikal eden şikayet taleplerinden öğrenmiş, konu üzerinde hassas bir çalışma yapan baromuz, yeni imar uygulaması ile binlerce vatandaşın mağdur olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. Örneğin; imarlı, daha önceden tescili yapılmış, sorunsuz parseller üzerinde iller bankasınca yeni imar uygulaması adı altında tahrifat yapılarak park, yeşil alan, sosyal tesis gibi düzenlemelerin yapıldığı, gelişi güzel yollar bırakılarak ayrıca aynı ada ve aynı parsel içinde değişik kat uygulamaları ile çok ciddi tahrifatlara gidildiği gözlenmiştir.” dedi.

Taraf olanların iptal davası açması durumunda çok yüklü harç, yargı gideri vekalet ücreti gibi rakamların çıkacağı belirten Söylemez, “Bu yargılama giderlerinden dolayı belediyenin zarar göreceği, bununda sebep olanlara atfedilmesi durumunda rücu ve tazminat miktarlarının büyük meblağ oluşturacağı ve mağduriyetlere de neden olacağından dolayı tüm bu hususlar nazara alınarak bu yeni gelen imarın belediyemiz idari birimlerinde ele alınarak düzeltileceği umudunu taşıyoruz, bundan hiçbir kuşkumuz yoktur. Zaten belediyemiz fakir olan ve bir parça üzerinde umutlarını yeşertmiş halka mutlaka yardımcı olacağı düşüncemizi muhafaza ediyor, başta sayın Belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere diğer birimlerinde bu işin üstesinden gelip vatandaşın mağduriyetini önleyeceğine inancımızı muhafaza ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

 Cihan Haber Ajansı