29 Mart 2009’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen seçmen listeleri dün askıya çıktı. Listeler 30 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak.

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan veya askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kuruluna başvuracak.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kuruluna teslim edecek.

Seçmen listeleriyle ilgili olarak Muş İlçe Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada; “29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere mahalle muhtarlıklarında 05 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 08:00’de başlayıp 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17’00’de askıdan indirilecek şekilde askıya çıkarılmıştır. Bu süre içerisinde:

Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan, olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi), Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi için; yukarıdaki maddeler kapsamında bulunan vatandaşların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları, askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayan (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren Türk vatandaşları ise, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, bizzat başvurabilirler” ifadelerine yer verildi.

 Topkan Haber Ajansı