2009 yılı Ocak ayı toplantılarını gerçekleştiren İl Genel Meclisi, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kültür Mahallesinde bulunan 3 adet lojmanın ve birçok dükkânın satışını gündeme alarak, gerekli çalışmaların yapılması için komisyonları görevlendirdi.

Ocak ayı üçüncü toplantısını yapan İl Genel Meclisi birçok komisyonu görevli kıldı. Meclisin gündem maddelerine alınan lojman ve dükkan satışları için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarını çalıştırdı. Meclis gündeminde yer alan bir diğer madde ise: Malazgirt İlçesi Organize Sanayi Bölgesi için 131 nolu mera parselinin mera vasfından çıkarılarak hazine adına tescilinin yapılması 20 yıllık ot bedeli olan 186 Bin 560 TL’nin “Malazgirt Tarım Makineleri Sanayi Sitesi” faslından ödenmesi konusunun görüşülmesi yer aldı. Meclis üyeleri ise konunun Cuma günü yapılacak toplantıya alınması için oy birliğiyle ertelediler. Gündemin 3’ncü maddesi; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kültür Mahallesinde bulunan 71 ada 147 ve 152 parselde 709.48 metrekarelik arsa üzerinde 3 adet kangar lojman,71 ada 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162 ve 163 nolu parseller üzerinde 803.16 metrekarelik betonarme dükkanlarla birlikte 1.512.64 metrekarelik taşınmazların satılması konusunun görüşülmesi. Konusunun görüşülmesi ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının çalıştırılması istendi.Gündemin 4’ncü maddesi; ilimiz merkez Serinova Belde Belediyesinin bir mahallesi iken belediyeden ayrılıp kendi adına bağımsız bir köy olmak isteyen “Aydıngün” isimli yerleşim yeri müstakil köy olması için talep etmiştir. Konunun görüşülmesi üzerine ise Tarım ve Köye Yönelik ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları çalıştırıldı. Gündemin 5’inci maddesi; 5302 İl Özel İdaresi kanunun 36. maddesine istinaden memur personellerin kadro dereceleri öğrenim düzeyi ve hizmet sürelerine görev yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi üzerine görüşler belirtildi. Konu oy birliğiyle kabul edildi.

 Muş Ovası Gazetesi