Skip to main content

Rektörden iddialara yanıt

Muş Haber Fotoğrafı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü İnanç, kamuoyunda bazı iddiaların olduğunu ve bunlara yanıt vermek zorunda hissettiklerini belirterek, bir daha dedikodu ve söylentilere yanıt vermeyeceklerini ve boşa geçirecek zamanlarının olmadığını söyledi.

Üniversite ile ilgili olarak kamuoyunda bazı iddiaların olduğunu belirterek basın toplantısı düzenleyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, ortaya atılan iddialara cevap verirken, bir daha kesinlikle böyle dedikodulara söylentilere yanıt vermek için basın toplantısı düzenlemeyeceklerinin altını çizdi.
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, dedikodu ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, kurumun başarılı çalışmaları gerçekleştirmesi için çaba sarf ettiklerini ve dedikodu furyasında yer almayacaklarını kaydetti.

Makamında düzenlediği basın açıklamasında ihaleler, personel atamaları, genel sekreterin görevine iade edilmesi gibi konularda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nihat İnanç, “Bu tarzda bir basın toplantısı bizim istediğimiz bir basın toplantısı değildir. Çünkü bu format bize yakışmıyor. Bizim bu tür dedikodularla uğraşacak vaktimiz yok. Bu tür tartışmalarla ilgili olarak, bu formattaki toplantı bizim yapacağımız ilk ve son toplantı olacaktır. Bizim köşe başlarında oturup laf üretenlere laf yetiştirecek zamanımız yoktur” dedi.

“ŞEFFAF BİR POLİTİKA UYGULAYACAĞIZ”
Kamuoyunda gerçeği yansıtmayan olayların konuşulduğunu ifade eden İnanç, “Bir süredir kamuoyu nezdinde tartışılan ve asli mecrasından uzaklaştırılarak aleyhte sunulmaya çalışılan birkaç husus ile ilgili bilgilendirme gereği oluşmuştur. Öncelikle her hususta şeffaf bir politika uygulayacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hiçbir dedikodunun çalışma programımızı etkilemeyeceğini, tam tersine hızlandıracağını belirtmek istiyorum. Yapılan dedikoduların, devam eden ve yapacağımız yeni soruşturmaların önünü kesmeyi hedeflediğini, geçmişten beri devam eden ilişkilerin devamını sağlamaya dönük olduğunu biliyoruz. Bu tür küçük hesapların, üniversitemizin kapısından bir daha kesinlikle içeri girmemek üzere sonlandırıldığını ifade etmek istiyorum” dedi.

İHALELERE ÜÇTEN FAZLA FİRMA DAVET EDİLDİ
Basın mensuplarına dağıtılan yazılı basın açıklamasında kamuoyunda dolaştığı belirtilen söylentiler ve açıklamaları ile ilgili olarak “Göreve geldiğimizden bu güne kadar iki doğrudan satın alma ve üç davetiye usulü ihale gerçekleştirilmiştir. Telefon santrali ve Rektörlük mobilyaları doğrudan Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğü’nden satın alınmıştır. Yapılan ihaleler ise; yemek, katı yakıt ve sıvı yakıt ihaleleridir. Davetiye usulü ile gerçekleştirilen bu ihalelerde; üç firmanın davet edilmesi yeterli olmasına rağmen, her ihaleye üçten fazla firma davet edilmiştir. Yemek ihalesine, önceki yıllarda ihaleyi alan firma davet edilmemiştir. Kaldı ki Muş Valiliğinin yazılı talimatı ile, ilgili firma dahil bazı firmaların ihaleye girmesi yasaklanmıştır. İl dışından davet yetkimiz olmasına rağmen, ihalelerin tamamına Muş ili tüccarı davet edilmiştir. Buna rağmen; kamuoyunda ihalelerin başka illere verildiği yansıtılmaya çalışılmıştır. Yanlış bilgiler ile kamuoyunu yönlendirmeye çalışanlar, eğer samimi iseler, önceki yönetim zamanında yapılan ihaleleri kamuoyu ile paylaşmak zorundadırlar. Sadece bir örnek verecek olursak: Büyük onarım ihalesinde, yaklaşık 40.000 YTL’lik artış onayı Rektörlük Makamı’na sunulmasına rağmen, Rektör’ün bilgisi dışında Rektör yerine imza atılmıştır (Belge-2). Bunların tamamının soruşturması yapılarak, ilgililerden kendilerini savunmaları istenecektir” denildi.

GENEL SEKRETER
Üniversite Genel Sekreteri Şükrü Demir’in görevine iade edilmesi ile ilgili olarak, “Üniversite genel sekreteri görevden alınmamış, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile asli görevine iade edilmiştir. Eş zamanlı kurulan 23 yeni üniversiteden, sadece 3 tanesinde hukuksuz olarak genel sekreter ataması yapılmıştır. 20 üniversitede böyle bir atama yapılmamıştır. Tedviren rektörlük görevini yürütenlerin, genel sekreter ataması yapamayacağı YÖK görevlendirmesinde açıkça belirtilmiştir. Bu bağlamda toplanan üniversite yönetim kurulu; eğitim fakültesi bünyesinde fakülte sekreteri olarak görev yapmakta iken, 28.05.2008 tarihinde genel sekreterlik kadrosuna atanan Şükrü Demir’in atama kararnamesini iptal etmiştir. Bunun gerekçeleri ise 01.06.2007 tarih ve 2670-13633 sayılı Yükseköğretim Kurulu kararı ile Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlük görevine tedviren atanan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hamdi Muz’un, ilgi tarih ve sayılı tedvir kararı ile yetki alanları belirlenmiş ve genel sekreter ataması yapamayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili rektör, yetkisi olmamasına rağmen bir atama yapmıştır. Yapılan işlem, açıkça yetkisizlik bağlamında değerlendirilmektedir. Atama işlemi yapılırken; Muş Alparslan Üniversitesi Yönetim Kurulu yerine, Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 28.05.2008 tarih ve 2007–2008/4 oturum sayılı kararı esas alınmıştır. Oysa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15-a ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6-a maddeleri gereğince yönetim kurulu oluşturulması işlemleri son derece açık olup; bir üniversitenin yönetim kurulunun, diğer bir üniversitenin yönetim kurulunun işlevini görebileceğine dair hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla; Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının, Muş Alparslan Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı olarak uygulanması usulsüzlük bağlamında değerlendirilmektedir. Şükrü Demir’in ilgili atama kararnamesi yetkisizlik ve usulsüzlük gerekçeleriyle, 2547 sayılı yükseköğretim kanunu’nun 52-a maddesi gereğince iptal edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Şu an için ilgili şahıslarla bağlantılı usulsüzlük soruşturmaları hazırlık aşamasındadır. Bu nedenle; kişilik haklarını koruma bakımından konunun ayrıntısını sizlerle paylaşmayacağız. Ancak; soruşturma sonucunda ceza alırlarsa, işte o zaman kim olursa olsun görevden alacağız. Belki de, şu an için işgal ettikleri koltuklarını dahi koruyamayacaklardır” denildi.

ÜNİVERSİTEYE PERSONEL ALIMI KONUSU
Muş Alparslan Üniversitesine personel alımı ile ilgili olarak, “Muş halkının masum ve haklı bir şekilde Üniversiteden özellikle iş konusunda bir beklentisi olduğunu belirttik. Ancak; memur alımı yönteminin belli olduğunu, ya naklen ya da KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladık. Bu açıdan; üniversiteden beklentilerin, rektör yetkisinin dışında olduğunu ve iş ve işçi bulma kurumu olmadığımızı samimi olarak belirttik. Naklen memurlar aldık ve almaya devam edeceğiz. İhtiyacımız olan alanlarda; Muş ili kamu kurumlarında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde, Sakarya Üniversitesinde, Erzurum Atatürk Üniversitesinde, Malatya İnönü Üniversitesinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesinde çalışan bazı memurların muvafakatlerini talep ettik. Muvafakati gelen memurların bir kısmının naklen atamasını yaparak göreve başlattık. İhtiyaç duyduğumuz her elemanı, hangi il ve kurumdan olursa olsun naklen getirmeye çalışacağız. Kim olursa olsun ve nereden olursa olsun. Yeter ki, bizim ihtiyacımızı karşılayan adam olsun. Gerekirse, biz teklif edeceğiz, rica edeceğiz. Bizden önceki yönetim zamanında bu kadrolara neden atama yapılmadı? Madem çok iş bilen vardı, atamalıydılar. Tam tersine, büro işlerini bile temizlik şirketi elemanları üzerinden yapmaya çalıştılar. Açıktan hiçbir şekilde memur almadık. Çünkü böyle bir yetkimiz yok. Keşke böyle bir yetkimiz olsaydı. Varsa bir örneği, hemen belgeleyin. Rektör şoförü ve koruması ise, temizlik şirketi elemanı olarak işe alındılar. Buna da mecbur bırakıldık. Çünkü makam aracında konuştuğumuz en küçük konunun, ertesi gün kahvehane köşelerinde konuşulduğunu öğrendik. Ne oldu? Rektörlükteki kulakları sağır mı oldu ki, bu durumdan rahatsızlık duyuyorlar? Haber kaynakları yok mu oldu? İsterseniz davul rektörde tokmak başkalarında olsun. Ben rektörlük yapayım, onlar da atama yapsınlar. Rektörün yetkisi bellidir. Bunu da hiçbir şekilde paylaşmaz. Kanunlar çerçevesinde, istediği atamayı istediği şekilde yapar. Hesap vereceği makam bellidir. Rektörlük olarak hiçbir siyasi çevreye, daha yakın durmadık. Her memur gibi sendikal hakları olan bazı memurların, naklen atanmasını eleştirmenin ise hiçbir mantığı yoktur. Eleştiri sahibi sendika yöneticisi, eğer aynı şartlarda atanmayı kabul ediyorsa, hemen dilekçesini versin muvafakatini isteyeceğiz. Bakalım aynı fedakarlığı gösterecek mi?” denildi.

Açıklamada son olarak “Göreve başladığımızda, Muş düşmanı dediler, tutmadı. Vanlıları getirecek dediler, tutmadı. İhaleleri başka illere verecek dediler, tutmadı. Bu kez tersten gitmeye başladılar. Muş’luları getirdik, kuyruk takmaya başladılar. Ancak yine tutmadı. İdari personel ile akademik personelin farkını bilmeyenler, idari personelde akademik kariyer arama gafletine düştüler. Ancak, yine tutmadı. Doğrusu yukarıdaki bilgi ve belgeleri sizlerle ve kamuoyu ile paylaşmak istemezdik. Ancak, kendimizi bir defasına olsun buna mecbur hissettik. Bundan böyle, bu tür paylaşımları yapmayacağız. Üniversite ciddi bir kurumdur. Bu kurumu birilerinin ağızlarında sakız yapmalarına müsaade etmeyeceğiz ve kurumun seviyesini korumak için her şeyi yapacağız. Dört duvar arasında oturup, laf üretenlere ayıracak zamanımız olmadığını düşünüyorum” ifadeleri yer aldı.

 Muşun Sesi Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Yeni 5 TL Madeni Parası Tedavüle Çıkıyor

Türkiye’nin yeni 5 TL’lik madeni parası, çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve…

Eğitim Haberleri

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ücretsiz Yaz Okulu Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde ilkokul 2. sınıftan itibaren…

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında Başarı

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri