PTT Başmüdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde görevli 107 personele “Kişisel Gelişim Eğitimi Semineri” Verildi. Cumartesi günü, Muş merkez ve ilçelerde görevli PTT çalışanlarına “Kişisel Gelişim” konulu bir eğitim semineri verildi. İl Telekom Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, saat 09.30’da başladı. 16.00’ya kadar süren seminerde, katılımcılar PTT Muş İl Müdürlüğü ile ilgili gelişmeleri Başmüdür Vekili Fesih Çelik’ten öğrenme imkânı buldular.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Ferit İzici ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven’in seminerlerinden önce bir konuşma yapan PTT Başmüdür Vekili Fesih Çelik; “PTT Kuruluşu kendini devamlı yenileyen, modernleşen, rekabet gücünü artırarak çağa ayak uydurarak çalışan bir kuruluştur. Kuruluşumuz hizmetlerinin hızlı, güvenli, verimli ve kaliteli yürütülmesinin yanı sıra personelimizin müşteri ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek amacıyla Üniversitelerle işbirliği yöntemiyle gerçekleştirilen eğitimlerden kaynakların etkin kullanımı ve eğitimlerin iş yaşamına yansıması anlamında faydalı sonuçlara ulaşılmıştır. Kuruluşumuzda gelişim ve değişimin devam etmesi, her personelin kişisel gelişimi ile yakından ilgili bulunduğundan personelimizin “Kişisel Gelişim” konulu eğitimden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla, Başmüdürlüğümüzün girişimleri neticesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden bizi kırmayıp, büyük bir fedakârlık örneği sergileyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Ferit İzici ile Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven hocalarımız Başmüdürlüğümüz ve bağlı bütün Merkezlerimizin Personellerine bir günlük Kişisel Gelişim semineri vermek üzere Muş’a gelmiş bulunmaktadırlar. Kuruluşum ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum”dedi.

Bu eğitimin amacının işletmede çalışan insanların kalitesi neyse kuruluşun kalitesi ondan fazla olamaz” ilkesi çerçevesinde hizmet üreten personelimizin kişisel gelişimini desteklemek olduğu kaydeden Çelik, “kişisel imajını yenilemek, kişisel kaliteyi artırmak, öğrenmeyi öğrenmeyle kendini devamlı yenilemek, pozitif düşünce ile hayata bakış açısının günün şartlarına göre yenilemek, kişisel zaman yönetimi çok iyi değerlendirmek, stresle, sıkıntıyla başa çıka bilecek şekilde mücadele azmine sahip olmak, kendinde devamlı öz motivasyonu sağlayarak moralini her şeye rağmen devamlı yüksek tutmayı başarmak için kişisel eğitim şarttır” şeklinde konuştu.

Netice olarak PTT Personellerinin günün şartlarına göre kendilerini yenilemeleri gerektiğini söyleyen Başmüdür Vekili Fesih Çelik, “hizmet ve tüccar zihniyetinin pekiştirilmesini, morallerini devamlı yüksek tutmak, hız ve kalitenin önemini hatırlamak, personellerin arasındaki diyalogları pekiştirmek, tanışmak, stres atmak, Muş PTT Başmüdürlük ve Muş PTT Merkez Müdürlüğünün personelleri tarafından diğer PTT Merkezlerinin personellerini bir öğle yemeğinde ağırlamak için büyük bir fedakarlıkla bu tatil günü bir araya gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

PTT Başmüdür vekili Fesih Çelik’in yaptığı açıklamalarının ardından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ferit İzici ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güven “Kişisel Gelişim” konulu seminerine başladılar. Eğitim seminerinde; “Kişisel Gelişim Yolculuğu”, “Kişisel İmaj, Kişisel Kalite”, “Motivasyon”, “Öğrenmeyi öğrenmek”, “Stresle başa çıkma ve pozitif düşünce ile hayata bakış”, “Zaman Yönetimi” gibi konu başlıkları ile PTT personeline bilgiler verildi. Seminer, saat 16.00’da sona erdi.

 Muşun Sesi Gazetesi