PTT çalışanlarına tebligat hukuku ve uygulamaları hakkında seminer verildi. Semineri Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Gülseren Akalın verdi. PTT çalışanlarına tebligat hukuku ve uygulamaları hakkında 6 saat süren bir seminer verildi. İl ve ilçelerden toplam 83 katılımcıya verilen seminerde, tebligat hukuku ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca görevlendirilen Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Gülseren Akalın tarafından verilen seminerde, çalışanların tebligatla ilgili sorunları da dile getirildi. Telekom konferans salonunda verilen seminere katılım yüksek oldu. Dağıtıcılar, adres yetersizliğinden ve sokak levhalarının olmamasından şikayetçi oldular. Seminerde tebligat hukukuna değinilerek; “Tebliğ evrakının muhataba ulaşabilmesi için, muhatabın gerçek ve doğru olan ad ve soyadı kullanılması, ad veya soyad mahkeme kararı ile veya soyad evlenme ile değişmiş ise, bu durum tebliğ mazbatasına belirtilerek ilgiliye tebligat yapılmasına. Ayrıca uygulamada kişinin kızlık soyadına tebliğ evrakı çıkarıldığı görülmesinden, tebliğ memurunun kişinin mevcut soyadının yanına kızlık soyadını da yazarak tebliği yapmasına” değinilerek, “kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya körlük, hastalık, yaralı olmak ve sair sebeplerle imza edemeyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılacağı” belirtildi. Detaylı olarak verilen seminerin, çalışanlar tarafından olumlu karşılandığı ve bilgi eksikliklerinin bu seminerle giderildiği görüldü. Muş Ovası Gazetesi