Muş Barosu, Yargıtay´ın 2 Eylül´de gerçekleştireceği 2019-2020 yılı adli yıl açılış töreninin Beştepe´de gerçekleştirilecek olmasına tepki göstererek, edilen daveti reddetti. Konuyla ilgili olarak Muş Barosu Başkanı Avukat Abdulbaki Çelebi yaptığı basın açıklamasında, öncelikle yapılan davet için teşekkür etti. Açılış töreninin bir siyasi partinin, aynı zamanda genel başkanlığını da yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın kontrolünde olan sarayda yapılmasının yargı bağımsızlığını zedeleyen bir durum olduğunu söyleyen Çelebi, bu açılış töreninin halkın yargının bağımsızlığına olan mevcut zayıf inancının da tamamen bitmesine sebep olacağını da vurguladı. Çelebi, 2019-2020 adli yıl açılış törenine tarafımızı da davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Avukatları temsilen baro başkanlarının adli yıl açılış törenine davet edilmesinin hukuk devleti açısından iyi bir yaklaşım olduğu kuşkusuzdur. Ancak yargı yılı açılışına yargının kurucu unsurlarının katılması hususu kadar önemli olan bir diğer husus da böylesi bir açılışın yargı bağımsızlığına gölge düşürmeyecek bir mekanda yapılmasıdır. Açılış töreninin bir siyasi partinin, aynı zamanda genel başkanlığını da yapan Cumhurbaşkanı´nın kontrolünde olan sarayda yapılması, yargı bağımsızlığını zedeleyen bir durum olup, halkın yargının bağımsızlığına olan mevcut zayıf inancının da tamamen bitmesine sebep olacaktır. Açıktır ki, adli yıl açılışı, yargıyı temsil eden mercilerin kontrolünde ve ev sahipliğinde olmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz husus dışında ayrıca; insan haklarının korunmadığı, hukukun üstünlüğünün tam manasıyla uygulanmadığı, adaletin siyasi iktidarın emrinde olduğu, muhalif binlerce kişinin hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce insanın hiçbir sebep gösterilmeden işten atıldığı, hakim ve savcı alımlarının tamamen siyasi iktidarın kontrolünde olduğu, mevcut iktidarın yargı denetimini hiçbir şekilde kabul etmediği bir süreçte böyle bir açılışa katılmamız beklenmemelidir. Bu nedenlerle biz de meslek örgütümüzün diğer il temsilcileri gibi böylesi bir adli yıl açılış töreninin parçası olamayacağımızı ve bu anlamda davetinize icabet edemeyeceğimizi bildiriyoruz. Yargının tam bağımsız olduğu, hukukun üstün olduğu, toplumsal barışın sağlandığı bir ülke haline gelebilmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade eder, sizlerin de bu anlamda öncelikle, adli yıl açılışlarının yargı mensuplarının ev sahipliğinde yapılması adına mücadele edeceği yönünde ümidimizi ve beklentimizi koruyarak saygılar sunarız diye konuştu.

Fırat Demir – Haber49 Gazetesi