Skip to main content

MŞÜ pilot üniversite seçildi

Muş Haber Fotoğrafı

Daha önce, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında pilot devlet üniversitesi seçilen Muş Alparslan Üniversitesi, YÖKün ağırlık verdiği konulardan biri olan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm alanında da pilot devlet üniversitesi seçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktayın katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ağrı Valisi Süleyman Elban ve il protokolü, YÖK yetkilileri, pilot olarak seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Siirt, Şırnak, Bingöl üniversitelerinin rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulutun selamlama konuşmasının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından projeye ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından kürsüye çıkan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, projenin, 8 pilot üniversitede uygulanmaya başlandığını ve bu sayının tedricen artacağını söyledi.

Pilot üniversitelerde 3 bin civarında akademisyenin dijital okur-yazarlık dersi aldığını, 40 bin öğrencinin de içinde bulunduğumuz yarıyılda bu dersi almaya başlayacaklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Saraç, Üniversiteler, artık gerek öğrenciler gerek akademisyenler için küresel bazda bir rekabet ortamındadırlar. Dijital kapasite, bu rekabette önde yarışabilmek için önemli ögelerden biri olarak değerlendiriliyor. diye konuştu.

Bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi erişimin günümüzde bilim yapmanın, teknolojik yenilik yaratmanın, ekonomik ve insani gelişmenin en önemli koşulu hâline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Saraç, Yeni YÖK olarak, açık erişim ve açık bilim konusunda da çalışmalar başlattıklarının altını çizdi.

Ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulacağını ifade eden Prof. Dr. Saraç konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Üniversite arşivlerinin Avrupa Açık Erişim yapısı ile bütünleşmesi sağlanacak, akademisyenlerin araştırmacı numaraları (ORC—ID) kullanımlarına özen gösterilecektir. Bu konuda TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Sadece sosyal bilimlerde ve sanatta okuyan öğrencilerimizin değil, 8 milyonluk bu değerli beşeri sermayemizin tümünün, akademik bilginin yanında ruhlarına hitap edecek, fikir dünyalarını geliştirecek, zenginleştirecek edebiyat, tarih, sanat gibi alanlarda engin donanımlarla yetişmelerini sağlamayı da asla göz ardı etmemekteyiz dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya’da Endüstri 4.0, Japonya’da Toplum 5.0, ABD’de 4. Devrim gibi adlar verilen içinde bulunduğumuz dönemin ülkemizdeki karşılığının, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasında, veri üretiminden güvenliğine, savunma, sağlık ve eğitimden bilişim teknolojilerine kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmak mecburiyetinde olduğumuzun altını çizdi.

Tüm bu süreçlerin gerektirdiği mevzuat çalışmalarını da yaparak, ülkemizin dijitalleşme standartlarını belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu: Dünya Ekonomik Forumu’nun hesaplarına göre gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomiye etkisi yaklaşık 100 trilyon dolar tutarında olacak. Bu çerçevede, Türkiye’nin dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam bir seferberlik hâlinde yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu gayretlerde üniversitelerin öncü rol üstlenmeleri ve önden gitmeleri gerekiyor.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraçın katılımıyla, projenin, seçilen sekiz pilot üniversitede uygulanmasına dair protokollerin ilgili üniversite rektörleri tarafından imzalandığı tören gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol ile üniversitelerde ders anlatım süreçlerinden ödevlere kadar bütün etkinliklerde dijital teknolojilerinin yaygın kullanımı öngörülüyor. YÖK’ün yürüttüğü bu projenin ilk olarak Muş Alparslan, Bingöl, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Iğdır, Munzur, Siirt ve Şırnak üniversitelerinde uygulanması, ardından Türkiye genelindeki bütün üniversitelerde hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, insan odaklı bir yaklaşımla Türk yükseköğretiminin dijitalleşmesini sağlayarak, ülkemizin 2023 hedeflerine uygun, yükseköğretimi yerel özelliklerini kaybetmeden küresel çapta rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmayı; dijitalleşmenin getirdiği imkânları yükseköğretimin pek çok alanında kullanmayı ve dijitalleşmenin gücünü toplumun her katmanına eriştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, içinde Muş Alparslan Üniversitesinin de yer aldığı 8 üniversitenin; 850 Araştırma Görevlisi, 864 Öğretim Görevlisi, 1089 Doktor Öğretim Üyesi, 152 Doçent ve 138 Profesör ünvanlı 3 bin 93 öğretim elemanı, 2018 Kasım itibarıyla 6 haftalık süreçte, Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme dersini dijital ortamda aldı. Bu derste, dijital dönüşümde öğretim elemanlarından beklenen rol ve beceriler, yeni öğrenme yaklaşımları, başta Açık Ders Malzemeleri ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler olmak üzere dijital ortam ve uygulamalara dair bilgiler aktarıldı.

Proje ile ABD ve Avrupa’daki birçok üniversitedeki gibi Türk üniversitelerinde de artık öğretim üyeleri ile üniversite öğrencileri, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden interaktif şekilde iletişime geçerek dersleri ve projeleri, yüz yüze eğitimin yanı sıra dijital ortamda da alabilecek. Böylece teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu için kitlesel açık çevrimiçi dersler, açık eğitsel kaynaklar, yapay zekâ, bulut bilişim, veri madenciliği çalışmalarına uygun bir zemin oluşturulacak.
Dünya genelinde özellikle ABD ve Avrupadaki üniversitelerde öğretim üyeleri artık sınıf eğitiminin yanında öğrencilerine animasyonlu ve etkileşimli videolar, eğitmen videoları, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, ek kaynaklar ve makalelerle zenginleştirilmiş dijital ders malzemeleri de sunuyor.

Projenin en önemli hedeflerinden birisi de her öğretim elemanını kendi dersinin öğretim tasarımcısı yapmak. Her öğrencinin bu sistem üzerinde kendine ait özel bir sayfası olacak ve tüm dijital ders malzemeleri bu sistem üzerinden takip edilebilecek. Öğrenme yönetim sistemlerinde modül olarak yer alan öğrenme analitikleriyle öğrencinin başarısını arttırmak mümkün olabilecek. Bu bağlamda öğrenme analitikleri öğrencinin başarısı için öğrenciye, öğretim elemanına ve danışmanlara gerçek zamanlı bilgi verecek.

Bu sistem sayesinde bir öğretim üyesi artık kitabı online ortama aktarabilecek, sanal ortamda video ve animasyonlarla desteklenmiş ders materyalleri hazırlayarak öğrencilere internet ortamında sunabilecek. Böylece öğrenciler, üniversitelerde 40-50 dakikalık dersler dışında her ortamda öğrenmeye devam edebilecek.

Projenin öğrencilerle ilgili ayağında pilot üniversitelerin müfredatına 2018-2019 Bahar döneminde Dijital Okur-Yazarlık dersi eklendi. Pilot üniversitelerdeki yaklaşık 40 bin öğrenciye ise dijital okuryazarlık dersi kapsamında internet teknolojileri, taşınabilir teknolojiler, sosyal ağlar, teknoloji, toplum ve insan, bilişim etiği, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, bulut bilişim, geleceğin teknolojileri konularında eğitimler verilecek.

 

Fırat Demir Haber 49 Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş Havalimanı, Mart Ayında 35 Bin 961 Yolcu Ağırladı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı, geçen ay gerçekleşen iç hat yolcu trafiğiyle büyük bir…

İçişleri Bakanlığı Muş’a Personel Alıyor

İçişleri Bakanlığı çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular…

OGM personel alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman mühendisi, Orman muhafaza…

Eğitim Haberleri

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi

“İlimizde Millî Eğitim Bakanlığı’nın Düzenlediği Dilimizin Zenginlikleri Projesi Ödül Töreni Gerçekleştirildi” Millî Eğitim…

Muşlu Öğrenciler Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Muş’taki ortaokul öğrencileri, bilimsel çalışmalarıyla büyük bir başarıya imza attı. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul…

Alpaslan Üniversitesi’nde TÜBİTAK Projesi Heyecanı

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2 Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sonuçları…

Kültür Sanat Haberleri

Behzat Yel’in yeni şiir kitabı

Yazar ve şair Behzat Yel’in ilk şiir kitabı “Bir Soluk Nefes”, Liz Yayınları…

Arşın Mal Alan Opereti Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci…

Atık Kartonlarla işlediği resimlerin sergisini açtı

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Mükerrem Sur tarafından atıl durumdaki kartonlardan hazırlanan resim ve…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri