Skip to main content

Kamu emekçileri toplu sözleşme istedi

Muş Haber Fotoğrafı

Tüm Bel Sen Muş Şubesi tarafından TİS talebi. AİHM tarafından Kamu emekçilerinin Toplu Sözleşme hakkı vardı yönünde verdiği karar doğrultusunda, Tüm Bel Sen Muş Şubesi tarafından, Bulanık Belediyesi İşyeri Temsilciliği odasında basın toplantısı düzenlendi.

Şube Başkanı Uğur Turan tarafından yapılan Basın açıklamasında, Şube Yöneticileri Hüsnü Duna, Yüksel Altun ve İzzettin Çiftçi’nin yanı sıra Tüm Bel sen üyeleri de katılım sağladı. Yapılan basın açıklamasında; Kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı vardır. Hükümet toplu sözleşmeden kaçamaz. Bu gün bütün kamu emekçileri açısından milat olacak tarihi bir kararı sizlerle paylaşacağız. Bildiğiniz üzere, Sendikalarımızı kurmaya başladığımız 90’lı yıllardan itibaren sendikal haklarımız sürekli tartışma konusu yapıldı. 1980’in sonları ve 90’ın başında sendika kurma hakkımız tartıştırılmaya çalışıldı. Tartışmalar, sonraki yıllarda da toplu sözleşme yapma ve grev hakkımız üzerinde yapılmaya başlandı. Bütün bu süreçlerde siyasi iktidarlar kamu emekçilerinin sendikal haklarını engellemek için, her türlü baskıyı uygulamaktan geri durmadı. “Haklar yasadan önce gelir” ilkesiyle 18 yıldır sendikal haklar ve demokrasi mücadelesi veren kamu emekçileri ve TÜM BEL-SEN’liler olarak, bu mücadelemizde bugüne kadar birçok bedeller ödedik. Binlerce arkadaşımız adli ve idari cezalara, sürgünlere uğrarken, mücadelemizde yitirdiğimiz çok değerli arkadaşlarımız oldu. Bütün bu baskı ve zor uygulamaları karşısında yılmadan mücadele eden Sendikamız, sendikal haklar denilince, özgür biçimde örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkını bir bütün olarak ele alarak, fiili ve meşru mücadele anlayışı ile örgütlü olduğu kurumlar içinde 1993 yılından beri belediyelerle toplu sözleşmeler imzalamaya başladı. Bu gün halen Sendikamızın üyeleri adına 235 belediye ile imzaladığı ve uygulanan toplu sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu toplu sözleşmelerden yedi bini aşkın üyemiz yararlanmaktadır. Bunun yanında uygulanmayan bazı toplu sözleşmelerimiz de bulunmaktadır. Bunlar için de gerek ulusal düzeyde mahkemeler yoluyla, gerekse de uluslar arası düzeyde ILO ve AİHM yoluyla hukuksal mücadelemizi sürdürdük. Hükümet kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkının varlığını kabul etmez ve bu hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışırken, mahkemeler biri biri ardına toplu sözleşme hakkımızı kullanabileceğimize ilişkin kararlar verdi. Bunlara rağmen hükümet Yargıtay kararlarına ve kendi çıkardığı sözde sendika yasasına dayanarak toplu sözleşme hakkımızı kullanmamızı engellemeye devam etti. Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımız için iç hukukta başlattığımız mücadelemizin tıkanmasıyla konuyu uluslararası düzeye taşıdık. Uzun yıllar süren bu süreç son olarak 12 Kasım 2008’de AİHM Büyük Daire’nin verdiği karar ile sona ermiştir. Kamuoyuna da yansıdığı üzere sendikal mücadelemiz açısından milat niteliğini taşıyan ve sözleşmeci devletleri de bağlayan içtihat niteliğindeki karar tüm bel sen lehine sonuçlanmıştır. Bu kararla birlilikte, 90’lı yıllardan başlayıp 2008’e uzanan sürecimizde Kamu görevlilerinin de toplu iş sözleşmeli toplu pazarlık hakkının bulunduğuna yönelik haklı ve meşru mücadelemiz de yeni bir sürece gelmiş bulunmaktayız. Oy birliği ile alınan 47 Avrupa Konseyi üye devletini de bağlayan içtihat niteliğindeki Büyük Daire Kararı toplu iş sözleşmesi bağıtlama, üyelerin çıkarlarını korumanın başlıca araçlarından birisi olup bu hak AİHS’in 11. maddesinin tanıdığı sendika hakkının güvencesi altında olduğunu vurgulamıştır. AİHM bu kararında; başta toplu sözleşme hakkını düzenleyen 98 sayılı ILO Sözleşmesi olmak üzere, Avrupa Sosyal Şartına ve BM Sözleşmelerine atıfta bulunmaktadır. Sözleşmeci Devlet Türkiye, sözleşmeye taraf olmakla kendilerinin taraf oldukları davalarda Mahkemenin son kararlarının gereğini yerine getireceklerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu itibarla ihlalin niteliğine, sonuçlarına göre iç hukukta gerekli uygun tedbiri ve ihlalleri ortadan kaldıracak nitelikte karara uygun yasal düzenlemeleri yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu zamana kadar hukuku sadece kendine gelince hatırlayan AKP hükümeti kapatma davasında, Anayasa Mahkemesine verdiği yazılı ve sözlü savunmada AİHM kararlarının Anayasanın 90. maddesinin bir gereği olarak iç hukukta geçerli olduğunu belirtirken, bizim toplu sözleşme ve grev hakkımızla ilgili AİHM kararlarını yok saymakta, görmezden gelmekteydi. Gelinen noktada, gerek ulusal mahkemelerin kararı, gerekse de AİHM Büyük Daire kararı ile artık, kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı üzerindeki tartışma kesin olarak sona ermiştir. Şimdi hükümete düşen görev yargı kararlarına uymaktır. Hükümet, hakları yasaklayıcı değil, özgürlükçü tavrı benimsemek zorundadır. Sosyal hukuk devletinin de gereği budur. Bundan sonra belediyeler ve diğer kamu kurumları, iç hukukta herhangi bir yasal düzenlemenin yapılmasını beklemeden sendikalarımızla toplu sözleşme masasına oturmalıdır. Kaldı ki Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS), AİHM kararları, İLO’nun Türkiye tarafından onaylanan sözleşmeleri ve İLO organ kararları doğrudan doğruya uygulanmak zorundadır. AİHM Büyük Daire’nin bu içtihat kararı ile toplu iş sözleşmesi imzalayan belediye başkanları üzerindeki idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımlar kaldırılmalı ve hükmet gerekli tedbirleri almalıdır. Aksi halde bu hususlarda AİHM’ne taşınacaktır. Bütün bu hukuksal dayanaklarımıza karşın, hükümet hala toplu sözleşme hakkımızı engellemeye çalışırsa, AİHM duvarına çarpmaya devam edecektir. Engelleme devam ederse, biz de uygulanmayan yüzlerce toplu sözleşmemiz için Türkiye’yi AİHM’de şikâyet etmeye ve Türkiye’ye yeni tazminatlar ödetmeye devam edeceğiz. Daha da önemlisi Türkiye AİHM’in bu içtihat kararına uymazsa Avrupa Konseyi üyeliği tehlikeye düşebilecektir. Hükümetin artık kaçacak bir yeri kalmamıştır. Bundan böyle demokratik hukuk devletinin gereği yapılmalı ve engellere son verilmelidir. Biz, mücadelemizi gerek hukuksal alanda, gerekse de meydanlar da sürdürmeye ve toplu sözleşme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz.

Yerel yönetimlerde çalışan binlerce kamu emekçisinin hakları için AKP Hükümetini ve hukuka saygılı bütün belediyeleri kamu emekçileri ile toplu sözleşme imzalamak için bir kez daha masaya davet ediyoruz. Bu mücadelemizde, yerel yönetimlerde çalışan bütün kamu emekçilerini, gücünü güdümlü sendikalar gibi hükümetlerden, İMF’den veya Dünya Bankası’ndan değil emekçilerden alan ve kurulduğundan bugüne üyelerinin sorunları için her türlü demokratik ve hukuki mücadele biçimini sürdürerek somut kazanımlar elde eden Sendikamız TÜM BEL SEN’de örgütlenmeye ve omuz omuza olmaya çağırıyoruz” denildi.

 Muş Ovası Gazetesi

Bu Haftanın En Popüler Haberleri..

Bir Cevap Yaz

Ekonomi Haberleri

Muş’a kayıtlı kaç araç var?

Türkiye’deki Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Muş İli Araç İstatistikleri Geçen yıl itibarıyla…

Muş Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı

Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2024 Mayıs İstatistikleri Açıklandı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı…

Yeni 5 TL Madeni Parası Tedavüle Çıkıyor

Türkiye’nin yeni 5 TL’lik madeni parası, çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm ve…

Eğitim Haberleri

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Yenilikçi Proje Yarışması

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Eğitim…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ücretsiz Yaz Okulu Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Temmuz’dan itibaren 81 ilde ilkokul 2. sınıftan itibaren…

Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında Başarı

Malazgirt Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarında…

Kültür Sanat Haberleri

“Yüreğimdeki Mürekkep” raflarda yerini aldı

Dr. Yunus Soydan’ın İlk Şiir Kitabı “Yüreğimdeki Mürekkep” Raflarda Edebiyat dünyasına yeni bir…

Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri: Edebiyatseverlerin İlgi Odağı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Muş Alparslan Üniversitesi Öykü Günleri”, 2-3 Mayıs…

Geçmişten Geleceğe Muş

Muş’un köklü tarihine ışık tutacak önemli bir eser hazırlanıyor. Muşlu Dağcı Ömer Faruk…

Profesyonel internet sitesi için arayın..

Memleket Web Tasarım

 0532 514 50 57

  • Google Arama Kaydı
  • SEO Puanı Yüksek Tasarımlar
  • Türkçe Yönetim Paneli
  • Yedekleme Hizmeti

 

 

Haber ve İçerik Etiketleri

Haber Kategorileri