İstanbul İstinaf Mahkemesi Bölge Savcısı Hemşehrimiz Yekta ÇOBANOĞLU ile İstanbul İstinaf Mahkemesi Bölge Savcısı Ali PARLAR’ın birlikte hazırladıkları hukuk alanındaki beklenen 2. Kitapları olan “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” adlı eseri (466 sayfa) okuyucuları ile buluşmak üzere Aristo Yayınevinden çıktı.Çağdaş ceza hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ceza kanununun amacı; “hukuk devleti ilkesi”, “kusur ilkesi” ve “hümanizm ilkesi” gibi evrensel ilkelere dayalı olarak, insan onurunu, bireyin hak ve özgürlüklerini korumak, suçluyu sosyalleştirip tekrar topluma kazandırmak ve aynı zamanda bireyi ve toplumu suça karşı korumaktır.Özel Hayatın gizliliğine yönelik fiillerin cezalandırılmasıyla temel bir kişilik hakkı olan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı esaslı bir güvence altına alınmış bulunmaktadır.“Uygulamada Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” adlı bu kitabımız tam bir ekip çalışması ürünü olup, kitapta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132-140. maddelerinde yer alan “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” incelenmiştir. İnceleme konusu suç tipleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda, teorik tartışmaların dışında kalınarak, doktrindeki bilimsel görüşmelerden de yararlanılarak okuyucuya mümkün olduğunca farklı boyutlarıyla geniş bir perspektif ve bakış açısı sunulmasına, uygulamaya yansıyan yönlerinin vurgulanmasına çalışılmıştır.

Konu Başlıkları:
• Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
• Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması
• Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
• Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
• Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme
• Verileri Yok Etmeme 

FıratDemir