TEMA Vakfı Muş Şube Başkanı İhsan Aytemiş, “İmar Planı notları incelendiğinde kanun ve yönetmeliklere uyulacağı belirtilmiş olmasına rağmen, onaylanan imar planında kanun ve yönetmelikler yok sayılmıştır.”dedi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Muş Belediyesi meclisi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planına itiraz ettiler.
TEMA Vakfı Muş Şube Başkanı İhsan Aytemiş, TEMA gönüllüsü Yrd. Doç. M. Sena Ekici, Avukat Zekai Akpolat, Şemsettin Gölbaşı ve Remzi Erdoğan imar planı ile ilgili şikâyetlerini dile getirdiler. TEMA Vakfı Muş Şube Başkanlığında basın açıklaması yapan topluluk, imar planında birçok eksiklik olduğunu savundu.
Topluluk adına basın açıklaması metnini okuyan TEMA Vakfı Muş şube Başkanı İhsan Aytemiş, “Muş Belediye Meclisi tarafından 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı onaylanmış olup, 25.04.2012 tarihi ile 25.05.2012 tarihleri arasında ilanı incelediğimizde 3194 Sayılı İmar Kanunun ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği, İlave Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmadığı, planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğu tespit edilmiştir.
Mevcut imar planında 3 kat olan konut adaları yeni onaylanan imar planında 6 kata çıkarılmış ve nüfus yoğunluğu artırılmış olmasına rağmen, bu nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı, eğitim alanları, sağlık tesisi alanları, yeşil, çocuk oyun ve spor alanları ayrılmamış aksine büyük oranda azaltılmıştır. Yaklaşık toplamda 225.000 M2’lik sosyal ve teknik altyapı, eğitim alanları, sağlık tesisi alanları, yeşil, çocuk oyun ve spor alanları 25.000 M2’ye düşürülmüştür. Kişi başı yeşil alan miktarı standartlara göre 10 m² olması gerekirken 2,4 m² ye düşürülmüştür. Diğer sosyal donatı alanları da büyük oranda kaldırılmış ve bazı bölgelerde standardın altına düşürülmüştür.”dedi.
Aytemiş açıklamasını şöyle sürdürdü: “İmar Planı notları incelendiğinde kanun ve yönetmeliklere uyulacağı belirtilmiş olmasına rağmen, onaylanan imar planında kanun ve yönetmelikler yok sayılmıştır. İmar planı ve plan notları birbiri ile çelişmektedir. İmar planı hazırlanırken kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların görüşleri alınması gerekirken, söz konusu kurumlardan görüşler alınmamış ve herhangi bir bilgilendirme toplantısı yapılmamıştır. İmar planında aynı imar yoluna cepheli parsellere farklı yapılaşma şartları getirilmiştir. Örnek verecek olursak aynı imar yolunda bir taraftan 3 kat verilmişken diğer taraftan 6 kat imar verilmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklere aykırı kararlar alınmıştır.
Kentin ulaşım ağı oluşturulmamış olup, yolların birbirleri ile bağlantıları sağlanmamıştır. Artan yapılaşma ve nüfus yoğunluğuna göre yolların daha da genişletilmesi, yol sayısının artırılması ve birbiri ile bağlantılarının doğrudan sağlanması gerekirken aksine uygulamaya gidilmiştir. Ayrıca yaya yolu, bisiklet yolu, otopark alanı ve engellilere dönük hiçbir ulaşım kararı getirilmemiştir. Yol kademelenmesi yapılmamıştır. Bu bağlamda Muş Kentinin Ulaşım Master Planı yapılmamıştır.
Mevcut planda bırakılan yeşil alanlar, çocuk parkı, yol, eğitim tesis alanları, sosyal ve sağlık tesisi alanları vb. kamu alanları yeni imar planında hangi gerekçelere istinaden değiştirildiği belirtilmemiştir. Bu değişiklik sonucunda imar planı yapımına ait esaslara dair yönetmeliğe aykırı hareket edilmiştir.
İmar planında yapılması öngörülen İlave Revizyon Uygulama İmar Plan ihalesi 2007’de yapılırken 2012’de ancak sonuçlanmıştır. Bunun gerekçesi de belirtilmemiştir. İhale süreci hem çok uzatılmış ve hem de ihale sonuçlanırken iç içe yapılaşma ve çarpık kentleşmeyi onaylar niteliğinde bir İmar Planı düzenlenmiştir. 5 yıllık bir çalışma sonucu modern bir kentleşme planı beklerken maalesef Muş ilimizin çarpık kentleşmiş ve adeta betonlaştırılmış bir kent haline getirilmiş olduğunu görmekteyiz. Yeni imar planında arıtma tesisi için yer ayrılmış olup, atık bertaraf tesisi için yer ayrılmadığı görülmektedir.
2023’te Taşo ve Karne Derelerinde Islah, Peyzaj, Tasarım Projeleri uygulanmış Rekreasyon alanları, dinleme ve mesire alanları, günübirlik turizm alanları, servis, bisiklet, engelli yolları, yürüyüş yolu ve parkuru alanları gerçekleştirilmiş olduğu, diğer taraftan Muratpaşa, Kale, Dere, Minare ve gerekli olan diğer bölgelerde Kentsel Dönüşüm Projelerinin uygulanmış olduğu alanların yanı sıra şehrin güneyi, güney batısı ve güney doğusu olan Soğucak, Ağaçlık ve Bağlar Köylerinin bulunduğu alanlarda modern bir kentleşmenin yapıldığı görmek isterken ne yazık ki 10 yıl öncesinde 2013’te nerede ise tamamen çarpık kentleşmiş bir kent ile karşılaşmış olacağız.
Mevcut imar planında takdirle karşıladığımız fidanlık alanı olarak bırakılan alanın park ve yeşil alan olarak planlanması Muş kentinin ihtiyacı olan dinlenme ve gezinme alanına kavuşmasını sağlanmış olması itibariyle doğru bir karar olduğunu belirtmek istiyoruz.
Onaylanan imar planı, mevcut çarpık yapılaşmayı düzenlemeye dönük bir plan olduğu görülmektedir. Oysaki planlar sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak hazırlanmalı, geleceğe dönük hedefleri olur, bu hedefler doğrultusunda plan kararları üretilir ve planın sürdürülebilirlik ilkesi gerçekleşmiş olur.
Görüldüğü üzere İmar Kanunu ihlal edilerek telafisi zor ve hatta mümkün olmayan hatalar yapılıyor. Yakınımızda Van depremi yaşadık. Memleketimizde yoğun bir kış ve kar felaketi geçirdik. Konutların yol kenarlarında ve yolların dar olmasından dolayı çatılarda düşen karlar can ve mal kaybı yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Yetkili ve ilgili kurumlar hemen müdahale etmez iseler ilimizin çarpık kentleşeceği ve yaşanmaz hale geleceğinin bilinmesini istiyoruz. Eski Muş’u arar olacağız. Arasak da bulamayacağız.
Bir an önce şehri kurtarmak için İmar Kanununa uygun Kentsel Dönüşüm Projeleri uygulanmalı, Kamulaştırma yapılmalı, ilimizin güney, güney doğusu ve güney batısında ivedilikle imara açılmalı, yol, altyapı, kanalizasyon ve kolektörlerin bağlanması sağlanmalıdır. Şehrin merkezinde bulunan birçok kamu binaları yerlerinden alınarak yeni açılacak olan imar alanlarında yapılmalı ve bununla birlikte kişi başına düşen standartlara göre 10 M2’ lik yeşil alanı, park ve çocuk parkı alanları mesire, dinlenme ve sosyal tesis v.s. halka açık alanlar ile kent ormanı alanlarının ayrılması gerekmektedir.”

 Muş`un Sesi Gazetesi