Muş Merkez ve İlçelerden 30 temsilcinin oy kullandığı İl Öğrenci Meclisi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Demokrasi bilincinin gelişmesi amacıyla okul meclisi başkanlığı için yapılan ve gerçek seçimleri aratmayan seçimler büyük çekişme içinde geçti

Muş’ta demokrasi eğitimi okul meclis projesi kapsamında İl Öğrenci Meclis Başkanını belirlemek üzere Muş il merkezi ve ilçelerinden 30 temsilci, Halk Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Seçim, divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının dinlenmesi ile başladı. Daha sonra öğrencilere seçimde uygulanacak kurallara ilişkin gerekli açıklamaları yapıldı. 30 temsilci öğrencinin oy kullandığı, 6 adayın yarıştığı seçimde ise aldığı 6 oy ile Bulanık Lisesi öğrencisi Fehmi Daşkın, İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçildi. 4’er oy alan Rekabet Kurumu Lisesi Okulu Öğrencisi Emre Özel ile Muş Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Mesut Bilgin ikinci oldular. Muş Bulanık Lisesi öğrencisi Fehmi Daşkın, Ankara’da TBMM’de yapılacak Türkiye Öğrenci Meclis Başkanı’nı seçiminde Muş’u temsil edecek ve oy kullanacak.

İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilen Bulanık Lisesi Öğrencisi Fehmi Daşkın; “Bulanık ilçemizde yapılan Okul Meclisi Seçimlerinde ilçemizi temsil etmek için seçildim. Buraya gelirken en büyük amacım ilimizi de en iyi şekilde başkentte temsil etmektir.

Şu bilinen bir gerçektir ki ilimiz diğer bölge illeri gibi aynı kaderi paylaşmaktadır. Bunun ne olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Memleketimizin diğer bölgelerinde yaşayan modernize olmuş bir şehir yaşantısına sahip insanların aklına Doğu dendiğinde, akıllarına hep geri kalmış, töre ve çekişmelerin hâkim olduğu bir durumun gözlerinin önüne geldiği kanaatindeyim.

Değerli arkadaşlar, bizim en büyük problemlerimizin nedeni, cehalet, toplumsal ayrışma ve gruplaşmalar ile yoksulluktur. Bununun yine temelinde her şeyden önce eğitim vardır. Toplumun en önemli dinamikleri eğitsel süreç sonunda elde edilen kazanımlar üzerinde yükselir. Bunun en önemli örneği eğitim almış bir insanın en azından cinayet ve diğer suçlara meyletmekten daha uzak durmasıdır. Bu nedenle değerli büyüklerimizin bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarına kanaatim sonsuzdur. Ancak bu konuda özellikle daha fazla gayret gösterilmesi bölgedeki problemleri aşma noktasında büyük fayda sağlayacağına inanmaktayım.
Bölgedeki eğitim problemlerinin dile getirilmesi esnasında başlıca önemli başlıklar altına toplayacağımız hususları şöyle sıralayabiliriz.
•Fiziki Şartların Yetersizliği

•Öğretmen Eksikliği ve Sirkülasyonu
•Halkımızın Eğitim konusunda bilinçsizliği ve bakış açısı
•Maddi imkânsızlıklar
Fiziki şartların yetersizliğinde okul binalarının eski ve daha az kullanışlı olmasının yanında derslik, laboratuar, atölye, sosyal ve spor tesisleri eksiklilerinden bahsedebiliriz. Örneğin okulumuzun yapılan ek bina inşaatı iki yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen hala bitirilememiş ve şu an 50 kişilik sınıflarda ve ikili öğrenim görmekteyiz. Aynı zamanda okullarda yapılan tamir ve tadilatların Saygı değer yöneticilerimiz tarafından Eğitim-Öğretimin başlamasından daha önce bitirilebilir hale getirilmesi için programlama yapmaları bu konuda önem arz etmektedir.
Öğretmen eksikliği ve sirkülasyonu bizim açımızdan çok önemli olan bir sorun oluşturmaktadır. Benim bu okuldaki Öğrenim süresinde gözlemlediğim kadarıyla İlimize atanan öğretmenler 1 ila 3 yıl arasında ilimizde kalmaktadır. Bu zaman dilimini bitiren öğretmenler tayin isteyerek kendi illerine veya başka batı illerine gitmektedirler. Sene başından daha okulumuzda boş geçen dersler bulunmakta olup, bu dersler ancak son öğretmen atamasıyla doldurulmuştur. Öğretmen eksikliğinin ve hareketliliğinin azaltılması Bakanlığımızın çözmesi gereken en önemli hususlardan biri olduğunu belirtmek isterim.
Halkımızın eğitim öğretime bakış açısındaki eksikliler bu sürecin yine önemli sorunlarından birisidir. Örnek vermek gerekirse bölgemizde özellikle kız çocukları başta olmak üzere eğitim çağındaki çocuklar okula gönderilmemekte, erkekler çeşitli işlerde çalıştırılmakta, kız çocukları ise küçük yaşta evlendirilmekte, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemlerde öğrenciler okullara devamsızlık yapmaktadırlar. Yine veliler öğrencilerin eğitimi ve öğretimi için yaptıkları harcamaları boşa giden bir harcama olarak görmekte veya pek önemsememektedirler. Bu konu da uzun süreç isteyen durumdur ki yine Bakanlığımızın basın yayın kuruluşları ve halka açık merkezler aracılığı ile giderebileceği bir eksiklik olarak görmekteyim.
Bölgemiz sanayi ve ekonomi yatırımları açısından oldukça fakir bir bölgedir. Yatırımların azlığı bölge insanının geçim kaynaklarını temin edebilecek yeterince iş imkânı bulamamasına neden olmakta ve bu da bölgemiz eğitimini açısından da durumu olumsuz etkilemektedir. Buna örnek vermek gerekirse maddi durumu iyi olmayan aileler çocuklarım okutmakta güçlük çekmektedir. Öğrenci için gerekli olan ders araç-gereci, dershane ve diğer zaruri ihtiyaçlarını temin edilememesi gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Durumu çok kötü olduğu için köyden gelip ilçe merkezinde maddi imkânsızlıktan dolayı eğitimini sürdüremeyen arkadaşlarımız da bulunmaktadırlar. Bu insanlar çoğu zaman ya okulu yarım bırakmakta ya da bazen de ailelerinin ihtiyaçların karşılamak üzere batıya çalışmaya gönderilmekteler.
Çok Değerli Hocalarım ve Sevgili arkadaşlarım bunlar bizim gerçeklerimiz. Ben bunların çözülmesi halinde bölgemiz eğitiminin yanında daha birçok problemin beraberinde çözülebileceğine olan inancım tamdır.
Bu sorunları dile getirmede Başkentte ve her platformda en büyük gayreti göstereceğimi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimi taahhüt ederim” diye konuştu.

 Muşun Sesi Gazetesi