Muş İl Müftüsü Ali Melek Hac başvuru döneminin başlamış olması nedeni ile yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Hac’cın dinimizdeki yeri ve anlamını da açıklayan İl Müftüsü Ali Melek, ülke genelinde olduğu gibi Muş’ta da kesin kayıtların 18 Ağustos tarihine kadar İl Müftülüğü Hac bürosuna yapılması gerektiğini ifade etti.

Muş İl Müftüsü Ali Melek yayınladığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “Hac, sözlükte “kastetmek, yönelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise Hac, “Mekke Şehrindeki Kabeyi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve Hac’la ilgili olarak yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek” demektir. İslamiyet’in beş esasından biri ve hicretin 9’ncu yılında farz kılınmış olan Hac ibadeti ilk bakışta ferdi bir sorumluluk olarak anlaşılmakla beraber yerine getiriliş şekli itibariyle uluslar arası bir özellik taşıdığı da bir gerçektir. Zira yüce dinimizin temel esaslarından biri olan Hac’cın, ibadet yönü yanında seyahat kuralları, can güvenliği, yol emniyeti ve ikamet şartları da önem arz etmektedir. Hac nedeniyle bir araya gelen müminler; insanlık adına birliği, kardeşliği, ortak düşünceyi ve inancı temsil etmektedirler. Uygulama ve rehberlik yönü ağırlıklı olan bu ibadeti, Hz Peygamber döneminden itibaren bir disiplin ve organizasyon dâhilinde yapıla gelmiştir. Günümüzdeki bütün İslam ülkeleri de aynı teamüle riayet ederek daha iyi ve organizeli bir Hac yapmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde ise bu görevi 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1’nci maddesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili Kararname gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Başkanlık bu hizmeti; kendi gözetim ve denetiminde TÜRSAB ve A GRUBU Seyahat Acenteleri ile birlikte yürütmektedir. Hac Takvimi; Geçen yıl ülkemizden Hac’ca gitmek üzere başvuran ön kayıtlarını yaptıranların kuraları Basın ve Noter huzurunda yapılmış, bunların % 60’ı Diyanet İşleri Başkanlığı, % 40’ı ise A Grubu Seyahat Acenteleriyle gitmek üzere sıraları belirlenmiştir. Geçen yıl ön kayıt yaptırıp sırası gelmediği için gidemeyenler bu yıl öncelik verilmek suretiyle kayıt dönemi içerisinde Müftülük Hac Bürolarına başvurmaları halinde kesin kayıtları yapılabilecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de kesin kayıtlar, 07 Ağustos – 18 Ağustos 2006 tarihleri arasında İl Müftülüğümüzce yapılacaktır. Sırası geldiği halde kayıt yaptıramayan veya kayıt süresi içerisinde müracaat etmeyenlerin yerine listede sırası gelenlerin kesin kaydı yapılacaktır. Listedeki sıralamaya kesinlikle riayet edilecektir. Sistem dışı herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Hacı adaylarımız 2005 yılında çekilen kuraya göre İlimize verilen kontenjan oranında Diyanet İşleri Başkanlığı veya İlimizde kayıt yetkisi bulunan Acente Organizasyonlarından birisine kaydını yaptıracaktır. Asker ve Polis Şehitlerimizin, daha önce hiç Hac’ca gitmemiş olup, kendi adlarına Hac’ca gitmek isteyen eş ve çocukları ile anne ve babaları; şehit ailesi olduklarına ilişkin Genel Kurmay Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alacakları belgelerle birlikte 07-18 Ağustos 2006 tarihleri arasında tercih ettikleri Organizasyon tipini de belirterek İlimiz Müftülüğüne ön kayıt yapabileceklerdir. 2006 yılında Hac’ca gitmek üzere ön kayıt yaptıran ve çekilen kurada yedekte kalan vatandaşlarımızdan İlimizden Hac’ca gidicikler için kesin kayıtları yapılmak üzere İlimize; Diyanet İşleri Başkanlığımız Organizasyonu için 170, A Grubu Seyahat Acenteleri için 115 olmak üzere toplam 285 kişilik Hac kontenjanı verilmiştir. Ülkemizde ek kontenjan verilmesi halinde, bundan İlimize verilecek sayı doğrultusunda kayıtlar sıraya göre sürdürülecektir. Hac kayıtları ile ilgili her türlü bilgiler İlimiz Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Hac Bürosunda görevli olan personelimizden alınabilir.”

 NULL