4 farklı ülkeden gelen 23 genç, Belediye meydanında ırkçılığa karşı eylem yaptı. Analiz Gençlik grubunun organizesi ile Muş’a gelen gençler, yaptıkları eylemde, ırksal, inanç, yaş, renk, engellilik ve cinsel tercih gibi çeşitli ayrımcılık faktörlerine dikkat çekti.
Belediye meydanında grup adına kısa bir açıklama yapan Analiz Gençlik Grubu sorumlusu Murat Çınar, Gençlerin ayrımcılıkla mücadelede etkin rol oynamasını amaçladıklarını belirtti.
Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrımcılığı önlemek, ön yargıları yıkmak için farklı kültürlerden gelen gençlerle bu sorunu ele alıyoruz. Projedeki katılımcılarla araştırmaya dayanan öneriler sunularak işbirliği ruhu içinde 4 farklı ülkeden gelen gençler, gençlik çalışanları ve liderlerle projemiz burada gerçekleşiyor. Gençler ile birlikte çalışıp tartışma ortamı oluşturup, bu tartışmalarda çıkan çatışmaların en aza indirgenmesini sağlayıp sonuçların toplumdaki önyargıları azaltacağını ve eşitliğin yerleştirilmesinde yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Proje kapsamında yapılacak olan atölye çalışmalarında analizler ortaya konarak katılımcıların çözümler geliştirmesine imkân sağlayacağız.
Ortak bir ayrımcılıkla mücadele çalışması olan bu projede “farklı renkler” yürüyüşü yapıyoruz. Bu projemize, Estonya, Polonya, Litvanya ve Türkiye’den destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

 Muş`un Sesi Gazetesi