Bu yıl 26 Eylül tarihinde resmen kurularak faaliyetlerine başlayan Genç Birikim Derneği 25 Aralık tarihinde genel kurul yaptı. Derneğin kurucu başkanı olan Salih Yüce yapılan kongrede yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, yapılan kongre sonrasında bir basın toplantısı düzenleyerek derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi sundu. Muş Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce yaptığı basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu; “26 Eylül 2006 tarihinde resmi kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz derneğimizin, geride bırakılan bu dört ay süre içinde arkadaşlarımızla derneğimizin yapısı, oluşumu ve yürütülmesi ile ilgili müzakerelerde bulunduk. Gelinen noktada ilk olağan genel kongremizi yaparak örgütlenmemizi merkezi olarak tamamlamış bulunmaktayız.

Peki, bu dört ay boyunca neler yaptık? Geldiğimizi noktaya kuruluşumuzdan bu yanı yaptığımız çalışmalar nelerdir?
İşte yapılanlar:
1- Ön görüşmelerimiz;
Derneğimizin kuruluş aşamasında Gazeteci Yazar Nevval Sevindi ile Erzurum ve İstanbul’da İki defa Yöneticilerimizle birlikte bir araya gelerek bize öncülük etmesi için görüşmelerde bulunduk. Kendisinin tecrübelerinden yararlandık, Kendisi bilindiği gibi tüm Anadolu’yu gezerek, Kadın Hakları ve Onkoloji İle ilgili çalışmaları mevcut. Bu bakımdan gençlikte de tecrübelerini bize aktararak ufkumuzu açmıştır. ‘Gençler Çağdaş ve Modern Türkiye’nin teminatıdır, Onun İçin Çok Çalışmamız Gerek’ sözü bizim için bir dinamizm kaynağı olmuştur.
Halkımızla sürekli iç içe olarak övgülerini alan katılımcı ve etkin sivil toplum kuruluşlarının destekçisi olan özelikle kısıtlı imkanlara sahip kesimlerle her anlamda birlikte olan valimiz Sayın İbrahim Özçimen’i makamında ziyaret ederek, derneğimizin amaçlarını ve çalışma alanımızı aktararak desteklerini istedik. Kendileri ‘Ülkemizin menfaatlerine olan her teşebbüsün yanında olduğunu vurgulayarak hayırlı olsun’ dileklerini iletmişlerdir.
Katıldığımız toplantılar:
Gençlik Servisleri Merkezlerinin düzenlediği aynı zamanda ortak kuruluşumuz olan çeşitli toplantılara ilimizden 12 Genç katılarak derneğimizin yapılanması hakkında bilgilendirilmiş, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı gibi çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgilendirilmişlerdir.
Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Tarafından 7 Arkadaşımız Proje Üretimi ve Kapasite Geliştirme Eğitimlerine katılarak son derece yoğun çalışmaların ardından, sertifikalarını almışlardır.
Gepgenç festivali;
Bilgi Üniversitesinin ev sahipliğinde derneğimizin de düzenleme komitesi üyesi olarak, 7/11 Aralık tarihlerinde İstanbul’da GEPGENÇ Festivali düzenlenmiş, Festivale yaklaşık 70 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Work Shop atölyeleri kurup ve 4 gün boyunca da stantlar açılmıştır. Bizler de dernek olarak stadımızı kurarak hedeflerimiz ve çalışmalarımız hakkında gençliği bilgilendirmiş olduk. 4 gün boyunca yaklaşık 7 Bin kişi festival alanındaki stantları ziyaret ederek brifing almışlardır.
‘Dinler arası tölerans’ 01/21 Aralık 2006 Danimarka
01-21Aralık 2006 tarihleri arasında Genç Birikim Derneği adına 5 katılımcı (Nazan Turan, Besra Özden, Medeni Aytunç, Bağlan Alparslan, Ebru Kara) Danimarka’daki ortak kuruluşumuz olan ‘Nordfynshoejskole’un düzenlediği Eylem 1 Gençlik Değişimleri ‘Religion and Tolerance (Dinler Arası Tolerans)’ isimli programa katılmıştır. 5 farklı ülkeden (İtalya, Litvanya, Letonya, Danimarka ve Türkiye)gelen katılımcılarla birlikte ‘Dinler Arası Tolerans’ adlı programda dinler hakkında bilgiler edinilip kültürler arası diyalog sağlanmıştır. Programa katılmadan önce Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri alınarak, Diyanet İşleri Başkanımızdan bu konuyla ilgili sunumlar ve broşürler alınarak İslamiyet dini hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından ülkemizi tanıtan broşür, afiş, tişört, şapka, rozet ve CD gibi tanıtım materyalleri alınarak programa katılanlara hediye edilmiş ve ülkemizin tanıtımına yönelik sunumlar yapılmıştır.
Türk kahvesi, Güllüoğlu Baklavalarının sponsorluğuyla verilen 150 kişilik baklava katılımcılara ikram edilmiştir. Ayrıca yöresel kıyafetlerimiz sergilenmiştir. Yapılan bu sunum ve ikramlarla ülkemizin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlanmıştır.
Olağan genel kurulumuz
24.12.2006 Pazar Günü Saat 13.00 da 1. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmek üzere Mavi İş merkezindeki Dernek Binamızda 35 Asil Üyelerimizden 31 kişi İle bir araya gelerek kongremizi son derece olumlu bir havada gerçekleştirdik. Geçmişi müzakere ettik, geleceği planladık. Elbette ki yapacağımız o kadar çok şey var ki bunlardan önem arz eden geleceğimizi önemli bir ölçüde şekillendiren kararların altına hep birlikte imza attık.
Genel kurul üyelerimizin de takdiri ile Ankara ve İstanbul‘da şube açma kararını aldık. Buradaki en önemli vurgu bizim için artık ülkemiz için ulusal anlamda katkılar koymaktır. Özelikle Ankara’da şubemizi kurmak için herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır, Ankara’da şubemizi açmak için çalışabileceğimiz bürokrat, uzman ve çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerimizle yolla çıkmaya hazırız. Önümüzdeki aylarda Ankara şubemizi kurmak için girişimlerde bulunacağız. İstanbul için biraz zamana ihtiyacımız var.
Gazeteci Yazar Nevval SEVİNDİ‘nin Genç Birikim Derneği Onursal Başkanlığı için verilen önergede, Genel Kurulumuzda olumlu hava estirerek oy birliği ile yeni yönetime yetki verildi.
Yapılan kongre sonucu derneğimizin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Salih Yüce (Yönetim Kurulu Başkanı), Nazan Turan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Öztürk (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Zekai Akpolat (Genel Sekreter), Medeni Aytunç (sayman), Mehmet Yaşar Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdülkerim Korkmazer (Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Alataş (Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Mahşuk Uslu (Yönetim Kurulu Üyesi),
Denetleme kurulu
Yasin GÜLTEKİN, Sinem SÖĞÜT, Sadrettin ERCAN.
Hedeflerimiz:
Tüm Avrupa ülkelerinden gençlik temsilcileri Avrupa gençlik parlamentosunda aktif bir şekilde çalışmakta ülkelerinin geleceği için önemli ölçüde katkı koymaktalar. Ancak ülkemiz adına böyle bir söylemde bulunmak imkânsızdır. Daha önce bu amaçla girişimlerde bulunulmuş ancak bir takım süreç ve yapılanma gerektirdiği için başarılmamıştır. Şimdi bizimde öncülük ettiğimiz Ulusal Gençlik Konseyi girişimi için birkaç toplantı yapılmış konseyin kurulması ve işlevsel bir hale gelmesi için belli bir süreç getirdiğinden 2007 yılında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız burada Türkiye adına 5 parlamenterin AB komisyonunda görev alması bu 5 Parlamenterden bir kişinin de Derneğimiz adına tüm üyelerimizle karar kılacağımız birinin olması.
Şuan yalnızca TUSİAD’ın Brüksel’de Parlamentoda Bir Masası Bulunmakta. Tüm gayretlerimiz gençliğin de burada temsil edilmesini sağlamak.
Avrupa gençlik merkezleri tarafından her yıl AB ülkelerinde gençlik kampları düzenlenmekte. Ülkemizde de yılda iki defa bu kamplar düzenleniyor. Gençlik Servisleri Merkezleriyle yaptığımız görüşmede Mart ayında belirlenecek olan kamplara Muş’ta Kamp yapılması önerilecek. Şu an bu komiteden iki yönetici olumlu bakıyor ancak mart ayında netleşecek.
Amacımız:
Demokratik bir sistem kurabilmek için toplumun değişik kesimlerinin örgütlenmesi bir zorunluluktur. Demokratik olmayı isteyen toplumlarda sivil toplum örgütlerinin varlığı kaçınılmazdır. Demokrasinin tüm kurallarıyla egemen olabilmesi, diğer şartlar yanında, etkili ve başarılı sivil toplum örgütlerinin varlığına bağlıdır.
Diğer taraftan insanların yaşadıkları topluma karşı sosyal sorumluluklarının olması ve bu sorumluluğu örgütlenerek karşılama çabaları giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde bütün gelişmiş toplumların yapısında bu sivil örgütlenmenin izleri, etkileri görülmektedir.
Kamu sektörünün yetersiz kaldığı veya etkin olamadığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla hareket eden insanlar tarafından kurulan, siyasî otorite kullanmayan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarıdır. Her şeyi devletten beklemek veya sadece ekonomik çıkar sağlamak için çalışmak yerine bireysel çaba göstererek veya bireysel çabaları birleştirerek belirli alanlarda topluma yararlı olma gayreti tarih boyunca hep var olmuştur.
Genç-Bir-Der kurucuları ve üyeleri olarak ailemiz, ilimiz, toplumumuz ve ülkemiz için sürekli insanlık hizmetleri gerçekleştirmek çabası içinde olup şayet olanaklarımızı ekip çalışması ve hizmet aşkıyla birleştirirsek, 2007 yılında başarılı hizmetlere hep birlikte imza atmak hepimizi onurlandıracaktır.
Artık her şeyi devletten beklemeyen Avrupa toplumları, temsil ettikleri farklı çıkarlara rağmen, değişik ilgi alanları ve hedefler için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenmekteler, bu doğrultuda Avrupa çapında hızla yayılmaktadırlar. Böylelikle, kitlelerin taleplerini daha güçlü bir şekilde dile getirmektedirler. Avrupa toplumları, devletin sorumluluklarını paylaşıp, bilinçli ve çağdaş insanı temsil etmektedirler.
Bizler de modern Cumhuriyetimizin çağdaş hedefleri doğrultusunda, ülkemize ve insanımıza hizmet noktasında ortak çözümü, toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle de sivil toplum unsurlarının katkılarıyla ve sivil toplum kuruluşlarının hizmetlerdeki sorumluluklarının ve inisiyatiflerinin bilincinde olarak en güzel şekilde yakalayacağımıza inancımız sonsuzdur.”[U]HABER49[/U]

 NULL