Muş Genç Birikim Derneğinin hazırladığı ve Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplumu Güçlendirme Hibesi tarafından fonlanan Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından desteklenen “Aktif ve Demokratik Gençler Doğuda Buluşuyor” isimli proje faaliyetleri çerçevesinde 17–18 Nisan da Van’da Gençlik STK’larına ve üniversite topluluklarına kapasite geliştirme eğitimi verildi.

Projedeki amaçlarının gençlerin karar alma mekanizmalarına aktif katılımı ve demokratik yollarla çözüm bulma yetilerini geliştirmelerine katkı sunmak olduğunu belirten Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce “ bu projeyi Van, Batman ve Muş eksenli yaptık. Bu illerdeki gençlik potansiyelinin verimli bir şekilde sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaları ve sivil hareket içerisinde yaşayacakları sorunları çözme ve yaptıkları işleri geliştirme açısından bu eğitimin kendilerine faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Projenin Van koordinatörü Mustafa Avcı ise projenin Van’daki gençlere yeterli verimi sağlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve eğitimin yüksek verimlilikte geçtiğini belirtti.

Eğitime katılan gençler ise bu eğitimin ve benzer eğitimlerin yaygınlaştırılması taleplerini ilettiler. Gençler bu eğitimden sonra bir platform oluşturup bu birlikte çalışmayı devam ettireceklerin de belirttiler.

Gençler projenin bundan sonraki aşamasında Muş’ta yapılacak olan Gençlik Zirvesine kurumlarını ve topluluklarını temsilen katılacaklar.

 

 Günaydın Muş Gazetesi