Kızılağaç beldesinde meraların ağaçlandırılması için Tema olarak ellerinden gelen bütün imkânları seferber ettiklerini dile getiren Yentürk, kendilerine destek verilmesi halinde Kızılağaç bölgesinde ağaçsız hiçbir alan bırakmayacaklarını ifade etti. Yentürk, “Toplum olarak tahrip ettiğimiz toprağımızı yine toplum olarak düzeltmek için adım atmamız gerekiyor. Elimizde yeteri kaynak olmadığından belirlediğimiz hedeflerimize ulaşamıyoruz. Yer bakımından bir sıkıntımız yok ama fidan konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımızı gidermek için kurumlarımızın desteğini bekliyoruz. Çölleşmeye göz yummak bizim ilkelerimizde olmamalıdır bunun mücadelesini yürütmek bizim en önemli vazifemizdir. Bu topraklar bize babadan bırakılmış miras değil gelecek nesile bırakılmış emanettir. Bu emanete sahip çıkalım Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan toprağı kutsaldır kaderine terk edilemez. Sözünde anlaşıldığı gibi topraklarımıza elimizde bulunan değerlerimize sahip çıkalım. Sadece kızılağaç beldesinde erozyon manzaraları mevcut değil muş ovamızın hemen hemen her yerinde rastlıyoruz. 1km2 orman yılda700 ton oksijen üretiyor. Dünyada yılda 170.000 km2 orman yok ediliyor. Bu atmosferde yılda 120 milyon ton eksik oksijen demektir. Bu rakamlara sadece baktığımızda tehlikeyi görebiliyoruz. Yetkilileri bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Toprağımızı daha fazla kaybetmeden erken davranalım” dedi.   
 
EROZYONUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILACAK İŞLER
Yurdumuzda, aşırı erozyonun nedenlerinden en önemlileri orman ve meraların tahribatıyla ortaya çıkmaktadır. Karşımızda insan bulunmaktadır; bu nedenle, Erozyon sorununun havzada yaşayan ve doğal kaynakları yanlış kullanan yöre insanı ile birlikte çözmek gerekmektedir. Bu temel yaklaşımın hayata geçirilmesi için erozyonun havza bazında ele alınması, havzaya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların halkın katılımı ile hazırladıkları gelir artırıcı faaliyetlerle desteklenen bütünleşmiş projeler ile uygulama yapmaları gerekmektedir. Bu temel yaklaşım; Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce halen yürütülen Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesinde denenmiş ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır.  Bu olumlu tecrübeden hareketle orman rejimine dahil olan veya orman rejimine alınmak üzere tahsis edilen alanlarda erozyon kontrolü tedbirlerini havzada bulunan orman köylerinin kalkındırılması amacıyla köylünün katılımını esas alan bir anlayışla alınmasını öngören 6831 sayılı Orman Kanununun 58. Maddesini değiştiren kanun teklifi yasalaşmalıdır. 6831 Sayılı Orman Kanununun 61. Maddesi, sadece orman dışı alanlarda yapılacak ağaçlandırmaları hükme bağlamıştır. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar kapsamına erozyon kontrolü çalışmalarının dahil edilmesini, ayrıca yapılmış ve yapılacak barajların su toplama havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının Orman Bakanlığınca yapılabilmesi ve bununla ilgili finansmanın da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce sağlanmasını öngören 6831 Sayılı Kanunun 61. Maddesini değiştiren kanun teklifi yasalaşmalıdır.
 Muş Ovası Gazetesi