Milli eğitim Müdürlükleri ile çalışanların maaşlarını aldıkları bankalar arasında yapılan protokolden kaynaklı, bankaların çalışanlara promosyon ödemesi yapmaları gündemleşmişti. Bu gündemleşme ile birlikte birçok ilde olduğu gibi, Muş’ta da Milli Eğitim Müdürü şahsen promosyonların üzerine el koyarak, adeta gasp edası içine girmiş ve çalışanların hakkı olan payın ödenmemesi için büyük çaba sarf ettiğini iddia eden Muş Eğitim Sen üyeleri, basın toplantısı yaparak Milli Eğitim Müdürlüğünü eleştirdi.

 
Muş Eğitim Sen Şube Başkanı tarafından Sendika Binasında yapılan basın açıklamasında şöyle denildi;
“Değerli Basın Emekçileri,
Saygıdeğer Eğitim Emekçisi Arkadaşlarımız,
 
Bilindiği üzere bir süredir Milli Eğitim Müdürlükleri ile çalışanların maaşlarını aldıkları bankalar arasında yapılan protokollerden kaynaklı, bankaların çalışanlara promosyon ödemesi yapmaları gündemleşmişti. Bu gündemleşme ile birlikte birçok ilde olduğu gibi, ilimizde de Milli Eğitim Müdürü şahsen promosyonların üzerine el koyarak, adeta gasp edası içine girmiş ve çalışanların hakkı olan payın ödenmemesi için büyük çaba sarf etmişti.
 
Değerli Basın Emekçileri,
Eğitim Sen tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çalışanların sorunlarıyla ilgilenmeyi, sorunları çözmeyi ve emekçilerin lehine durumlar yaratmayı kendisine şiar edinmiş bir sendikadır.
 
Ülke genelinde sorumlu amirlerin takındıkları olumsuz tutum üzerine 24 Kasım 2006 günü tüm sendika şube başkanlarımız ile birlikte, Milli Eğitim Bakanını ziyaret ederek, çalışanların hakkı olan promosyonların çalışanlara dağıtılması için ısrarla tazyikte bulunmamız üzerine, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik sorunu çözmek için bizimle işbirliğine gideceğini belirtmiş, bir müddet sonra da 12.12.2006 tarih ve 03910 sayılı genelge ile promosyonların %70’inin çalışanlara ödenmesini istemişti.
 
Değerli Emekçiler,
Milli Eğitim Müdürü Sayın İlhami Bayraktar, maalesef yaklaşık 8 aydır bizleri oyalama taktiğini bu genelgeye rağmen sürdürmek istemektedir. Bakanlık Genelgesine karşın, en son yapılan Genişletilmiş Müdürler Toplantısında konuyu açarak promosyonları çalışanlara ödememe niyetini yeniden su yüzüne çıkarmış, bunun gerekçelerini de kendince yaratmaya çalışmıştır.
 
İlimizin eğitim düzeyindeki karnesinde kendi payını hiçleyerek suçu çalışanlara yıkan Sayın Bayraktar, öğretmenleri başarısızlıkla itham etmiştir. İşin vahim tarafı ilimizin eğitim düzeyinde en üst sorumlusu olan Sayın Bayraktar, bir eğitimciye yakışmayacak bir tavırla çalışanlarını Muşlu olanlar ve Muşlu olmayanlar diye ikiye ayırmış ve Muşlu olanları yıkıcılıkla, eğitimi sabote etmekle suçlamıştır. 21. Yüzyılda bir Milli Eğitim Müdürünün çalışanlarını bu şekilde birbirine düşman kılan tutumunun anlamını bulmak elbette zor değildir. Sayın Bayraktar, bu yolla çalışanları sindirmek, zor ve baskı ile susturmak ve kendi dediğini üstün kılmak istemektedir.
 
Değerli Basın Mensupları,
Eğitim Sen olarak yaklaşık 8 aydır sürdürdüğümüz mücadelede Milli Eğitim Müdürünün bu tehdit ve sindirme politikasına asla boyun eğmediğimizi bilmenizi isteriz. Çalışanların hakkı olan promosyonlar üzerinden çalışanlar dışında kimsenin tasarrufta bulunamayacağını, hele hele buradan yola çıkarak ucuz kahramanlığa soyunamayacaklarını ilk günden beri ısrarla söyledik, bugün de aynı kararlıkla çalışanların yanında durduğumuzu belirtiyoruz.
 
Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Teşkilatında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacağımızı da şimdiden belirtiyoruz. Bu çerçevede ilimizde nasıl bir ayırımcı tutum sergilendiğini, kimlerin kayırıldığını, hakkaniyet duygusundan nasıl uzaklaşıldığını tüm Muş Kamuoyu ile ulusal kamuoyunun takdirine sunacağımızı bildiriyoruz.
 
Sonuç olarak; Promosyonların derhal çalışanlara ödenmesi amacıyla işlemlere başlanmasını bekliyoruz. Aksi taktirde hukuk devleti ilkesinden yola çıkarak çalışanların yanımızda olacağı bilinciyle her türlü hak arama mücadelesini meşru zeminde yürüteceğimizin bilinmesini istiyoruz.
 

Sayın Bayraktara hatırlatmak isteriz ki bu yaklaşımla Muş ilinde çalışma yürütme koşullarınız artık kalmamıştır. Sizi bir an önce görevinizi layıkıyla yapacak kişilere teslim etmek üzere istifaya davet ediyoruz.” Haber49 NULL