Vekil Ebe ve Hemşire statüsünde görev yapan sağlık çalışanlarına Döner Sermaye Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamına girmedikleri gerekçesiyle ek ödeme yapılmıyordu. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) tarafından açılan davalar kazanıldı.
Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Muş şubesi, il genelinde görev yapan 28 vekil ebe hemşire için bölge avukatı aracılığıyla açılan davaları kazandı. Van 2. İdare Mahkemesi 26 vekil ebe ve hemşireye döner sermaye ödenmesine karar verdi.
SES tarafından Muş’ta vekil ebe ve hemşire olarak çalışan 51 sağlık personeli adına Van 2. Bölge İdare Mahkemesi’ne 2008 Eylül ayında dava açıldı. Davaların ilk 6’sıni sonuçlandıran İdare Mahkemesi, vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye ödenmesinin yolunu açan çok önemli bir karara imza attı.
Mahkeme gerek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanunda gerekse döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde vekil ebe ve hemşirelere ek ödeme yapılmasını kısıtlayan bir hüküm olmadığına, ayrıca 657 Sayılı Kanununun 175 Maddesinde, “Açıktan vekil olarak atananların memurlara tanınan haklardan yararlanacağının belirtildiğine vurgu yaparak, vekil ebe ve hemşirelerin de memurlar gibi döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması gerektiğine karar verdi.
Van 2. İdare Mahkemesi ayrıca “ İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmü gereği idarenin, dava açan vekil ebe ve hemşirelere dava tarihinden itibaren geriye dönük, yasal faiziyle birlikte ek ödemede bulunmasına hükmetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan SES Muş Şube Başkanı Eyüp Ferhatoğlu, “2006 yılından beri Muş ili çeşitli bölgelerinde çalışan vekil hemşirelerimizi yıllardır ödenmeyen döner sermayelerinin SES şubemizin çalışanların emek mücadelesi yargı yoluna taşınmıştır. 28 kişi adına açtığımız davaları kazanmış bulunmaktayız. SES sendikası olarak emekçiye gösterdiğimiz ilgi ve onların sosyo-ekonomik hakların bundan sonrada koruyacağımızın bilinmesini isteriz. Kazanılan bu hakların kişilere ödenmesi için ilgili birimlerin duyarlık göstereceğini düşünüyoruz. Vekil çalışan sağlık çalışanlarımızın bir an önce haklarının iade edilmesinin daha uygun çalışma şartların sağlanmasını bekliyoruz” dedi.
 Muş`un Sesi Gazetesi