Bu yönüyle Türkiye’ de bir ilk olma özelliği taşıyan derneğin yönetim kurulunda Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Eğitimi, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık, Özel Eğitim ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dallarında görevli öğretim elemanları yer almaktadır.
Diskalkuliyi (matematik öğrenme güçlüğü) matematiğe özgü güçlüklere sebep olan çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan bir terim ve aritmetik becerileri edinme yetisini etkileyen bir durum olarak tanımlayan Dr. Mutlu bu alanda yaptığı çalışmalarıyla bilinmektedir. Dr. Mutlu, birçok farklı öğrenme güçlüğünden biri olan diskalkulinin, diğer adıyla matematik öğrenme güçlüğünün, en az disleksi kadar yaygın ve akademik beceriler açısından da bir o kadar önemli olduğunu, buna rağmen maalesef hem akademik camiada hem de toplumda hak ettiği önemi görmediğini kaydetti. Toplumda diskalkuliye sahip öğrencilere yönelik yanlış ve basmakalıp düşüncelerin olduğunu ifade eden Mutlu, diskalkulinin zihinsel yetersizlik ve düşük başarıdan farklı bir durum olduğunu, diskalkuliye sahip bireylerin yaşıtları kadar zeki olduğunu ancak bununla beraber bu bireylerin basit matematiksel kavram ve becerilerin ediniminde (kavramada, hatırlamada ve aktarmada) zorluklar yaşadığını ifade etti. Diskalkuliye sahip olan bireylerin, tanı koyma ve müdahaleye yönelik yeterli araçların mevcut olmaması nedeniyle akranlarıyla aynı sınıf ortamında aynı yöntemle eğitildiklerini ve aynı matematiksel aktivitelere maruz kaldıklarını belirten deneyimli akademisyen, bu durumun bireye başarı getirmediği gibi bireyi psikolojik açıdan çok daha içinden çıkılmaz durumlara sürüklemekte olduğunu ve meslek tercihinden tutun da günlük yaşam kalitesine kadar geniş bir yelpazede bireyin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.
Bu bağlamda; toplumda ve eğitim camiasında diskalkuliye, diskalkulinin nedenlerine ve tanılama yöntemlerine dair farkındalık oluşturmak, diskalkuliye sahip öğrenciler ve matematikte düşük başarılı öğrenciler için iyileştirici güncel eğitsel müdahalelerin bilinmesini sağlamak, diskalkuliye sahip öğrenciler ve matematikte düşük başarılı öğrenciler için eğitsel müdahale yöntemleri geliştirerek öğrencilerin matematiksel gelişimlerine katkı sunmak amacı ile Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyeleri, matematik, özel eğitim, PDR öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öncülüğünde Diskalkuli Derneği’nin kurulduğunu belirtti.
Mutlu, derneğin öncelikli amacının diskalkuli alanında uzman hocaların vereceği eğitimle diskalkulik öğrencilerin eğitiminde yetkin eğitimciler yetiştirmek olduğunu, akabinde bu yolla yetişen nitelikli eğitimcilerin gönüllü katılımları ile diskalkuliye sahip öğrencilere ve düşük başarılı öğrencilere bire-bir eğitim vermelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Kendilerinin diskalkuliye sahip öğrencileri tanılamada yetkin olduklarını ve öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere bilgisayar destekli “Kral Yolu” isimli materyaller ile beraber sayma ve dört işlem becerilerinin öğretiminde somut deneyimlere imkân tanıyan “Dokunsay” isimli materyaller tasarladıklarını ve bu materyallerle özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin matematiksel gelişimlerine ciddi katkıda bulunabileceklerini ifade etti. Bütün bunlarla beraber Mutlu, Diskalkuli Dernek merkezinin Muş’ ta olduğunu ancak yakın zamanda birçok ilde şubelerinin açılabileceğini umduklarını da sözlerine ekledi.
Mutlu, son olarak Diskalkuli Derneği’nin kuruluşunda rol alan Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Çam, Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Sarıkaya, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Cumhur, Öğr. Gör. Ali Haydar Akpolat, Öğr. Gör. Yavuz Koşan, Öğr. Gör. İhsan Söylemez, Arş. Gör. Ali Fuad Yasul, Arş. Gör. Seyfettin Alan, Arş. Gör. Emir Feridun Çalışkan, Arş. Gör. Semra Polat, Matematik öğretmenleri Servet Kaygın, Şenol Şahin, Efkan Öztekin, Hasan Kaya ve Matematik öğretmen adayları Şeyma Ümüt, Elif Arat, Yasemin Köse, Büşra Polat, Yüsra Yiğit, Kübra Polat’a teşekkürlerini bildirdi.

 

FıratDemir