Madde bağımlısı çok sayıdaki çocuğu topluma kazandıran şube görevlilerinin çalışmaları takdir topluyor.

Emniyet Çocuk Şube Birimi, yaptığı çalışmalarla madde bağımlısı ve sokak çocuklarını topluma kazandırmayı başardı. İl İnsan Hakları Kurulu’nun yaptığı incelemede, Çocuk Şube Birimi, Muş’taki madde bağımlısı ve sokak çocuklarının topluma kazandırılması yönünde çalışma içerisinde olan Emniyet Çocuk Şube Birimi’nin, bu yönde oldukça başarılı olduğu görüldü. Emniyet Çocuk Şube Birimince, madde bağımlısı çocuklar, birim çalışanlarının nezaretinde çeşitli sosyal aktivitelere dahil ediliyor. Çocukların her şeyiyle yakından ilgilenen emniyet mensupları, topladıkları giysileri de çocuklara dağıtıyorlar. Çocuk Şube’de bir oda, çocuklara toplanan giysilerle doldurulmuş durumda. Madde bağımlısı çocukları topluma kazandırmak için yapılan çalışmalarda, çocuklar sportif faaliyetlerde de bulunuyorlar.

ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇOCUKLAR SOKAKLARDAN ARINDIRILDI
Emniyet Çocuk Şube Biriminin yaptığı çalışmalar sonucunda, madde bağımlısı çocukların sayısının artışı önlenirken, sokak çocukları da büyük oranda sokaklardan arındırıldı. Muş nüfusuna göre sayıları azımsanmayacak derecede olan madde bağımlısı çocuklar, Çocuk Şubesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde sayıları asgariye indirilirken, ileride toplumu tehdit edebilecek endişelerin de önü kesilmiş oldu. Çocukların her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenen birim personelinin, bu yönde projeler üreterek çalışmalarını daha da genişletmesi dikkat çekti.

 Muş Ovası Gazetesi