Zafer Çağlayan, 140,2 milyon avroluk AB kaynağının kullandırılmasına dönük “AB Destek Programı (IPA)” kapsamında, 43 ilin oda ve borsa başkanlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) bir araya geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, birçok değişikliği beraberinde getiren ‘İstihdam Paketi’nin yakında çıkacağını belirterek, SSK 5 puanlık işveren payının düşürülmesi uygulamasına bu yılın Eylül ayında başlanacak.

Bakan Çağlayan, KOBİ’lerin finansman sıkıntılarının giderilmesinde önemli bir fonksiyon üstleneceği düşünülen programın nasıl kullandırılacağı ve bakanlığının bu süreçteki misyonunun ne olacağına ilişkin bilgi verdi. Daha önce 2002-2006 yılları arasında programlanan bu yardımlardan, sadece AB’ye müktesebat uyumu amacıyla hazırlanan projelerin yararlandığını belirten Çağlayan, 2007-20013 döneminde ise AB’nin, 5 başlık altında, birliğe potansiyel aday ülkelere yapılacak mali yardımı tek bir çerçevede topladığını söyledi. Bu başlıklardan “Bölgesel Kalkınma” kapsamında olan yardımların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceğini ifade eden Bakan, “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” çerçevesinde, 2007-2009 yıllarında 3 yıllık dönemde 140,2 milyon avroluk AB kaynağının kullandırılacağını bildirdi.

Çağlayan, yaptığı konuşmada, “Bu dönemde işletmelerimizin kullanacağı kaynak; ulusal katkıyla birlikte 186,9 milyon Avro olacaktır. Bu bütçe Avrupa Birliği’nin belirlediği kriter uyarınca kişi başına milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’nin altında kalan ‘Düzel -2 Bölgeleri’ne kullandırılacaktır. Söz konusu Düzey-2 Bölgeleri kapsamında, Orta Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadenizde toplam 43 İl, bu mali yardımdan yararlandırılmış olacaktır. Bu iller içerisinde, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Kars, Erzurum, Sivas, Kayseri, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van illerimiz, DPT tarafından ‘Büyüme Merkezi’ olarak belirlenmiştir”.

Kaynağın büyük çoğunluğunun bu illere yönelik kullandırılmasının planlandığına işaret eden Bakan Çağlayan, devamla şöyle dedi: “Ancak bu aşamada önemle vurgulamak isterim ki (kaynağın büyük kısmının büyüme merkezlerine kullandırılması) yaklaşımından anlaşılması gereken, bahse konu illerin; kendi civarında bulunan diğer illerin lokomotifi konumunda bulunmaları ve proje üretme aşamasında çevre illerle birlikte işbirliği içinde hareket etmesinin sağlanmasıdır. Temel olarak program kapsamında yer alan 43 ilin her birinin proje sunması ve kaynaklardan istifade etmesi mümkündür” dedi.

Çağlayan, program kapsamında desteklenecek projelerin bakanlığı tarafından seçileceğini belirterek, Programın iki ana özelliğini şöyle açıkladı: “Ortamının iyileştirilmesi, işletme kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesidir. Bu öncelikler çerçevesinde sanayi altyapısının geliştirilmesi, yeni finansal araçların oluşturulması, turizm altyapısının geliştirilmesi, işletmelere temel bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlanması, sanayi sektörleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi planlanmaktadır.”

Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan konuşmasında, sanayi envanteri ve stratejisi çalışmalarının, bir yıl sonra sonuçlanmış olacağını ifade ederek, bunun ardından da teşvik sisteminin yeniden organize edileceğini kaydetti. Teşvik sisteminin sektörel, bölgesel ve proje bazlı olarak verileceğini anlatan Bakan, Organize Sanayi Bölgelerinde de ihtisaslaşmaya gidileceğini bildirdi. Yılda 22 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi sağlayan Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hızını devam ettirebilmesi için, özel sektörün önünün açılması gerektiğini bildirdi. Çağlayan, özel sektör içinde KOB’lere büyük önem verdiklerini, bir gün Türkiye’nin de İrlanda ve Uzak doğu ülkeleri gibi başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

Halen bakanlığının önünde 24 kanunu tasarısı çalışması bulunduğunu hatırlatan Çağlayan, bir aylık dönemde de, Türk Ticaret Kanununun çıkacağını kaydetti.

Çağlayan böylelikle, gerek Anonim şirketlerin gerekse limited şirketlerin artık bir kişiyle kurulabileceğini, genel kurullarını elektronik ortamlarda gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Reformunun ardından, halen Bakanlar Kurulu gündemindeki “İstihdam paketi”nin de en kısa zamanda çıkartılacağını bildiren Çağlayan, paketin bir çok değişikliği beraberinde getirdiğine işaret etti.

“Zorunlu istihdamın kaldırıldığını, özürlülerin işveren paylarının devlet tarafından üstlenileceğine” dikkati çeken Çağlayan, “İş yerinde doktor bulundurma şartı da kaldırılıyor. Onun yerine bu zorunluluklar, hizmet alımı şeklinde yerine getirilecek. 5 puanlık işveren payının düşürülmesi düzenlemesi de 2008 yılının Eylül ayında uygulamaya girecek” dedi. Topkan Haber Ajansı