Muş Yağmur Kuşağı Otizm Derneği Başkanı Beyaz Çağlayan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamasında otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğunu ve otizmli bireylerin hayata katılımları konusunda erken eğitim ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Otizmin ne olduğuna dair ilk olarak sözlerine başlayan Çağlayan, Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran ve engelleyen, karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olarak tarif edilir. Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir. Otizmin belirtileri nelerdir; sosyal etkileşim, tek başına kalmayı tercih etme, etrafındaki kişilerin farkında olmama, karşılıklı etkileşime girmede zorluklar yaşamaktır. Dil gelişimi ve iletişim, tekrarlayıcı konuşma, konuşmada gecikme veya konuşmanın hiç gelişmemesi. Sınırlı ve yineleyici davranış ve ilgiler, değişikliğe aşırı tepki, takıntılı davranışlar, sallanma, dönme, el çırpma gibi tekrarlayıcı beden hareketleri olur. Ne zaman şüphe edilmelidir; çocuklar 18 aylık olmadan önce OSB tanısı koymak zor olarak düşünülse de 6-18 aylar arasında bazı belirtiler, ilk işaretler ortaya çıkabilir. Dikkat edilmesi gereken en yaygın unsurlar; Eğitime mümkün olduğunca erken (1,5-2 yaş) başlanmalı, yoğun ve sürekli olma, bireysel özelliklere ve gereksinimlere uygun olmalı, ailenin katılımı sağlanmalıdır dedi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü´nün tarihçesinden söz eden Çağlayan, 2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü´ olarak ilan edilmiştir. Nisan ayında Otizm Farkındalık Ayı´ çerçevesinde tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir şeklinde konuştu.  Muş Dahil Tüm Kentlerimizde İhtiyaç Vardır Günümüzde her 59 çocuktan birinde otizmin görülmekte olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını vurgulayan Çağlayan, Otizm; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Günümüzde her 59 çocuktan birinde otizm görülmekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle toplumumuzun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilinç çok önemlidir. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, onların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye getirilmelerini sağlamak ve topluma kazandırmak hepimizin temel amacı olmalıdır. Bu bağlamda; gürültüden arınmış kentler, spor sahalarına, geçici bakım evlerine, otizmli bireylerin çalışabileceği iş yerleri ve iş imkanlarına Muş dahil tüm kentlerimizde ihtiyaç vardır. Ortak temennimiz otizmli çocuklarımızın her bakımdan standartları yüksek şartlarda, yaşamlarını kolayca sürdürebilmeleridir diye konuştu. Muş Yağmur Kuşağı Otizm Derneği olarak amaçlarını da paylaşan Çağlayan, Derneğimizin en büyük amacı anormal olarak nitelendirilen otizm, down sendromlu, özel öğrenme güçlüğü bulunan veya zihinsel engelli çocuklarımızın aslında anormal olmadığını, böylesine özel durumu bulunan çocuklarımızın sıra dışı ve çok özel çocuklar olduğunu hatırlatmak, onların dünyasına bir göz atmak veya dünyaya bir kerecik bile olsa onların gözüyle bakmaktır. En büyük amacımız; toplumda otizm ile ilişkili farkındalık oluşturmak ve haftanın çeşitli günlerinde onları ücretsiz bir şekilde eğitmektir sözlerini kullandı.

Muş Ovası Gazetesi