Muş Barosu Danıştay’a yapılan silahlı saldırıyı kınamak amacıyla Adalet Sarayı önünde bir basın açıklaması yaptı. Failin bir avukat olması nedeniyle daha çok üzüldüklerini söyleyen Baro Başkanı Avukat Sait Sever, “17.05.2006 günü Danıştay 2. Dairesi yargıçlarına yönelen ve maalesef bir üyenin ölümü dört üyenin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı hukuk camiasını ve toplum vicdanını ağır bir şekilde yaralayan, kamu düzenini bozmayı hedefleyen menfur bir saldırı olarak görmekteyiz.Türkiye’deki şiddet olaylarının bir süreden beri devletin temeli olarak kabul ettiğimiz adalet erkini hedef almasını üzüntüyle izliyoruz.

Hukukla ve hukukçularla hesaplaşma içerisinde bulunan karanlık güç odaklarının hukukçuları yıldırma ve yönlendirme amaçlarına ulaşamayacakları inancındayız. Günümüzda hukukun herkese gerekli olduğu gerçeğinden hareketle gelişip güçlenmesine katkıda bulunmamız gereken hukuk sistemimizi hedefleyen böylesi organize saldırılar karşısında hukukçu duyarlılığı bizden beklenmektedir.Hukuk uygulayıcıları olarak geçmişte birçok avukat meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen ve son olarak Danıştay 2. Dairesi üyelerine yönelen saldırıyı kınıyoruz. Demokratik toplum düzeninde düşünce ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde her türlü düşünce ve kanaat şiddet içermeyen yöntemlerle açıklanabilir, savunulabilir ve geliştirebilir. Ancak kime yönelik olursa olsun şiddet yoluyla açığa çıkan tepki kabul edilemez. Hele hele en temel hak olan yaşam hakkının ihlali hiçbir şekilde mazur görülemez. Yüksek mahkeme yargıçlarının şahsında yargıya karşı gerçekleştirilen, toplumu germeyi, ülkeyi karanlığa sürüklemeyi amaçlayan bir saldırı olduğunun bilincinde olarak Eylemi gerçekleştiren kişinin bir avukat olmasının bizleri daha da üzdüğünü, Danıştay yargıçlarına karşı yapılan bu saldırının tuzağına düşmeden, insan haklarına dayalı Demokratik Cumhuriyete, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı koruyarak Danıştay’a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, eylemi lanetliyoruz” dedi.

 NULL